بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • بسیار پیچیده است
 • بزرگترین مفصل بدن
 • اصولاً یک مفصل لقمه ای است

اسلاید 2 :

 • کندیل بزرگ شده ی استخوان ران بر روی کندیل بزرگ شده ی استخوان درشت نی مفصل می شود
 • کندیل جانبی و داخلی درشت نی، جایی را برای قرارگیری کندیل استخوان ران فراهم می آورند
 • قسمت میانی درشت نی، بیشتر وزن را تحمل می کند

اسلاید 3 :

 • قسمت جانبی نازک نی

    - به عنوان مکانی برای قرارگیری ساختارهای مفصل

    - با استخوان ران یا کشکک مفصل نمی شود

    - به عنوان قسمتی از مفصل زانو محسوب نمی شود

اسلاید 4 :

 • سه عضله ی پهن چهارسر از روی ابتدای استخوان ران شروع شده و بر روی پل فوقانی کشکک می نشینند

   - انتهای آنها در نهایت بر روی برجستگی درشت نی و بوسیله ی تاندون کشکک قرار می گیرد

 • نوار ایلیوتیبیال عضله ی کشنده ی پهن نیام بر روی برجستگی ژردی می نشیند
 • عضلات خیاطه، راست داخلی و نیم وتری در زیر کندیل داخلی و روی صفحه ی قدامی-داخلی درشت نی قرار می گیرند

اسلاید 5 :

 • مفصل زانو (مفصل درشت نئی-رانی)

   - یک مفصل لقمه ای می باشد

 • برخی منابع از آن به عنوان یک مفصل قرقره ای نام می برند
 • مفصل کشککی رانی

   - یک مفصل مسطح یا لغزشی است

   - به دلیل لغزیدن این استخوان بر روی دو کندیل استخوان ران

اسلاید 6 :

 • پایداری ایستای آن توسط لیگامنت ها تأمین می گردد
 • انقباضات عضلات همسترینگ و چهارسر، پایداری پویا را به ارمغان می آورد
 • سطوح مفصلی استخوان های درشت نی و ران از بافت غضروفی پوشیده شده است
 • مینیسک ها همانند بالشتک هایی در میان استخوان ها قرار گرفته اند

     - به درشت نی متصل هستند

     - به حفره ی روی استخوان درشت نی، عمق می دهند

     - باعث افزایش و بهبود پایداری می شوند

اسلاید 7 :

 • مینیسک میانی، جایی را برای کندیل داخلی استخوان ران و مینیسک جانبی نیز جایی را برای کندیل جانبی این استخوان فراهم می کنند

     - در لبه ی خارجی ضخیم تر بوده و هر چه به طرف داخل می آید، نازک تر می شود

     - می تواند کمی به اطراف بلغزد، اما به وسیله ی لیگامنت های کوچک زیادی در جای خود ثابت شده است

     - مینیسک میانی، بزرگتر و به شکل C باز می باشد

     - مینیسک جانبی به شکل c بسته می باشد

اسلاید 8 :

 • یک یا هر دو مینیسک ممکن است در نواحی مختلف و با مکانیزم های متفاوت پاره شده و منجر به بروز مشکلاتی با درجات گوناگون گردند

     - پارگی ها اغلب به دلیل وارد شدن نیروهای فشاری و برشی که در هنگام تغییر سریع مسیر حرکت در دویدن (چرخش به طرفین در هنگامی که زانو خم و یا باز است) رخ می دهند

اسلاید 9 :

 • لیگامنت های متقاطع قدامی و خلفی

    - به شکل ضربدر، در میان زانو و بین استخوان ران و درشت نی قرار دارند

    - به ترتیب در حفظ پایداری قدامی و خلفی، همچنین پایداری چرخشی، حیاتی می باشند

 • آسیب های لیگامنت متقاطع قدامی (ACL)

    - یکی از رایج ترین و جدی ترین آسیب های وارده به زانو است

    - مکانیزم آسیب، اغلب بدون برخورد بوده و شامل ورود نیروهای چرخشی در هنگام ثابت بودن پا، هایپراکستنشن زانو، و یا انقباض شدید عضلات چهارسر که باعث کشیده شدن استخوان درشت نی به طرف جلو نسبت به استخوان ران می شود، می باشد

اسلاید 10 :

 • آسیب های لیگامنت متقاطع خلفی (PCL)

    - به ندرت آسیب می بیند

    - مکانیزم آن، برخورد مستقیم با حریف یا با زمین بازی می باشد

 • لیگامنت نازک نی جانبی (LCL)

    - آسیب دیدگی آن نادر است

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید