دانلود فایل پاورپوینت ابزاری های تجزیه و تحلیل سیستم

PowerPoint قابل ویرایش
62 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ابزاری های تجزیه و تحلیل سیستم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ابزاری های تجزیه و تحلیل سیستم قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ابزارهای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
چهارچوب SSADM
شرح مراحل SSADM
مدل فیزیکی/مدل منطقی
علل به کارگیری مدلهای منطقی
مدل ساده شده ای از SSADM
مراحل و تکنیکهای مورد استفاده در SSADM
منظرهای مختلف در SSADM
ابزارهای پیاده سازی SSADM
DFM (Data Flow Model)ها
DFD (Data Flow Diagram)
DFDفیزیکی
DFD منطقی
خطاهای رسم DFD
Context Diagram
Document Flow Diagram
Resource Flow Diagram
LDM (Logical Data Model)
ERD (Entity Relationship Diagram)
ELH (Entity Life History)

اسلاید ۲ :

شرح مراحل SSADM
امکان سنجی
تحلیلی سطح بالا از حوزه فعالیت سازمان به منظور بررسی سود و زیان ایجاد تغییرات جدید
تحلیل امکانپذیر بودن پروژه از نظر فنی ، مدیریتی و منابع

اسلاید ۳ :

شرح مراحل SSADM
بررسی سیستم موجود
درک سیستم فعلی
شناسایی مسائل موجود
شناسایی نیازمندیهای جدید
 

اسلاید ۴ :

شرح مراحل SSADM
بررسی سیستم موجود
برپایی قالب کاری مرحله آنالیز
کاوش و توصیف نیازمندیها
کاوش در فرایندهای فعلی
کاوش در ساختار داده ای فعلی
استخراج دیدگاهی منطقی از سیستم فعلی
جمع آوری نتایج مطالعه
 

اسلاید ۵ :

شرح مراحل SSADM
گزینه های سیستم کسب و کار
توصیف گزینه های کاری سیستم
انتخاب یک گزینه کاری مطلوب
 
 

اسلاید ۶ :

شرح مراحل SSADM
گزینه های سیستم کسب و کار
عملکرد سیستم جدید تعیین و مورد توافق قرار می گیرد.
نیازمندیهای کاربر با در نظر گرفتن هزینه ها توصیف و ارائه می شود.
گزینه های مختلف سیستم کاری به مدیریت عرضه می گردد.
دیاگرام گردش داده و مدل موجودیتهای داده ایی توسعه می یابد.
 
 

اسلاید ۷ :

شرح مراحل SSADM
گزینه های سیستم کسب و کار
 

اسلاید ۸ :

شرح مراحل SSADM
گزینه های سیستم کسب و کار
گزینه های سیستم کاری (BSO)
BSO محدوده کارکردی حل پیشنهادی را تعریف می کند . در سطح ابتدایی شامل  توصیفات حل مطلوب نیازهاست . تمام BSO ها حداقل باید نیازهای شناسایی شده بوسیله نماینده کاربر را ارضا کنند . 
گزینه های سیستم فنی(TSO)
TSO محیط فنی ممکن برای پیاده سازی سیستم را تعریف می کند . شامل توصیف سخت افزار و نرم افزار ، تنظیمات پشتیبانی فنی ، توزیع سیستم و توسعه ابزارهاست . 
 
 

اسلاید ۹ :

شرح مراحل SSADM
توصیف نیازمندی ها
نیازمندیهای عملیاتی و غیر عملیاتی بصورت جزئی مشخص می گردد.
تکنیکهای جدید جهت توصیف پردازشها و ساختار داده ای سیستم جدید معرفی می گردد
 
 

اسلاید ۱۰ :

شرح مراحل SSADM
توصیف نیازمندی ها
نفطه عبور از کاوش و تحقیق به سمت شرح توصیف جزئیات و مشخصات
با استفاده از DFD‌ و LDMو ELH ها
نمونه سازی در صورت تمایل
توصیف پردازه های سیستم مورد نیاز
توصیف مدل داده های سیستم مورد نیاز
نمونه هایی با توجه به مشخصات سیستم توسعه می یابد
استخراج عملکردهای سیستم
مدل داده ای مورد نیاز گسترش می یابد
مشخصه فرایندها و جزئیات آنها توسعه می یابد 
 
 
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 62 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد