دانلود فایل پاورپوینت آنالیز مهارت بارفیکس

PowerPoint قابل ویرایش
70 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آنالیز مهارت بارفیکس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آنالیز مهارت بارفیکس قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

در این مهارت فرد میلۀ بارفیکس را گرفته و در حالت آویزان با کمک عضلات خود در صفحۀ فرونتال و محور ساجیتال خود را بالا می کشد .این مهارت دارای ۲ مرحله است :
۱) حرکت فرد به سمت بالا
۲)برگشت از بالا به سمت پائین

اسلاید ۲ :

در این مرحله ورزشکار از حالت آویزان به سمت بالا حرکت می نماید . حرکت بالا رفتن تا جایی ادامه می یابد که چانه ها بالا تر از میله قرار گیرند .
عضلات درگیر در مفاصل
مچ ،کف دست و انگشتان / مفصل آرنج / مفصل شانه / مفصل کمربند شانه / مفاصل اندام تحتانی …
در این حرکت شرکت می کنند .

اسلاید ۳ :

در این مفاصل فلکشن صورت می گیرد عضلات فلکسور مچ ، کف دست و انگشتان در این بخش درگیر هستند . نوع انقباض ایزومتریک می باشد .

اسلاید ۴ :

در این مفاصل فلکشن صورت می گیرد عضلات فلکسور مچ ، کف دست و انگشتان در این بخش درگیر هستند . نوع انقباض ایزومتریک می باشد .

اسلاید ۵ :

۱) تاکننده عمقی انگشتان
۲) تاکننده دراز شست دست
۳) تاکننده انگشتان دست
۴) عضلات دودی دست
(تاکنند ه بند انگشتان)
۵) تاکننده کوتاه شست
۶) نزدیک کننده شست دست
۷) دورکننده شست دست
همانطور که مشاهده می شود ، از عضلات فوق چهار عضله آن بر روی انگشت شست اثر د ارند . و شست را در مقابل چهار انگشت دیگر قرار می دهند و از دست یک ابزارگیرنده می سازند .

اسلاید ۶ :

۱-عضله کف د ستی طویل Palmaris Long
۲-زنداعلائی قدامی Flexor carpi Radialis
۳-زند اسفلی قدامی Flexor Carpi Ulnaris
۴- تاکننده سطحی انگشتان د ست Ddigitrum Superficialis Flexor

اسلاید ۷ :

کف دستی طویل (Palmaris Longus)
این عضله در ناحیه ساعد طوری قرار گرفته است که با مشت کردن دست بخوبی قابل لمس می شود ، در ۱۰تا ۱۵ درصد مردم حضور این عضله را نمی توان احساس نمود .

اسلاید ۸ :

سر ثابت : فوق قرقره داخلی استخوان بازو
سر متحرک : استخوانهای کف دست
عمل: تا کننده مچ دست (فلکسور ) به علت اینکه محل چسبندگی سرمتحرک این عضله از محور حر کتی فلکشن و اکستنشن مچ دست دور است ، لذ ا از بهترین عضلات تاکننده مچ دستی میباشد و عضله ای بسیار کوچک است .

اسلاید ۹ :

سر ثابت: به سه قسمت استخوان بازو ،زندزیرین، وزندزبرین چسبندگی دارد.
سرمتحرک: باچهار تاندون به کناره های استخوان بنددوم چهارانگشت دست متصل می گردد.
عمل : فلکشن بند دوم و مچ دست

اسلاید ۱۰ :

در ین مرحله در مفصل آرنج در صفحۀ ساجیتال عمل فلکشن مشاهده می شود . نوع انقباض کانسنتریک می باشد .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 70 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد