دانلود فایل پاورپوینت ارتباطات به عنوان یک سیستم

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارتباطات به عنوان یک سیستم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارتباطات به عنوان یک سیستم قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ارتباطات به عنوان یک سیستم

به پیام هایی که روزانه ارسال و دریافت میکنیم درجریان ارتباط شما با دیگران یک سیستم یا یک الگو وجود دارد .این الگو بر فرستنده پیام , محتوای پیام , چگونگی ارسال پیام و محل قرار گرفتن گوینده و شنونده متمرکز می باشد.

بنابراین مشارکت کنندگان , محیط , هدف و روش تعامل آنها اساس سیستم ارتباطات را تشکیل میدهد.

اسلاید ۲ :

یک سیستم ارتباطی میتواند توسط سن , وضعیت , جنسیت , ویژگی های برجسته و میراث فرهنگی شکل گیرد.

مثال : قانون و قواعد حاکم بر یک خانواده

اسلاید ۳ :

یک مجموعه ممکن است ارتباطات را تشویق کند و یا مانع برقراری آن گردد.در بعضی محیط ها مردم میتوانند آزادانه مخالفت خود را ابراز کنند, حال آنکه در بر خی دیگر از محیط ها مردم درابراز مخالفت ها محدودیت دارند.

مثال : قوانین استادان در کلاس

اسلاید ۴ :

در ارتباطات انسانی , زمانی که سیستم جا افتاد و شروع به کار کرد , هر گونه تلاشی جهت تغییر آنی سیستم و چارچوب قوانین آن غالباٌبه سیستم آسیب وارد میکند و موجب توقف فعالیت آن میگردد.

مثال : آویزه متحرک

اسلاید ۵ :

در فرایند پیچیده ارتباطات انسانی ,تشخیص مولفه های کلیدی و درک اینکه ارتباط نوعی سیستم است , کافی نیست و باید این مولفه ها با هم هماهنگ و متناسب باشند.

یک روش مفید برای انجام چنین کاری ,بررسی الگوهای ارتباطات است این الگوها عناصر مختلف مرتبط به هم را نشان میدهد.

اسلاید ۶ :

الگوهای ارتباطات انسانی

۱- الگوی خطی ارتباطات                  

۲- الگوی تعاملی ارتباطات                 

۳- الگوی تبادلی ارتباطات                  

اسلاید ۷ :

۱- الگوی خطی ارتباطات

در یک الگوی خطی , منبع پیامی را به رمز تبدیل می کند و آن را از طریق یک یا چند کانال حسی به دریافت کننده ارسال می نماید. سپس دریافت کننده , پیام را دریافت می کند و ان را رمز گشایی می کند .

اسلاید ۸ :

ارتباطات یک سویه

اسلاید ۹ :

۲- الگوی تعاملی ارتباطات

در الگوی تعاملی ارتباطات ,منبع پیامی را به رمز تبدیل می نماید و آن را به دریافت کننده ارسال می کند (ازطریق یک یا چندکانال). دریافت کننده ,پیام را دریافت می کند و ان را رمزگشایی می نماید, سپس بازخور را نیز به رمز تبدیل نموده و آن را مجدداٌ به منبع بر می گرداند. بنابراین فرایند دو سویه ایجاد می شود.منبع نیز پیام بازخور را رمزگشایی می کند مجدداٌ منبع بر اساس پیام اولیه ارسال شده و بازخور دریافت شده , یک پیام جدید را به رمز تبدیل می کند که این پیام جدید با بازخور سازگار می باشد.( سازگاری )

اسلاید ۱۰ :

۳- الگوی تبادلی ارتباطات

در این الگو پیام فوراٌ توسط ارتباط برقرارکنندگان پردازش می شود. ارتباط برقرار کننده الف پیامی را به رمز تبدیل می کند وآن را ارسال می کند . سپس ارتباط برقرار کننده ب , بازخور را به رمز تبدیل می نماید وآن را به ارتباط برقرار کننده الف ارسال می دارد ارتباط برقرارکننده الف نیز آن بازخور را بازگشایی می کند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد