دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعات(سیستم بانکی)

word قابل ویرایش
33 صفحه
8700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

معرفی انواع سپرده‌ها
انواع سپرده‌های عرضه شده توسط بانک پاسارگاد عبارتنداز:
• سپرده اندوخته فردا
• سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی و ویژه
• سپرده قرض الحسنه جاری
• سپرده‌های سرمایه‌گذاری

o کوتاه مدت
o کوتاه مدت ویژه ۳ ماهه
o کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه
o کوتاه مدت ویژه ۹ ماهه
o بلند مدت
 ۱ ساله
 ۲ ساله
 ۳ ساله
 ۴ ساله
 ۵ساله

o گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام
o گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص

جدول نرخ جدید سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه و نه ماهه
نوع سپرده مقاطع پرداخت سود
ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه در سررسید
سه ماهه %۱۶,۵۰ %۱۶.۷۰ – – –
شش ماهه %۱۷ %۱۷.۲۰ %۱۷.۵۰ – –
نه ماهه %۱۷.۲۵ %۱۷,۵۰ – – %۱۸
یکساله %۱۷.۲۵ %۱۷,۵۰ %۱۷.۷۰ %۱۸.۵ %۱۸,۵

دو ساله %۱۷.۲۵ %۱۷,۵۰ %۱۷.۷۰ %۱۸.۷ %۳۸
سه ساله %۱۷.۲۵ %۱۷,۵۰ %۱۷.۷۰ %۱۸.۷ %۵۸
چهار ساله %۱۷.۲۵ %۱۷,۵۰ %۱۷.۷۰ %۱۸.۸ %۷۸,۴
پنج ساله %۱۷.۲۵ %۱۷,۵۰ %۱۷.۷۰ %۱۸.۸ %۱۰۰

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
مشتریان گرامی می‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واریز و به سهولت برداشت نمایند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.
• حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۱۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد، لذا چنانچه مانده آن از حداقل تعیین شده کمتر گردد به حساب مذکور سودتعلق نخواهد گرفت.

• سود سپرده های کوتاه مدت به صورت علی الحساب و برمبنای کمترین مانده در روز قابل پرداخت می باشد.
• شرط تعلق سود به سپرده های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت تداوم وجود سپرده به مدت ۳۰ روز می‌باشد. بدیهی است سود سپرده‌های مفتوحه در طی ماه محاسبه و در ماه بعد به حساب واریز می گردد.
نرخ سود:
محاسبه نرخ سود
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:
شما مشتری گرامی برای بازکردن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، با در دست داشتن شناسنامه عکس دار خود و با تکمیل نمونه های لازم،می توانید نسبت به افتتاح حساب مورد نظر اقدام نمایید.
• هر شخص حقیقی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد ویا حکم رشد وی از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود در بانک سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت افتتاح نماید.

• افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغیر خود در صورتی مجاز است که مادر وصی و یا قیم فرزند صغیر خود باشد.
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشترک:
ممکن است چند نفر (دو یا بیشتر(تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند که در این صورت رعایت نکات زیر الزامی است.
• نحوه و تر تیب استفاده از حساب قید و میزان سهم هر یک مشخص و چگونگی برداشت از حساب صریحا تعیین واعلام شود.
• امضاء یا امضاها تا زمانی که مخالفت کتبی از طرف هیچ یک از صاحبان به بانک اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.
افتتاح حساب از طریق وکالت:

• برای اینکه وکیل حق استفاده ازحساب را داشته باشد باید وکالت نامه رسمی (ثبتی) که از جانب صاحب حساب به وی داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نماید در غیر اینصورت صاحب حساب و وکیل وی می توانند با مراجعه به شعبه و تنظیم وکالت نامه داخلی بانک در حضور مسئول مربوطه اقدام نمایند.
افتتاح حساب توسط قیم:
قیم می تواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نماید و لیکن حق برداشت از حساب مذکور مستلزم کسب اجازه کتبی از طرف اداره امور سرپرستی دادگستری می باشد.

افتتاح حساب توسط وصی:
در صورت ارائه وصیتنامه که توسط دادگاه تأیید شده باشد و احراز هویت شخص وصی می‌توان به نام صغیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت افتتاح نمود.
افتتاح حساب برای اتباع خارجی:
افتتاح حساب برای اتباع خارجه با ارائه گذرنامه و اجازه اقامت معتبر که به تایید وزارت کشور رسیده میسر می باشد.
صدور دفترچه یا کارت حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت:
پس از تکمیل نمونه مشخصات مشتریان حقیقی با تنظیم نمونه درخواست افتتاح حساب و نمونه درخواست صدورکارت برای متقاضیان کارت وهمچنین نمونه مقررات حساب مشترک، به منظور استفاده ازحساب به صورت مشترک وامضاء آنها از جانب صاحب یا صاحبان حساب، وکیل، وصی، قیم و یا افتتاح کننده ونیز پرداخت وجه، یک جلد دفترچه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت(نمونه دفترچه بالا) و یا کارت از جانب شعبه با درج شماره حساب صادر و تحویل می گردد.
مفقود و سرقت شدن دفترچه:

هنگام مفقود و یا سرقت شدن فترچه حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مشتری می بایستی مراتب را به شعبه بازکننده حساب اطلاع داده و با تکمیل و تحویل یک برگ اقرارنامه به شعبه و الصاق و ابطال یک فقره تمبر ۱۰.۰۰۰ ریالی بر روی آن اقدام نماید. شعبه پس ازدریافت اقرارنامه و تکمیل برگ افتتاح حساب توسط مشتری حساب قبلی را بسته ویک جلد دفترچه حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با همان مشخصات و شماره حساب جدید صادر وبا اخذ رسید به مشتری تحویل می نماید.

• حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پشتیبان

• مشتریان گرامی می‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت آن را به عنوان حساب پشتیبان و به منظور تایید چکهای حساب جاری خود قرار داده و علاوه بر آن از سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ ۲% کمتر نیز بصورت روزشمار بهره مند گردند.
• نرخ سود کوتاه مدت پشتیبان ۱۰% می باشد.

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
حساب سپردهسرمایه‌گذاری بلند مدت به سپرده‌ای اطلاق می شود که متقاضی برای مدت معین (یک، دو، سه، چهار و پنج سال) وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاریمی نماید.
• حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌تواند برای اشخاص حقیقی بصورت انفرادی، مشترک ، اشخاص حقوقی و شرکتهای دولتی صادر شود.
• حداقل مبلغ مورد نیازبرای افتتاح حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت ۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد،ضمنا به منظور جلوگیری از ابطال کل سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت قبل از سررسید، هنگام افتتاح مبلغ سپرده به ضرایب ۵۰۰.۰۰۰ ریالی تقسیم می‌گردد.

• چنانچه سپرده‌گذار بخواهد قسمتی از سپرده خود را قبل از سررسید پرداخت نماید می تواند یک قسمت از سپرده خود را بر اساس ضرایبی از پانصد هزار ریال برداشت نماید. مبلغ برداشتی مشمول سود تعدیلی ولی باقیمانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلی ادامه خواهد یافت. در این صورت برای باقیمانده برگ سپرده جدیدی با همان شرایط قبلی صادر می‌گردد.(به شرط آنکه مبلغ سپرده با احتساب کسر جریمه واضافه سود پرداختی از ۵۰۰.۰۰۰ ریال کمتر نشود.)

• سود سپرده‌های بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه ء سه ماهه ء شش ماهه و یا سالانه به صورت علی الحساب قابل پرداخت می‌باشد تسویه حساب نهایی با سپرده‌گذار پس ازسررسید به عمل خواهدآمد.بانک در سررسید انواع سپرده ها را متناوباً برای دوره های بعدی به مدت قبلی و با مشخصات موجود تجدید می نماید مگراینکه ذینفع کتباً دستور دیگری داده باشد.در صورت اجازه تمدید و تمایل سپرده گذار ، می توان سودمتعلقه دریافت نشده را هنگام تمدید سپرده به مبلغ سپرده اولیه اضافه نمود .ضمناً سپرده مذکور از تاریخ تمدید مشمول شرایط سپرده های سرمایه‌گذاری بلند مدت جدید خواهد بود.
• نقل و انتقال وجوه سپردههای سرمایه گذاری بلند مدت قبل از سررسید از یک شعبه به شعبه دیگر بانک بدون تغییر در نرخ سود امکان پذیر نمی باشد.
نرخ سود و طریقه پرداخت آن:

یکساله ۱۷.۲۵%
دو ساله ۱۷.۲۵%
سه ساله ۱۷.۲۵%
چهار ساله ۱۷.۲۵%
پنج ساله ۱۷.۲۵%

سود سپرده های بلند مدت روزانه محاسبه و دراول هر ماه یا مطابق روز افتتاح در هر ماه و یا سه ماهه ء شش ماهه و سالانه به حساب مورد درخواست مشتری واریز می گردد.چنانچه سپرده گذار زودتر از سررسید سپرده نسبت به برداشت از حساب اقدام نماید، سود سپرده به نسبت مدتی که سپرده مفتوح بوده بر اساس نیم درصد کمتر از سپرده های مشابه در سال پایه (سال افتتاح سپرده) محاسبه و مازاد سودهای پرداخت شده قبلی از اصل سپرده و یا سود پرداختی کسر میگردد.

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت:
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با پرداخت وحه و پس از تکمیل امضاء و الصاق تمبر مالیاتی به نمونه های مربوطه انجام و یک برگ گواهی سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با ذکر مشخصات کامل شخصی سپرده‌گذار و مبلغ و مدت سپرده توسط شعبه صادر و تحویل سپرده گذاری می گردد.
• هر شخص حقیقی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد ویا حکم رشد وی از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود در بانک سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت افتتاح نماید.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت مشترک:
ممکن است چند نفر (دو نفر یا بیشتر)تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح نمایند که در این صورت رعایت نکات زیر الزامی است.
• نحوه و تر تیب استفاده از حساب قید و میزان سهم هر یک مشخص و چگونگی برداشت از حساب صریحا تعیین واعلام شود.
• امضا یا امضاها تا زمانی که مخالفت کتبی از طرف هیچ یک از صاحبان به بانک اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.
افتتاح حساب از طریق وکالت:

• اگر وکیل حق استفاده از حساب را داشته باشد باید وکالت نامه رسمی (ثبتی) که از جانب صاحب حساب به وی داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نماید.
• اگر وکالتنامه قبلا تنظیم نشده باشد، برای افتتاح و استفاده از حساب باید صاحب حساب و وکیل وکالتنامه داخلی بانک را در حضور مسئول مربوطه تکمیل نمایند.
افتتاح حساب توسط قیم:
قیم میتواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت افتتاح نماید . لیکن برداشت از حساب مستلزم کسب اجازه کتبی از اداره امور سرپرستی دادگستری می باشد. در این صورت قیم پس از مطالعه قرارداد و شرایط برگ افتتاح حساب و امضای آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 33 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد