دانلود فایل پاورپوینت اهمیت وجایگاه استانداردهای کمپوست در صنعت کمپوستینگ

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اهمیت وجایگاه استانداردهای کمپوست در صنعت کمپوستینگ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اهمیت وجایگاه استانداردهای کمپوست در صنعت کمپوستینگ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف کمپوست:

كمپوست يك فرآيند زيستي مزوفيليك  و ترموفيليك است كه در آن مواد زايد آلي بطور  طبيعي    بوسيله مجموعهاي از ميكروارگانيسمها به دياكسيد كربن، اب، مواد معدني و مواد الي تثبيت شده (هوموس) تبديل       ميشوند.                                                    

ميكروارگانيسمها شامل باكتري، قارچ و تك ياخته  و شايد بيمهرگاني مانند نماتودها، كرمهاي خاكي، مايتها و انواع متنوعتر ارگانيسم ها باشد.

اسلاید 2 :

انواع كمپوست

برحسب فن آوري مورد استفاده: فرآيندهاي مكانيكي و دستي يا فرآيندهاي در محل و خارج از محل توليد .

بر حسب چگونگي بهرهبرداري:پيوسته يا ناپيوسته و نيمه پيوسته .

برمبناي درجه حرارت كمپوست مزوفيليك (25 تا 40 درجه سانتيگراد) و كمپوست ترموفيليك (بين 50-60 درجه سانتي گراد).

بر مبناي رسيدگي: خام؛تازه؛كامل؛ويژه.

اسلاید 3 :

اهداف كمپوست :

 • تثبيت مواد زائد
 • نابودي عوامل بيماريزا
 • تامين مواد مغذي و احياواصلاح فيزيكي خاك
 • خشك كردن لجن
 • مشكلات عمده مربوط به كمپوست:
 • درجه اطمينان فرآيند براي تهيه غلظتهاي موردنياز مواد مغذي
 • نابودي عوامل بيماريزا
 • عوامل اقتصادي و اجتماعي به مقررات بهداشتي و قوانين فروش كود، قابليت عمومي و بازاريابي و توزيع مربوط مي شود.

اسلاید 4 :

مزاياي كاربرد كمپوست :

 • فيزيكي: -اصلاح ساختمان خاك؛كاهش دانسيته؛افزايش نفوذ پذيري .
 • مانع فشردگي؛افزايش ظرفيت نگهداري آب
 • شيميايي:-تنظيم وپايداري PH خاك
 • افزايش ظرفيت تعويض كاتيونها ي خاك
 • بيولوژيكي: - تامين شرايط مناسب براي رشد گياهي
 • جلو گيري از بيماري درگياهان
 • ديگر مزايا: -تجزيه آلاينده هاي نفتي در خاك
 • كنترل فرسايش خاك
 • فيلترا سيون وحذف آلا ينده ها از آبهاي سطحي آلوده
 • بيو فيلتراسيون VOCدر گازهاي خروجي

اسلاید 5 :

فاكتورهاي اساسي كمپوستينگ

 • مواد مغذي شامل C/ : 20:1تا35:1
 • C/P: 100:1 تا150:1
 • رطوبت: 60%-50%
 • اندازه ذرات: 4/1اينچ تا4/3اينچ
 • تخلخل: 35%-50%
 • درجه حرارت: بهينه 55درجه سانتي گراد
 • غلظت اكسيژن: 5%<
 • زمان: يك الي چهار ماه
 • PH: 8-5/6

اسلاید 6 :

استانداردهاي كمپوست شامل:

 • استاندارد فيزيكي وآلاينده هاي خنثي
 • استاندارد فلزات سنگين
 • استاندارد عناصر بالقوه سمي
 • استاندارد ميزان نمكها يا املاح كمپوست
 • استاندارد آفت كشها و هيدرو كربنهاي كلرينه
 • استاندارد بهداشتي كمپوست
 • استاندارد تعداد بذر علفهاي هرز
 • استاندارد رسيدگي (كامل شدن)

اسلاید 7 :

استانداردبهداشتي كمپوست:

 • بطور كلي مواد زائد جامد و كمپوست توليدي ازآن شامل عوامل بيماري زاي ذيل هستند:
  1-پاتوژنهاي انساني ناشي از پسما ندهاي پزشكي وبهداشتي وآلودگي مواد غذايي

 • 2-پاتوژنهاي حيواني ناشي از فضولات
 • 3-پاتوژنهاي خاك

اسلاید 8 :

مقررات كاهش پاتوژنها در لجن(بخش 503؛ آئين نامه CFR40)

 • الف)مقررات كاهش پاتوژن دركلاس A
 • ب)مقررات كاهش پاتوژن در كلاس B
 • كمپوست كلاسA: براي محصولاتي كه درزنجيره غذايي انسان ومحصولات خام وساير استفاده ها ؛قابل مصرف است
 • كمپوست كلاس B:كاربردبراي باغ وجنگل وكشتهاي صنعتي

اسلاید 9 :

ب)مقررات كاهش پاتوژن در كلاس B

 • پايش وكنترل كليفرم مدفوعي ضروري است ومقدار آن بايد كمتر از2ميليون MP درهر گرم ازكل جامدات برحسب وزن خشك برسد.
 • قوانين قوي در مورد پاتو ژنها براي همه كلاسهاي كمپوست عبارت است از:
 • 1-دو لگاريتم كاهش پاتوژن كافي است.
 • 2-تست هاي باكتريايي مورد نياز فقط قبل از كاربرد نهايي يا فروش ا نجام شود.

اسلاید 10 :

روشهاي اندازهگيري درجه تثبيت كمپوست

 • - كاهش درجه حرارت درپايان عمل كمپوست.
 • كاهش مواد آلي كمپوست توسط اندازه گيري جامدات فرار، COD، ‌درصد كربن يا درصد خاكستر و نسبت C/ .
 • درصد نيترات و عدم حضور آمونياك.
 • فقدان حشرات و لارو آنها در محصول نهايي.
 • عدم بوهاي زننده.
 • وجود رنگ خاكستري يا سفيد به دليل رشد اكتينومايست‌ها
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 25 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کاربرد و اهمیت منسوجات در صنعت خودروسازی

word قابل ویرایش
106 صفحه
34700 تومان
مقدمهدر اروپاي غربي در زمينه توليد منسوج اتومبيل اين مقدار به 150000 تن در سال مي رسد كه اين مقدار حدود ده درصد از كل مصرف بازار منسوجات صنعتي در اروپاي غربي است.دومين و سومين بازار بزرگ منسوجات صنعتي در امريكا و ژاپن مي باشد. توليد اتومبيل در جمهوري خلق چين در سال هاي اخير به شدت رو به افزايش است به طوري كه ...

دانلود فایل پاورپوینت اهمیت وجایگاه استانداردهای کمپوست در صنعت کمپوستینگ

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعريف کمپوست: كمپوست يك فرآيند زيستي مزوفيليك  و ترموفيليك است كه در آن مواد زايد آلي بطور  طبيعي    بوسيله مجموعه‌اي از ميكروارگانيسم‌ها به دي‌اكسيد كربن، اب، مواد معدني و مواد الي تثبيت شده (هوموس) تبديل       مي‌شوند.                                       ...

دانلود فایل پاورپوینت اهمیت اندازه گیری اجرای حرکتی در فهم یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : برای شروع مطالعه درباره یادگیری حرکتی ابتدا باید اصولی را درباره مهارت هایی که اصل و اساس این بررسی است بدانیم. دو نکته مهم را درباره مهارت های حرکتی مورد بحث قرار خواهیم داد: مهارت های حرکتی را با در نظر گرفتن وجه تمایز آنها از مهارت های دیگر تعریف خواهی ...

مقاله طراحی سیستم تهویه دامداری های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
***  این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست  *** طراحی سیستم تهویه دامداری های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی چکیده دام و طیور هنگامی که محیط اطرافشان در وضعیت بهینه قرار داشته باشند بهترین عملکرد و رشد را دارند، لذا سیستم کنترل محیط باید بتواند شرایط استاندارد را فرآهم آورد. ...

مقاله مقایسه تطبیقی عملکرد صادراتی صنعت دارویی ایران با سایر کشورهای منطقه OIC ( ارزیابی عملکرد؛ بهینه کاوی؛ ترسیم چشم انداز )

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقايسه تطبيقي عملکرد صادراتي صنعت دارويي ايران با ساير کشورهاي منطقه OIC (ارزيابي عملکرد؛ بهينه کاوي؛ ترسيم چشم انداز) چکيده بين المللي شدن تجارت و روي آوردن صنايع به بازارهاي جهاني، يکي از پارادايم هاي غالب در دهه هاي اخير بوده است . در همين راستا و به منظور توسعه و گسترش هرچه بيشتر تجارت جهاني، اقتصادها ...

مقاله اثر میانجی گری حافظه سازمانی بر رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی ( مورد مطالعه : شرکتهای صنعتی فعال در شهرک های صنعتی خرم آباد )

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثر ميانجي گري حافظه سازماني بر رابطه بين يادگيري سازماني و نوآوري سازماني (مورد مطالعه : شرکتهاي صنعتي فعال در شهرک هاي صنعتي خرم آباد) چکيده سازمانها براي اينکه بتوانند به طور مؤثري تقاضاي در حال تغيير محيط امروزي را برآورده سازند نيازمند نوآوري بيشتري هستند. به همين اندازه نيز يادگيري سازماني براي تأ ...

مقاله فن آوری ساخت کشتی و اهمیت بازاریابی در این صنعت

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
فن آوری ساخت کشتی و اهمیت بازاریابی در این صنعت چکيده کشتی سازی بعنوان صنعت مادر در یک کشور میتواند کمک بسزایی به رشد اقتصادی کشور کرده و نقش موثری در امر اشتغال زایی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف عالی، باید صنعت کشتی سازی بر اصولی علمی و منطقی استوار باشد. یک مجتمع کشتی سازی بطور کلی حول چهار محور اصلی ...

مقاله اهمیت و جایگاه قنات در صنعت گردشگری ( مطالعه موردی : قنات پایکم بم )

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده از اهداف گردشگري روستايي و اکونوريسم مي توان به مشاهده و تجربه گردشگر از طبيعت و به همراه آن چشم اندازهاي فرهنگـي موجود در طبيعت اشاره نمود. يکي از اين چشم اندازها قنات ها ميباشد که به عنوان کهن ترين هنر استحصـال آب هـاي زيرزمينـي، مورد توجه و استقبال گردشگران قرار گرفته است . با توجه به اقليم خشک و ن ...