دانلود فایل پاورپوینت اهمیت وجایگاه استانداردهای کمپوست در صنعت کمپوستینگ

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اهمیت وجایگاه استانداردهای کمپوست در صنعت کمپوستینگ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اهمیت وجایگاه استانداردهای کمپوست در صنعت کمپوستینگ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف کمپوست:

كمپوست يك فرآيند زيستي مزوفيليك  و ترموفيليك است كه در آن مواد زايد آلي بطور  طبيعي    بوسيله مجموعهاي از ميكروارگانيسمها به دياكسيد كربن، اب، مواد معدني و مواد الي تثبيت شده (هوموس) تبديل       ميشوند.                                                    

ميكروارگانيسمها شامل باكتري، قارچ و تك ياخته  و شايد بيمهرگاني مانند نماتودها، كرمهاي خاكي، مايتها و انواع متنوعتر ارگانيسم ها باشد.

اسلاید 2 :

انواع كمپوست

nبرحسب فن آوري مورد استفاده: فرآيندهاي مكانيكي و دستي يا فرآيندهاي در محل و خارج از محل توليد .

nبر حسب چگونگي بهرهبرداري:پيوسته يا ناپيوسته و نيمه پيوسته .

nبرمبناي درجه حرارت كمپوست مزوفيليك (25 تا 40 درجه سانتيگراد) و كمپوست ترموفيليك (بين 50-60 درجه سانتي گراد).

nبر مبناي رسيدگي: خام؛تازه؛كامل؛ويژه.

اسلاید 3 :

اهداف كمپوست :

 • تثبيت مواد زائد
 • نابودي عوامل بيماريزا
 • تامين مواد مغذي و احياواصلاح فيزيكي خاك
 • خشك كردن لجن
 • مشكلات عمده مربوط به كمپوست:
 • درجه اطمينان فرآيند براي تهيه غلظتهاي موردنياز مواد مغذي
 • نابودي عوامل بيماريزا
 • عوامل اقتصادي و اجتماعي به مقررات بهداشتي و قوانين فروش كود، قابليت عمومي و بازاريابي و توزيع مربوط مي شود.

اسلاید 4 :

مزاياي كاربرد كمپوست :

 • فيزيكي: -اصلاح ساختمان خاك؛كاهش دانسيته؛افزايش نفوذ پذيري .
 • مانع فشردگي؛افزايش ظرفيت نگهداري آب
 • شيميايي:-تنظيم وپايداري PH خاك
 • افزايش ظرفيت تعويض كاتيونها ي خاك
 • بيولوژيكي: - تامين شرايط مناسب براي رشد گياهي
 • جلو گيري از بيماري درگياهان
 • ديگر مزايا: -تجزيه آلاينده هاي نفتي در خاك
 • كنترل فرسايش خاك
 • فيلترا سيون وحذف آلا ينده ها از آبهاي سطحي آلوده
 • بيو فيلتراسيون VOCدر گازهاي خروجي

اسلاید 5 :

فاكتورهاي اساسي كمپوستينگ

 • مواد مغذي شامل C/N : 20:1تا35:1
 • C/P: 100:1 تا150:1
 • رطوبت: 60%-50%
 • اندازه ذرات: 4/1اينچ تا4/3اينچ
 • تخلخل: 35%-50%
 • درجه حرارت: بهينه 55درجه سانتي گراد
 • غلظت اكسيژن: 5%<
 • زمان: يك الي چهار ماه
 • PH: 8-5/6

اسلاید 6 :

استانداردهاي كمپوست شامل:

 • استاندارد فيزيكي وآلاينده هاي خنثي
 • استاندارد فلزات سنگين
 • استاندارد عناصر بالقوه سمي
 • استاندارد ميزان نمكها يا املاح كمپوست
 • استاندارد آفت كشها و هيدرو كربنهاي كلرينه
 • استاندارد بهداشتي كمپوست
 • استاندارد تعداد بذر علفهاي هرز
 • استاندارد رسيدگي (كامل شدن)

اسلاید 7 :

استانداردبهداشتي كمپوست:

 • بطور كلي مواد زائد جامد و كمپوست توليدي ازآن شامل عوامل بيماري زاي ذيل هستند:
  1-پاتوژنهاي انساني ناشي از پسما ندهاي پزشكي وبهداشتي وآلودگي مواد غذايي

 • 2-پاتوژنهاي حيواني ناشي از فضولات
 • 3-پاتوژنهاي خاك

اسلاید 8 :

مقررات كاهش پاتوژنها در لجن(بخش 503؛ آئين نامه CFR40)

 • الف)مقررات كاهش پاتوژن دركلاس A
 • ب)مقررات كاهش پاتوژن در كلاس B
 • كمپوست كلاسA: براي محصولاتي كه درزنجيره غذايي انسان ومحصولات خام وساير استفاده ها ؛قابل مصرف است
 • كمپوست كلاس B:كاربردبراي باغ وجنگل وكشتهاي صنعتي

اسلاید 9 :

الف)مقررات كاهش پاتوژن دركلاس  A:
هدف از اين مقررات ؛كاهش پاتوژنها در لجن فاضلاب (مانند باكتريهاي بيما ريزا؛ ويروسهاي روده اي ؛تخم انگلهاي بارور ) به پائين تر از سطوح تعيين شده به شرح ذيل است

اسلاید 10 :

ب)مقررات كاهش پاتوژن در كلاس B

 • پايش وكنترل كليفرم مدفوعي ضروري است ومقدار آن بايد كمتر از2ميليون MPNدرهر گرم ازكل جامدات برحسب وزن خشك برسد.
 • قوانين قوي در مورد پاتو ژنها براي همه كلاسهاي كمپوست عبارت است از:
 • 1-دو لگاريتم كاهش پاتوژن كافي است.
 • 2-تست هاي باكتريايي مورد نياز فقط قبل از كاربرد نهايي يا فروش ا نجام شود.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 27 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کاربرد و اهمیت منسوجات در صنعت خودروسازی

word قابل ویرایش
106 صفحه
34700 تومان
مقدمهدر اروپاي غربي در زمينه توليد منسوج اتومبيل اين مقدار به 150000 تن در سال مي رسد كه اين مقدار حدود ده درصد از كل مصرف بازار منسوجات صنعتي در اروپاي غربي است.دومين و سومين بازار بزرگ منسوجات صنعتي در امريكا و ژاپن مي باشد. توليد اتومبيل در جمهوري خلق چين در سال هاي اخير به شدت رو به افزايش است به طوري كه ...

دانلود فایل پاورپوینت اهمیت وجایگاه استانداردهای کمپوست در صنعت کمپوستینگ

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعريف کمپوست: كمپوست يك فرآيند زيستي مزوفيليك  و ترموفيليك است كه در آن مواد زايد آلي بطور  طبيعي    بوسيله مجموعه‌اي از ميكروارگانيسم‌ها به دي‌اكسيد كربن، اب، مواد معدني و مواد الي تثبيت شده (هوموس) تبديل       مي‌شوند.                                       ...

مقاله طراحی سیستم تهویه دامداری های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
***  این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست  *** طراحی سیستم تهویه دامداری های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی چکیده دام و طیور هنگامی که محیط اطرافشان در وضعیت بهینه قرار داشته باشند بهترین عملکرد و رشد را دارند، لذا سیستم کنترل محیط باید بتواند شرایط استاندارد را فرآهم آورد. ...

مقاله عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری از دیدگاه آمیخته های بازاریابی

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاري از دیدگاه آمیخته هاي بازاریابی چکیده : این تحقیق در راستاي شناخت میزان تأثیر آمیخته هاي بازاریابی در کسب موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی شرکت ملی حفاري ایران تحت عنوان " عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاري از دیدگاه ...

مقاله فن آوری ساخت کشتی و اهمیت بازاریابی در این صنعت

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
فن آوری ساخت کشتی و اهمیت بازاریابی در این صنعت چکيده کشتی سازی بعنوان صنعت مادر در یک کشور میتواند کمک بسزایی به رشد اقتصادی کشور کرده و نقش موثری در امر اشتغال زایی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف عالی، باید صنعت کشتی سازی بر اصولی علمی و منطقی استوار باشد. یک مجتمع کشتی سازی بطور کلی حول چهار محور اصلی ...

مقاله صنعتی سازی سیستم ساختمانی سنتی با مصالح و روش های نوین ساخت بر افزایش بهره وری مصالح نمونه مورد بررسی : مصالح ساختمانهای مسکونی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
صنعتي سازي سيستم ساختماني سنتي با مصالح و روش هاي نوين ساخت بر افزايش بهره وري مصالح نمونه مورد بررسي: مصالح ساختمانهاي مسکوني چکيده صنعتي سازي و توسعه صنعتي در کشورهاي پيشرفته بگونهاي تدريجي و در طول زمان تحقق يافته است . اين پروسه نياز به زيربناي محکم فني و اقتصادي و برنامه ريزي و مديريت صحيح دارد. انتقا ...

مقاله ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ( RCM ) با رویکرد ( ELECTRE ) ( مطالعه موردی : پمپ های صنعتی ایران )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقاله ارزیابی سیستم نگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM )با رویکرد(ELECTRE) (مطالعه موردي:پمپ هاي صنعتی ایران)   چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل و شاخص هاي ارزیابی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان در شرکت پمپ هاي صنعتی ایران با رویکرد الکتره می باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را 150 نفر از خبر ...

مقاله اهمیت و جایگاه قنات در صنعت گردشگری ( مطالعه موردی : قنات پایکم بم )

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده از اهداف گردشگري روستايي و اکونوريسم مي توان به مشاهده و تجربه گردشگر از طبيعت و به همراه آن چشم اندازهاي فرهنگـي موجود در طبيعت اشاره نمود. يکي از اين چشم اندازها قنات ها ميباشد که به عنوان کهن ترين هنر استحصـال آب هـاي زيرزمينـي، مورد توجه و استقبال گردشگران قرار گرفته است . با توجه به اقليم خشک و ن ...