بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ما از آنچه می خوریم،

 ساخته می شویم.

اسلاید 2 :

الزامات کلی مواد غذائی

اسلاید 3 :

جنبه های مختلف کیفیت مواد غذایی

اسلاید 4 :

تامین پایدار مواد غذایی:

جمعیت جهان بیش از 7 میلیارد نفر است که همه آنها دارای حق دسترسی به مواد غذایی:

 • الف- کافی
 • ب- ایمن (Safe) و
 • ج- مغذی هستند.

 

به علاوه این مواد غذایی باید

بی عیب (Wholesome) و

قابل پذیرش از سوی مصرف کنندگان(Acceptable) باشند.

اسلاید 5 :

مسئولیت دولت ها

 • حفاظت از مواد غذایی برای حفاظت از مصرف کنندگان

(Food protection for Consumer Protection)

راهکار:

 • تدوین و اجرای مقرارت مواد غذایی

اسلاید 6 :

الزامات تدوین مقرارت و قوانین ایمنی مواد غذایی

آنها باید مبتنی بر:

 • الف- حقایق علمی مسلم،
 • ب- تجزیه و تحلیل خطر باشند
 • ج- و از معیارهای جهانی پائین تر نباشند.

مواد ضروری:

 • انجام پژوهش های معتبر در زمینه ایمنی مواد غذایی
 • تهیه آمار و اطلاعات دقیق میزان در معرض قرارگیری مخاطرات بالقوه از راه های مختلف

اسلاید 7 :

زنجیره تامین مواد غذایی

اسلاید 8 :

برخی موارد ضروری ایمنی

 • رویکرد صحیح به مقوله ایمنی یعنی:

لحاظ کردن ایمنی مواد غذایی،

 ایمنی زیست محیطی و

 ایمنی شغلی با هم و بصورت توام

 • ضرورت توجه به تضمین کیفیت تامین کننده

اسلاید 9 :

راه کار

ضروری است نگاه پیشگیرانه توام با ارزیابی خطرات و فواید

(Risks and Benefits)

جایگزین رویکرد منفعلانه در مقوله ایمنی مواد غذایی شود.

ضرورت برقراری Risk Analysis

اسلاید 10 :

راه کار

لازم است تبعات عدم توجه یا کم توجهی به ایمنی مواد غذایی در مورد

هر فرد،

 گروه خاص،

 کل جمعیت مصرف کنندگان

و عواقب مختلف آن بر این افراد و گروه ها (منجمله پیامدهای

جسمی،

ژنتیکی،

روانی،

اقتصادی)

 بصورت شفاف و روشن تبیین شود تا بهترین تصمیمات از سوی افراد ذیحق (مصرف کنندگان) گرفته شود.

(Risk Communication)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید