بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 عناوین
 XRF 1- مقدمه در رابطه با دستگاه
2- پارامتر های مختلف دستگاه شامل :
   قابلیت
   مزایا
   معایب
   محدودیت ها
   اجزای دستگاه
   خطا ها
   سیگنال ها
   حدتشخیص
   حساسیت
   کاربرد در پترولوژی
   دقت

اسلاید 2 :

  نحوه ارایه اطلاعات
  اساس کار دستگاه
  صحت
3-آماده سازی نمونه و مراحل مختلف آن
4- کالیبراسیون دستگاه
5-روش تعیین صحت آنالیز تیتانومگنتیت
   و ایلمنیت بوسیله  نمونه های استاندارد
   و منحنی کالیبراسیون 
6- منابع و مآخذ

اسلاید 3 :

مقدمه

برای اندازه گیری مقدار عناصر دو روش وجود دارد یکی روشهاي شيمي تجزيه كه عمدتاً از تيتراسيون استفاده مي شود و دیگری روشها تجزيه غير مخرب بوسيله اشعه X  كه اصطلاحاً به  آن XRF   گفته مي شود كه مخفف كلمه X Ray Fluorescence    مي باشد

مزيت استفاده از XRF  بر روشهاي  شيميايي  سرعت بالا و هزينه پايين و دقت قابل قبول است . 

اسلاید 4 :

XRF دستگاهي است براي اندازه گيري طول موج و شدت امواج فلورسانس ساطع شده از اتمهاي مختلف در نمونه كه نتيجه آن شناسايي نوع و ميزان عناصر ماده مي باشد. دستگاه XRF كاربرد وسيعي در بسياري از علوم دارد و امروزه بعلت پيشرفتهاي شگرف در اين زمينه بصورت يكي از وسايل ضروري در آزمايشگاههاي تحقيقاتي در آمده است. XRF با سرعت عمل بسيار زياد قادر است عناصر بسياري را بصورت كيفي و كمّي مورد آناليز قرار دهد. بعلت سرعت زياد و عدم مصرف مواد شيميايي روش ارزاني نسبت به بقيه روشهاي آناليزي بوده و محيط زيست را نيز آلوده نمي سازد.

اسلاید 5 :

  • قابلیت ها Strengths:

1-قابلیت اندازه گیری کیفی و کمی عناصر

2-آنالیز بالک شیمیایی عناصر اصلی در سنگ و رسوبات

Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, P) (

3-آنالیز بالک عناصر کمیاب و سنگین در سنگ و رسوبات(Ba, Ce, Co, Cr, Cu, Ga, La, Nb, Ni, Rb, Sc, Sr, Rh, U, V, Y, Zr, Zn)

4- قابلیت دادن نتایج بصورت اکسیدی

5- قابلیت معرفی 100 نمونه به طور همزمان به دستگاه ( شکل 1)

اسلاید 6 :

  • مزایا Adventage :

1-اقتصادی بودن تجزیه برای هر نمونه

2-قابل استفاده بودن دوباره نمونه و عدم تخریب نمونه

3-اندازه گیری عناصر کمیاب خاکی و نادر که یکی از ویژگی های        مهم این دستگاه محسوب می شود .

4-دادن نتایج بصورت اکسیدی   

اسلاید 7 :

  • معایب Disadventage :

1-حساسیت کم دستگاه

2-مشکل حاصل از ماتریکس و زمینه در نمونه و انتخاب نمونه استاندارد

3-نیاز به افراد مجرب برای انجام مراحل مختلف آزمایش

4-عدم تفکیک FeO و Fe2 O3 از یکدیگر

5-نیاز به حرارت بالا برای آنالیز  

اسلاید 8 :

  • محدودیت ها Limitation :

   1 -عناصر سبک تر از Na ( عدد اتمی 11 ) را نمی توان با این روش مورد سنجش قرار داد .

   2 -  XRF نمی تواند فراوانی ایزوتوپ های یک عنصر را تعیین کند و به دستگاه های دیگری نیاز است .

 

   3- XRF نمی تواند فراوانی ظرفیت های مختلف یک عنصر را تعیین کند . مثل Fe .

اسلاید 9 :

  • اجزای دستگاه Instrumentation

1- منبع انرژي با ولتاژ بالا

2- لوله توليد كننده اشعه X

3- نمونه

4- توازن دهنده هاي طيف هاي تابشي حاصل از نمونه

5- بلور فلوئور سديم يا بلورهاي ديگر

6- توازن دهنده هاي طيفي بعد از عبور از بلور فلوئور سديم

7- دستگاه شمارش براي اندازه گيري شدت اشعه X با طول موجهاي مختلف براي عناصر گوناگون

8- ثبت كننده قوي، تقويت كننده الكتروني و نوار نتايج ( شکل 2)

اسلاید 10 :

  • خطاها (Errors ) :

خطای تصادفی

1- ناپایدار بودن دستگاه

2-خطای کاربر

3-زبری سطح نمونه

4-برهم کنش فازها در نمونه

5-فلوئورسانس ثانویه از فاز های پنهان در سطح زیرین نمونه .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید