بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعریف استصناع

   واژه استصناع در لغت از باب استفعال از مادة «صنع» است و به معنای طلب و سفارش ساخت چیزی را می‌گویند و در استعمال عرفی عبارت از این است که کسی، ساخت شی‌ای را از صنعت‌گر یا هنرمندی تقاضا کند و در اصطلاح فقهی و حقوقی، استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرار داد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل چیز مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد.

اسلاید 2 :

تفاوت استصناع با سایر قراردادها

سه نکته در قرارداد استصناع وجود دارد که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌کند،

 1. در قرارداد استصناع به طور معمول کالای مورد نظر موجود نیست و سازنده در آینده ساخته و تحویل می‌دهد،
 2. در قرارداد استصناع تهیه مواد اوّلیه و لوازم کار به عهده سازنده است.
 3. بطور معمول زمان انعقاد قرارداد بخشی ازثمن به عنوان پیش پرداخت داده می‌شود بخش دیگر به صورت دفعی یا تدریجی تا زمان تحویل کالا پرداخت می‌شود.

اسلاید 3 :

انواع استصناع

سفارش ساخت به چند صورت قابل تصور است، که از جهت تحلیل فقهی و حقوقی متفاوت هستند.

 1. سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام،
 2. سفارش ساخت تعدادی کالای متعارف،
 3. سفارش ساخت کالای خاص،
 4. سفارش احداث طرح یا پروژه‌ای خاص،
 5. سفارش ساخت برای انجام معامله.

اسلاید 4 :

ارکان قرارداد استصناع

 1. طرفین قرارداد

در قرارداد استصناع، سفارش دهنده را مستصنع و سازنده را صانع می‌گویند،

 1. عقد (ایجاب و قبول)

قرارداد استصناع همانند سایر قراردادها، نیاز به ابراز اراده و رضایت طرفین به انعقاد قرارداد دارد.

 1. عوضین

کالا یا پروژه‌ای که سفارش ساخت آن داده می‌شود، موضوع قرارداد استصناع یا مستصنَع می‌گویند،مبلغی که در قبال ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت می‌شود را عوض استصناع می‌گویند.

اسلاید 5 :

دیدگاه‌های فقهی و حقوقی پیرامون
قرارداد استصناع

 1. استصناع قرارداد باطل
 2. استصناع قرارداد صحیح

  1ـ2. استصناع مصداقی از بیع سلف

  2ـ2. استصناع به عنوان بیع مستقل

  3ـ2. استصناع به عنوان اجاره یا جعاله

  4ـ2. استصناع به عنوان قرارداد مستقل

  5ـ2. استصناع در قالب قرارداد صلح

اسلاید 6 :

انجام استصناع در قالب قرداد صلح

 • با توجه به اختلاف دیدگاه‌ها پیرامون استصناع به نظر می‌رسد انجام استصناع از طریق قرارداد صلح مناسبترین راهکار حقوقی باشد
 • صلح قراردادی است که به موجب آن انسان با دیگری توافق می کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا از حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد یا متعهد می‌شود عمل خاصی را در مقابل قیمتی انجام دهد.

اسلاید 7 :

مزایای انجام استصناع در قالب قرارداد صلح

 1. صلح قراردادی لازم است.
 2. موضوع قرارداد صلح وسعت دارد، سفارش ساخت و طراحی انواع کالاها، پروژه‌ها، طرح‌های عمرانی، خدماتی، طراحی برنامه‌های آموزشی و تربیتی، همه را در بر می‌گیرد.
 3. در قرارداد صلح، طرفین می‌توانند به هر نحوی که بخواهند روی اوصاف موضوع قرارداد و کیفیت پرداخت بهای آن از جهت زمان و مکان و نحوة پرداخت به توافق برسند.
 4. در قرارداد صلح طرفین می‌توانند برای پرهیز از ضرر و زیان خود انواع پیشامدها را پیش بینی کرده متناسب با آن شرط مناسبی چون شرط خیار فسخ بگنجانند.

اسلاید 8 :

تعریف اوراق استصناع

   اوراق استصناع، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها بهصورت مشاع مالک دارایی مالی (دینی)هستند که براساس قرارداد  استصناع حاصل شده است. این اوراق قابل مبادله در بازار ثانوی بوده و دارای بازده معین است.

اسلاید 9 :

انواع اوراق استصناع

 • وزارت خانه ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌توانند از طریق استصناع اقدام کنند و این به دو روش قابل اجرا است.
 • روش اول: استصناع مستقیم
 • روش دوم: استصناع غیر مستقیم

اسلاید 10 :

استصناع مستقیم

در این روش سفارش دهنده که در صدد احداث پروژه خاصی است و اعتبار مالی لازم برای انجام آن را ندارد، با تشکیل یک موسسه مالی موقتی(spv) تامین مالی و اجرای پروژه را از طریق قرارداد استصناع (صلح) به آن می‌‌‌سپارد و به جای قیمت آن اوراق بهادار استصناع با سررسیدهای معین می‌پردازد. موسسه مالی نیز طبق قرارداد استصناع دومی ساخت پروژه مورد نظر را به پیمانکار (سازنده) مربوطه سفارش می‌دهد و در مقابل متعهد می‌شود قیمت پروژه را طبق زمان بندی مشخص به سازندة بپردازد، موسسه مالی اوراق بهادار استصناع را از طریق بانک سرمایه گذاری به مردم می‌فروشد (تنزیل می‌کند) و بدهی خود به پیمانکار را می پردازد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید