بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • در حال حاضر سيستمهاي دستي ،ديگر در محلهايي که داراي ارباب رجوعهاي بسيار زيادي مي باشند کارآيي چنداني ندارد و حتي مي تواند موجب بوجود آمدن برخي مشکلات و هزينه هاي هنگفت نگهداري سوابق و پرداخت دستمزدهاي

    کلان به نيروهاي انساني را همراه داشته باشد.

 • از اين رو شرکتها و ادارات دولتي و خصوصي در پي يافتن راه حلهايي براي کاستن هزينه ها و سرعت دسترسي به اطلاعات و سوابق اطلاعاتي بوده اند.

 

 • در اين مبحث به بررسي و تحليل و طراحي يک سيستم براي بيمارستان مي پردازيم. در حال حاضراکثر بيمارستانها به سمت استفاده از سيستمهاي مکانيزه و نرم افزاري پيش رفته اند. چرا که مزاياي اين گونه سيستمها را به خوبي درک نموده اند و مي دانند که تا چه حد مي توان از نتايج اطلاعات و آمار نيز در اتخاذ تصميمات مديريتي بهره برداري و استفاده نمود.

اسلاید 2 :

  در ادامه به بررسي و طراحي و پياده سازي سيستم خواهيم پرداخت.

  در اين‌ گزارش‌ وضعيت‌ موجود  بخش راديولوژي دريک بيمارستان از لحاظ  نيروي‌انساني‌ موجود؛  گردش‌ اطلاعات‌ و فرمهاي‌ مربوطه‌ و ... تشريح‌ گرديده و كاستيها و محدوديتهاي‌ آن‌ تبيين‌مي‌گردد.

اسلاید 3 :

 • سيستم راديولوژي يکي از سيستمهاي رايج در سيستم يکپارچه بيمارستان است و يکي از بخشهاي مهم در بيمارستان است و امر درمان و تشخيص بيماري ها را بر عهده دارد .
 • اطلاعات مربوط به اين سيستم براي تمامي فعاليتهاي بخش از قبيل برنامه ريزي نظارت و هماهنگي و تصميم گيري مي باشد . در يک سيستم درماني اطلاعات بايد به صورت منسجم در پايگاه داده ذخيره شود و در دسترس کاربران مجاز قرار گيرد .
 • به طور کلي اهداف زير مطلوب چنين سيستمي است:
 • 1.بهبود کيفيت خدمات ارائه شده به بيمار
 • 2.استفاده موثر و کارآمد از تجهيزات بر اساس يک سري وظايف تعيين شده در سيستم

اسلاید 4 :

*وظايف واحدهاي بخش راديولوژي*

بخش راديولوژي بيمارستان را به چهار بخش مي توان تقسيم بندي کرد :

 1. پذيرش و جوابدهي
 2. واحد تخصصي راديولوژي
 3. امور اداري
 4. بايگاني راديولوژي

اسلاید 5 :

 1. پذيرش و نوبت دهي بيماران بخش پس از کنترل درخواست آنها

 

 1. تحويل فرم هاي آمادگي لازم به بيماران
 2. درج معاينات انجام شده آنها در سيستم کامپيوتر
 3. محاسبه هزينه هاي خدمات درمان انجام شده

اسلاید 6 :

    1.آماده نمودن بيمار توسط پزشک جهت عکس برداري که توسط پرستارها انجام مي شود.

                                     2.کار با دستگاه و انجام عمل عکس برداري

 1. اظهار نظر پزشک مربوطه راديولوژيست در مورد بيمار

اسلاید 7 :

 1. ارائه درخواست دارو – تجهيزات پزشکي و سرويس و تعمير دستگاه ها
 2. ارائه لباسهاي کثيف بخش به بخش لنرژي

 3.دريافت و توزيع فيش حقوقي پرسنل

 

 1. ليست حضور و غياب و تهيه ليست کارکرد آنها توسط منشي
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید