دانلود فایل پاورپوینت آموزش هیدروتراپی زانو

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آموزش هیدروتراپی زانو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آموزش هیدروتراپی زانو قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کشش عضلات چهار سر
حرکت دهنده های اصلی : عضلات چهار سر و تا کننده ی ران
بایستید و دیوارۀ استخر را بگیرید .
زانو ی درگیر را خم کنید و مچ پا را با دست همان طرف بگیرید .
پاشنه را به خارج و به طرف کف استخر بکشید ،
تا جایی که کشش را در جلوی ران درگیر احساس کنید .
مفصل ران را صاف نگه دارید .
نگه دارید و سپس رها کنید و پا را پایین بیاورید .

اسلاید ۲ :

کشش غیر فعال چهار سر
حرکت دهنده های اصلی : عضلات چهار سر و تاکنندۀ ران .این تمرین برای عضلاتی که برای تاکردن زانو محدودیت دارند مناسب است .
یک وسیلۀ شناوری را دور مچ پای درگیر قرار دهید.
در حالی که ران ها رو به جلو و مفاصل ران با دیواره تماس دارند ، رو به دیوارۀ استخر بایستید .
تنه را صاف و زانو ها و مفاصل ران را در راستای عمودی نگه دارید .
زانو را تا جاییکه ممکن است به آرامی تا کنید ، پاشنه را
به طرف کف استخر فشار دهید .
نگه دارید و سپس رها کنید .

اسلاید ۳ :

حرکت دهنده های اصلی : عضلات چهار سر
در حالیکه زانو روی یکی از چوب های پارالل قراردارد ، بنشینید . چوب پشت سر را با دست ها بگیرید .
عضلات پشت ساق پای غیر درگیر را از جلوی ساق پای درگیر
عبور دهید و پای درگیر را تا جاییکه کشش را احساس کنید به
عقب فشار دهید .
نگه دارید و سپس رها کنید .
حرکت دهنده های اصلی : عضلات همسترینگ
در حالیکه زانو روی یکی از چوب های پارالل قراردارد ، بنشینید . چوب پشت سر را با دست ها بگیرید .
پای غیر در گیر را زیر مچ پای مخالف قرار دهید .
پای غیر در گیر را برای کمک به باز شدن زانوی پای در گیر
صاف کنید .
نگه دارید و سپس رها کنید .

اسلاید ۴ :

رو به پلکان بایستید ، و پلکان را با هر دو سر دست بگیرید و پای درگیر را روی یکی از پله ها در ارتفاع مناسبی قرار دهید .
مفاصل ران را به جلو فشار دهید ، زانو را برای خم شدن به جلو ببرید .
پاشنۀ پای اتکا را روی زمین نگه دارید و مفصل ران باز شده را حمایت کنید .
نگه دارید و سپس رها کنید .

اسلاید ۵ :

حرکت دهنده های اصلی : همسترینگ و سرینی بزرگ
پاشنۀ پای درگیر را روی کف استخر قرار دهید ( یا رو به پلکان ، با هر دو دست پلکان را بگیرید و پای در گیر را در یک ارتفاع مناسب روی پلکان قرار دهید ) مچ پای درگیر در حالت دورسی فلکشن قرار دارد.
از مفصل ران به جاو خم شوید ، سر و تنه را در وضعیت
رو به جلو روی پاها نگه دارید و عضلات همسترینگ پای
درگیر را کشش دهید .
نگه دارید و سپس رها کنید .

اسلاید ۶ :

رو به پلکان بایستید ، و پلکان را با هر دو سر دست بگیرید و پای درگیر را روی یکی از پله ها در ارتفاع مناسبی قرار دهید .
مفاصل ران را به جلو فشار دهید ، زانو را برای خم شدن به جلو ببرید .
پاشنۀ پای اتکا را روی زمین نگه دارید و مفصل ران باز شده را حمایت کنید .
نگه دارید و سپس رها کنید .

اسلاید ۷ :

حرکت دهنده های اصلی : همسترینگ و سرینی بزرگ
پاشنۀ پای درگیر را روی کف استخر قرار دهید ( یا رو به پلکان ، با هر دو دست پلکان را بگیرید و پای در گیر را در یک ارتفاع مناسب روی پلکان قرار دهید ) مچ پای درگیر در حالت دورسی فلکشن قرار دارد.
از مفصل ران به جاو خم شوید ، سر و تنه را در وضعیت
رو به جلو روی پاها نگه دارید و عضلات همسترینگ پای
درگیر را کشش دهید .
نگه دارید و سپس رها کنید .

اسلاید ۸ :

رو به دیوار استخر بایستید ، کف پای درگیر را در یک ارتفاع مناسب روی دیواره قرار دهید و زانو را اندکی خم کنید .
پای درگیر را بدون خم کردن زانو آهسته صاف کنید.
راستای ستون فقرات را بوسیلۀ بالا نگه داشتن سینه در وضعیت مناسب نگه دارید .
نگه دارید و سپس زانو را خم و رها کنید .

اسلاید ۹ :

تمرینات زانو : پای دوچرخۀ یک پا
حرکت دهنده های اصلی : همسترینگ ، چهار سر ، سرینی بزرگ ، تا کننده ها و نزدیک کننده های ران
دیوارۀ استخر را بگیرید ، روی پای غیر درگیر بایستید .
پای درگیر را خم و صاف کنید ، حرکت رکاب زدن دوچرخه را انجام دهید .
جهت حرکت را برعکس کنید و تکرار کنید .

اسلاید ۱۰ :

 یک وسیلۀ شناوری را دور مچ پای در گیر ببندید .
 در حالی که شکم روی دیواره قرار دارد بایستید ، لبۀ استخر را بگیرید . 
 زانوی دیگر را به آهستگی به صرف عقب خم و صاف کنید ، مفصل
 ران را در وضعیت خنثی نگه دارید. 
 
  پشت به دیوار استخر بایستید ، با یک دست دیوار را بگیرید 
و ران پای درگیر را تا ۹۰ درجه تا کنید. 
  در حالیکه ران را در حالت تا شده نگه داشته اید ، 
 زانو را خم و صاف کنید . 
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد