بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

 • گذشت بیش از شش دهه از تدوین اولین قوانین "آزادی عمل اطلاعاتی" در جهان .
 • توجه به قانون در دست تصویب "اشاعه و دسترسی آزاد به اطلاعات"، تصویب قوانین "حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای" ، "جرائم کامپیوتری" و "تجارت الکترونیکی” و در آستانه تشکیل"پلیس اینترنتی“.
 • غفلت چندین ساله در زمینه ارائه دروس دانشگاهی بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فناوری اطلاعات .

اسلاید 2 :

 • بررسی ابعاد گوناگون مضمون اخلاق و آداب فناوری اطلاعات.
 • ترسیم چارچوبی مضمونی و ساختاری اجرائی برای آموزش اخلاق رایاسپهری براساس "چارچوب زکمن" .
 • پیشنهاد طرح درسی دانشگاهی برای دوره های مهندسی فناوری اطلاعات در این زمینه .

اسلاید 3 :

 • گفته "ابن خلدون" در باب ضرورت آگاهی و دانش معماران در مسائل حقوقی بین همسایه‏ها .
 • نظر "کرانبرگ" در باب فناوری که: "فناوری نه خوب است و نه بد اما قطعاً خنثی نیست" .
 • نگاه نگران "نوربرت وینر" مبدع دانش گردانش یا سیبرنتیک در مراجعت به موطن خود .
 • مصاحبه "وایزن بوم" از مبدعان علم "هوش مصنوعی" آنجا که می‏گوید: "آیا کارشناسان کامپیوتر مانند پدران بمب اتم بدآوازه خواهند شد؟"
 • نگاه نگران "جورج اورول" در کتاب "1984" به استفاده از فناوری برای تسلط بر زندگی و روان انسان و اعمال جباریت .

اسلاید 4 :

 • نگاه های نگران و لبخندهای گران :"ما" اثر درخشان "زامیاتین" ، "جهان قشنگ نو"نوشته "آلدوس هاکسلی" ، "الوین تافلر"، "امانوئل کاستلز"، "ژان ژاک سروان شرایبر" و "نیل پستمن" .
 • نقد فناوری اطلاعات به شکل صریح در کتاب درخشان "فرانک جورج" با نام "سلطه ماشین" در دهه هفتاد میلادی که در آن برای اولین بار عباراتی نظیر "آلودگی اطلاعات" و "جرائم رایانه ای" به صراحت تعریف و نقد شده اند.

اسلاید 5 :

 • اخلاق در ترجمه واژه Moral در تعریف به " قواعد و اصول تعیین کننده رفتارهای خوب و بد از منظر ارزش و داوری" اشاره دارد .
 • آداب در ترجمه واژه Ethics ناظر بر ” قواعد اخلاقی پایش‏گر رفتار حرفه‏ای، کاری برای ترسیم مجموعه‏ای از ضوابط توافقی" است.

اسلاید 6 :

 • فلسفه اخلاق به سه حوزه اخلاق توصیفی(Descriptive Ethics)، اخلاق دستوری یا هنجاری(Normative/ Prescriptive Ethics) و اخلاق تحلیلی یا فرا اخلاق(Analytic/ Meta Ethics) تقسیم می شود. در حوزه اخلاق تحلیلی یا فرا اخلاق به مباحثی پرداخته می‏شوند که مبنای اخلاقی (Moral) دارند .
 • با توجه به واژه معادل در فارسی، بنظر میرسدآداب عبارت مناسب‏تری است که مرزهای این دو را تفکیک می‏نماید، یعنی: آداب توصیفی، آداب هنجاری و آداب تحلیلی.

اسلاید 7 :

 • معنا شناسی اخلاق[Moral Semantics].
 • معرفت‏شناسی اخلاق[Moral Epistemology] .
 • هستان‏شناسی اخلاق[Moral Ontology].

اسلاید 8 :

 • روان شناسی اخلاق.
 • جامعه شناسی اخلاق.
 • تاریخ اخلاق .
 • و مفاهیمی نظیر:
 • اخلاق هنری.
 • اخلاق فناوری یا اخلاق رایانه‏ای.

اسلاید 9 :

 • در حوزه معناشناسی به همسانی یا ناهمسانی مفاهیم در حوزه‏های اخلاقی و غیراخلاقی.
 • در معرفت شناسی به رئالیزم و آنتی رئالیزم اخلاقی از منظر استدلال‏پذیری و ناپذیری آن .
 • در وجود شناسی اخلاق به موضوع کشف یا جعل اخلاق .

اسلاید 10 :

 • قائلان به وظیفه گروی یا اصالت وظیفه که قائل به کشف در حوزه وجودشناسی اخلاق[Deonotologism] هستند.
 • قائلان به نتیجه‏گری یا اصالت نتیجه (غایت گرایان)[Teleologism] که درستی و نادرستی را به آثار مرتب بر آن برمیگردانند. که قائلین به اصالت فایده[Utilitarianism] هم از این دسته هستند.
 • طرفداران مکتب اخلاق حق محور[Right Based Ethics ] (که معتقدند اخلاق مبتنی بر وظیفه نیست بلکه مبتنی بر حق است).
 • طرفداران مسلک اخلاقی فضیلت محور[Virtue- Based Ethics ] تشکیل می‏دهند. گروه چهارم از قائلین به مکتب اخلاق عامل[Agent Morality] تلقی می‏شوند که وجه دیگر آن اخلاق برای ناظر[Spectator Morality] است .
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید