بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

معرفی شروع بازی سیسیلی 

این دفاع درسال 1594 به وسیله ی پولریو مولف وشطرتج باز نامی قرن 16 ایتالیا اراده گردید .

براساس منابع دیگر کاررا یکی دیگر از شطرنج بازان نامی ایتالیا در سال 1517 آن را ابداع کرده است .

وچاکوب سارات (قرن 19)این بازی را به نام زادگاه او نام نهاد .

یکی از مهم ترین شروع بازی هاست که هر شطرنج باز باید فول باشد

چرا ؟

اولا : اگر سیاه شدید وسفید جلوی شما e5بازی کرد حتما سیسیلی می رویم .

دوما:اگر شما شروع بازی های e5 را دنبال می کنید ممکن است سیاه در جلوی شما

سیسیلی بازی کند وشما باید برآن مسلط باشید

سوما : طبق آمار رسمی فیده شروع بازی سیسیلی در بین بازی های در مقابل حرکت

E5با آمار 54%بیشترین طرفداررا دارد .

         پس باهم می کوشیم تا تمامی آن را به خوبی مورد بررسی قرار بدهیم

اسلاید 2 :

طرح بازی :

سیاه در این شروع بازی ابتدا مر کز را در اختیار سفید قرار می دهد واز d5 فوری دوری می کند ولی در ادامه سعی دارد که با تعویض پیاده ی c خود در پیاده ی  d سفید ستون c را باز کند وبا انتقال رخ به آن خانه از جناح وزیر به  سفید حمله کند .

اما سفید نیز باید در جناح شاه فشار های خود را افزایش دهد وهم از مرکز خود دفاع کند .

همون طور که می دونین دفاع سیسیلی یک شروع بازی نیمه باز است .

حرکت نمایانگر شروع بازی سیسیلی  :

یاد آوری: دفاع کاروکان سیاه c6می کرد به جای c5

اسلاید 3 :

روش کار ما

روش کارمون طبق معمول برای آموزش این شروع بازی این است که :

اولا :یه شاخه ی اصلی (قدیمی ترین شاخه)را براتون می زاریم وبررسی می کنیم

سپس به بررسی اون می پردازیم  و حرکات را دونه به دونه بررسی وتحلیل می کنیم

دوما: پس از اتمام یه شاخه سراغ یه زیر شاخه دیگر می ریم اون را هم به شیوه ی

روش اول بررسی می کنیم .

سوما : در پایان کار تمامی زیر شاخه ها را باهم مقایسه می کنیم

چهارما : بازی اسا تید را بررسی می کنیم .

پنجما:ترجمه کتاب های مرتبط با شروع بازی را برای شما قرار می دهیم

                    امید وارم باهم کلاس درس خوبی داشته باشیم

اسلاید 4 :

شاخه ی اصلی(چهاراسب)

اسلاید 5 :

بررسی شاخه ی اصلی

اولا : باید بگم که شاخه ی اصلی همیشه بهترین نیست

تحلیل :

1.از حرکت دوم سفید شروع می کنیم دقت کنید اگر سفید به جای

آوردن اسب  حرکت سوم خود را انجام دهد داریم .

 1. e4c52. d4cxd43. Qxd4Nc6

  سفید تمپو از دست می دهد .

  یا

  1. e4c52. d4cxd43. Nf3Qa5+4. Bd2Qb65. Na3Nc66. Nc4Qc7

   سیاه پیاده ی خود را  حفط می کند .

   شاید بپرسید چرا در اینجا وزیر سیاه پیا ده ی خانه ی b را نزد ؟؟؟

   جواب:زیرا وزیر سیاه از دست می رفت دقت کنید .

اسلاید 6 :

اگر در حرکت دوم سفید c3 بازی کند چی ؟؟

 1. e4c52. c3Nf63. e5Nd54. d4e65. c4Nc76. d5d6

  مرکز سفید نا بود می شود

  اگر سفید در حر کت دوم خود f4کند ؟؟

  توجه :این زیر شاخه به قدر کافی بررسی نشده .

  این مطلب را در خیلی از کتاب ها می بینید اما ما در اینجا تما می زیر شاحه ها را

  بررسی خواهیم کرد .

  در ادامه این سوال را بررسی می کنیم

اسلاید 7 :

2.حال می خواهیم  حرکت دوم سیاه را بررسی کنیم :

خوب حرکت دوم سیاه را می شه نشان دهنده ی انواع زیر شاخه های  سیسیلی

دانست.

خوب سیاه در این حرکت می تونه e6 ,d6,cf6را انجام دهد که از بین این حرکات d4هم

متداول تر بوده وهم چنین بیشتر شاخ وبرگ داره وانعطاف پذیر تر است .

واما حالا بررسی :

E5که همین شاخه اصلی بوده وبا هم داریم بررسیش می کنیم .

Cf6(روبینشتاین):  

وسفید روی ستون dفشار می آورد ودرجناح شاه حملات خطرناکی دارد .

واما اگر درحرکت 4 سیاه اسب سفید را نزند چی می شود .

اسلاید 8 :

 1. اما حالا می خوایم علت حرکت 4 سیاه را بدونیم ؟؟

  جواب : هدف این است که سیاه اسب سفید را به خانه ی c3بکشد تا

  آن را از حر کت c4پیاده محروم کند .وهم کنترل خودشا در d5بیشتر کند.

  باید درسیسیلی مانع حرکت c4 سفید شویم .

  4.حالا می خوایم حرکت 5 سفید را بررسی کنیم :

  چرا حر کت e5 اشتباه است ؟؟

  جواب :به علت کیشی که وزیر می تواند  در a5 بدهد وپیاده را بگیرد.

  چرا حرکت cd2اشتباه است ؟؟

  جواب :زیرا سیاه می تواند d5 کرده وپس از e5 با حرکت cd7به پیاده ی e5 فشار آورده وهمچنین مر کز را نیز در اختیار دارد .

  5.حال حرکت پنجم سیاه را با هم بررسی می کنیم :

  در این حرکت می شه گفت که سیاه دو حرکت اصلی دارد که عبارتند از cc6وfb4که

  که cc6به بازی دفاع چهاراسب سیسیلی می انجامد که زیر شاخه ی اصلی همان

  دفاع چهاراسب سیسیلی است که داریم بررسی می کنیم ولی fb4به حمله ی

   سیسیلی می انجامد که باهم بررسی خواهیم کرد .

اسلاید 9 :

حال حرکت fb4 را بررسی می کنیم :

 1. e4c52. Nf3e63. d4cxd44. Nxd4Nf65. Nc3Bb46. e5! Nd57. Bd2Nxc38. bxc3Be79. Qg4Kf8

  سفید پوزیسیون فعالانه ای دارد .

  حمله ی سیسیلی :

  نتیجه:

  چهاراسب سیسیلی برای

  سیاه بهتر از حمله

  سیسیلی است

اسلاید 10 :

چرادر حرکت ششم حمله سیسیلی که در اسلاید

قبل دیدیم da5اشتباه است ؟

جواب:

اما حالا بازگردیم به شاخه اصلی خودمون :

6.چرا در حرکت ششم سفید cdb5انجام می دهد :

جواب :سفید می خواهد از ضعف در d6سیاه استفاده نماید .وبا تعویض اسب در اسب

چیزی نصیب سفید نمی گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید