بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مرگ در اثر برق گرفتگی سومین علت مرگ و میر ناشی از کاردر میان فراد 16-17 ساله و بعد ازمرگ و میر ناشی از  وسایل نقلیه موتوری در محیط کار میباشد .

 12% مرگ و میر ناشی از کار در کارگران به علت برق گرفتگی است .

اسلاید 2 :

سه نوع صدمه اصلی ناشی ازجریان برق :

 

1- شوک الکتریکی

2- سوختگی

3- سقوط 

اسلاید 3 :

شوک الکتریکی

(Electrical Shock)اگر با دو سیم دارای ولتاژمتفاوت تماس برقرار شود ، شوک الکتریکی پدید خواهد آمد .

 در صورتی که با سیم برق داری و در همان زمان با زمین تماس داشته باشید دچار شوک الکتریکی خواهید شد .

هنگامی که مداری ، جز الکتریکی یا دستگاهی برقدار باشد خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
 

اسلاید 4 :

وظایف کارفرما برای جلوگیری از بروز حوادث :

وضع قوانین و قواعد مناسب در مورد نحوه دسترسی به 

        جعبه های  کنترل برق برای جلوگیری از صدمه دیدن.

اطمینان حاصل کردن از اینکه تمامی کارگران اهمیت قطع کردن برق سیستمهای الکتریکی را قبل از تعمیرات میدانند .

 

مجهزکردن دستگاه تنظیم کننده ولتاژبه سیم های باکدهای رنگی

 

آشنا کردن کارگران با عملیات CPR

اسلاید 5 :

از شوک الکتریکی بیشتر بدانیم :

    شدت صدمات ناشی از شوک الکتریکی به میزان جریان برق و مدت زمان عبور جریان از بدن بستگی دارد.

     درصورتی که نتوان ابزار شوک دهنده را رها کرد، صدمه وارده بیشتر خواهد شد .

   شوک شدید آسیبهای بیشتری نسبت به آنچه دیده میشود وارد می نماید .

 

   درجریان نسبتا زیاد اگر شوک طولانی باشد، مرگ حتمی خواهد بود .

    مسیر عبور جریان الکتریکی  از بدن روی شدت شوک تاثیر می گذارد .

 

اسلاید 6 :

سوختگی های ناشی از برق

1- سوختگی های الکتریکی

2- سوختگی های قوس الکتریکی

3- سوختگی های تماس گرمایی

اسلاید 7 :

شناسایی خطرات

(Recognizing Hazards)

سیم کشی ناکافی خطرناک است .

مواجهه با بخشهای برق دار خطر ناک است .

سیم های هوایی انتقال برق خطرناک است .

سیم های با عایق نامناسب می توانند باعث شوک الکتریکی گردند .

سیستم ها و ابزار برقی که به زمین اتصال داده نشده اند یا عایق دوبل ندارند خطرناک هستند .

مدارهایی که در بالای سر قرار دارند خطرناک هستند .

تجهیزات و ابزاربرقی آسیب دیده خطرناکند.

استفاده از وسایل حفاظت فردی نامناسب خطرناک است.

برخی از مواد شیمیایی مورد استفاده مضرهستند.

داربست ها و نردبان های خراب خطرناک هستند.

نردبان هایی که هادی جریان برق هستند خطرناک هستند .       

اسلاید 8 :

با انجام اقدامات زیرمحیط کار را می توان ایمن ساخت :

 

باتمام رساناها به عنوان رسانا ها ی برق دار رفتار شود مگر این که قفل و برچسب گذاری شده باشند.

تمام مدارها و ماشینها قفل و برچسب گذاری شوند .

با استفاده از اندازه و نوع مناسب سیم از ایجاد اضافه بار در سیم ها جلوگیری گردد .

با عایق بندی بخش های برقی از تماس با آنها جلوگیری شود .

از طریق اتصال ابزار و سیستم های برقی به زمین از ایجاد جریان شوک دهنده جلوگیری شود . 

با استفاده از              ها از ایجاد جریان های شوک دهنده جلوگیری گردد

با استفاده از وسایل حفاظت در برابر جریان زیاد از افزایش جریان در مدارها جلوگیری شود .

 

اسلاید 9 :

نحوه انجام کار به صورت ایمن :

اطلاع از چگونگی قطع و بدون برق نمودن مدارها

برنامه ریزی در مورد قفل کردن و برچسب گذاری مدارها و تجهیزات

عدم استفاده ازاشیای فلزی و جوهرآلات

برنامه ریزی در مورد جلوگیری از سقوط (افتادن)

 

از سه شاخه های مناسب استفاده شود

استفاده مناسب و درست از سیم های رابط

از اتصالات سالم استفاده شود

از اتصالات قفل کننده استفاده شود

اسلاید 10 :

از اضافه بار جلوگیری گردد

             ها امتحان شوند

فاصله ایمن بین نردبان ها (وسایر تجهیزات) با سیم های هوایی انتقال برق باید حفظ شود.

 همیشه پیش از شروع کار به منظور شناسایی و کنترل خطر باید بررسی های ایمنی انجام شود

سوییچ ها وعایق ها بررسی شود

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید