دانلود فایل پاورپوینت بررسی عملکرد Bypass در محاسبات تنظیم مواد

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی عملکرد Bypass در محاسبات تنظیم مواد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی عملکرد Bypass در محاسبات تنظیم مواد قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آلکالی ها ،ترکیبات گوگرد دار و کلر از جمله موادی هستند که در غلظتهای بالا باعث بوجود آمدن رسوبات مزاحم در ورودی کوره و پیشگرمکن می شوند.منبع این مواد از طریق مواد اولیه و یا ازطریق سوخت می باشد.

اسلاید ۲ :

بیشتر ترکیبات فرار از طریق کلینکر خارج می گردند وتنهاکسر ناچیزی از این مواد از سیکلونها عبور کرده و به همراه گازهای کوره خارج می شود.میعان ترکیبات چرخه ای،افزایش ضخامت رسوبات در سیکلون ۵ و میل پایپ و به دنبال آن تغییر پروفیل دمایی غالباً منجر به مسدود شدن سیکلون می گردد.

اسلاید ۳ :

((منابع آلکالیها)) منشاء اصلی آلکالی ها در مواد خام عبارتند از: خاک رس،فلدسپات پتاسیم،فلدسپات سدیم،میکای سدیم،میکای پتاسیم،مونت موریلونیت سدیم،ایلیت سدیم،ایلیت پتاسیم،کلریت سدیم،کلریت پتاسیم و مقدار ناچیزی کائلونیت سدیم و پتاسیم. در سوختها : در زغالسنگ غلظت آلکالی قابل ملاحظه است ولی در گاز طبیعی یا مازوت آلکالی به مقدار جزئی وجود دارد.

اسلاید ۴ :

منابع گوگرد: درمواد خام عبارتند از: ۱- سولفیدها:مانند پیریتFeS2 ۲- تیو سولفاتها : ترکیبات آلی ۳- سولفاتها : مانند CaSO4 , CaSO4.2H2O در سوختها عبارتند از: در مازوت به مقدار قابل ملاحظه ای گوگرد بصورت ترکیبات آلی وجود دارد.مقدار گوگرد زغالسنگ معمولا کمتر از مازوت است.

اسلاید ۵ :

منابع کلریدها: مواد خام: غالبا بصورت KCl , NaCl ,CaCl2 وارد سیستم می شوند. سوخت: در گاز طبیعی و مازوت ترکیبات کلر وجود ندارند و یا بسیار ناچیزند ولی غلظت ترکیبات کلر در زغالسنگ قابل ملاحظه است.

اسلاید ۶ :

فراریت فراریت اولیه ε۱:(Primary volatility ) کسری از یک عنصر فرار که تشکیل سیکل نمی دهد. فراریت ثانویه ε۲ :(Secondary volatility ) کسری از یک عنصر فرار که تشکیل سیکل می دهد. فراریت کل φ 🙁 Total volatility ) نسبت مقدار تبخیر شده یک عنصر به حداکثر مقدار آن در مواد جامد برحسب درصد.

اسلاید ۷ :

عوامل موثر بر فراریت ۱-دمای پخت با افزایش دما میزان فراریت نیز افزایش پیدا می کند. ۲-سرعت جریان گاز جریان سریع گاز مواد تبخیر شده را جابجا می نماید و باعث می شود فشار بخار این مواد در محل تبخیرکاهش یافته و شدت تبخیر افزایش می یابد. ۳-اتمسفر کوره A –فشار جزیی دی اکسید کربن با افزایش فشار جزئی دی اکسید کربن فراریت آلکالی ها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

اسلاید ۸ :

B – فشار جزیی اکسیژن فراریت گوگرد بشدت تحت تاثیر اکسیژن است،با افزایش فشار جزیی O2 فراریت گوگرد کاهش می یابد که این مطلب در دمای پایین مشهودتر است. این پدیده را می توان براساس واکنش تعادلی زیر توجیه کرد:

اسلاید ۹ :

افزایش بخار آب موجود در اتمسفر ناحیه پخت کوره، واکنش تشکیل هیدروکسیدهای آلکالی راکه از فراریت بالاتری برخوردار هستند تشدید می کند(واکنش تشکیل این هیدروکسیدهادر دمای c◦ ۱۰۰۰ آغاز می شود) این افزایش فراریت برای پتاسیم در دمای c◦ ۱۲۰۰ و برای سدیم دردمایc◦۱۴۰۰اتفاق میافتد.

اسلاید ۱۰ :

D – فشار جزیی دی اکسید گوگرد فشار جزیی دی اکسید گوگرد ناشی از احتراق درصورت وجود اکسیژن کافی،فراریت پتاسیم را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. ( اثر فشار جزیی دی اکسید گوگرد بر فراریت سدیم ناچیز است).

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 47 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد