دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل تصمیم گیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل تصمیم گیری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

یادآوری

—روش AHP گروهی، به عنوان روشی برای ادغام نظر چند تصمیم گیرنده مطرح شد.

—برای یادآوری مثالهایی از این روش در ادامه مطرح می کنیم:

—مثال 1:

◦تعداد تصمیم گیرنده: 3

◦تعداد گزینه :2 ( گزینه های A و B )

◦اهمیت افراد: یکسان

◦ماتریسهای مقایسات زوجی:

اسلاید 2 :

یادآوری

ماتریس جمعی:

اسلاید 3 :

مثال 2:

در مثال قبل:

 • تصمیم گیرنده اول نماینده دونفر
 • تصمیم گیرنده دوم نماینده 5 نفر
 • تصمیم گیرنده سوم نماینده 3 نفر

می باشند.

اسلاید 4 :

حل مسائل نمونه

مساله 1: ( ترکیب برنامه ریزی خطی و AHP):

 • میزان کالایی که باید حمل شود 1000 واحد است
 • هزینه حمل کمتر از 250000 واحد پولی باید باشد

  ماتریس تصمیم

  ماتریس مقایسات زوجی معیارها

اسلاید 5 :

حل مسائل نمونه

برای مشخص کردن مقدار قابل حمل با هر روش یک مدل LP تشکیل می دهیم:

Xi= مقدار کالای حمل شده بوسیله روش i

 • امتیازکلی هر روش حاصلضرب نمره آن روش در مقدار حمل شده است.
 • بهره وری کل حاصل جمع امتیازهای روشهای مختلف است.

اسلاید 6 :

مساله 2: ( روش تخصیص خطی) با توجه به ماتریس زیر...

اسلاید 7 :

مساله 3:

 • در مساله 2 کل ترتیبهای ممکن را مشخص کنید
 • برای هر ترتیب، مقایسات دوتایی هماهنگ را مشخص کنید

اسلاید 8 :

اشاره ای بر روش های دیگر ( روش ترتیب)

 • در مقایسه m گزینه، تمام m! ترتیب ممکن در نظر گرفته می شود
 • برای هر ترتیب i معیار Ti از رابطه زیر محاسبه می شود:
 • فرض کنید که kl یا گزینه k برتر یا معادل l است در ترتیب i باشد. (تمامی ترتیب های دو تایی در نظر گرفته می شود)
 • W ها وزن شاخص ها هستند. S مجموعه شاخص هایی است که با ترتیب kl هماهنگی دارند و R مجموعه شاخص هایی است که با ترتیب kl هماهنگی ندارند. ( اگر در شاخصی گزینه k و l معادل باشند، این شاخص در هر دو مجموعه در نظر گرفته می شود)
 • ترتیبی که بزرگترین Ti را دارد انتخاب می شود.

اسلاید 9 :

مثال:

معیار Ti را برای ترتیب A1,A3,A2 مشخص کنید.

اسلاید 10 :

روش ترتیب

مثال 4: در مثال قبل Ti را برای ترتیب P6=(A3,A2,A1) بدست آورید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 27 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل مدل های اندازه گیری

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فهرست مطالب مفهوم سرمایه فکری سرمایه فکری به عنوان یک مزیت رقابتی اجزاء مدل سرمایه فکری رویکردها و روشهای اندازه گیری نامشهود ها تشریح چند الگو اسلاید 2 : مفهوم سرمایه فکری اصطلاح سرمایه فکری برای اولین بار توسط جان کنت گالبرایت (Galbraith) د ...

دانلود فایل پاورپوینت تکنیک تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی

PowerPoint قابل ویرایش
81 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد . اسلاید 2 : ا ...

مقاله تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیرة تأمین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیرة تأمین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک هاي تصمیم گیري چندمعیاره چکیده: در این پژوهش سعی شده است با مطرح کردن رویکرد مـدیریت زنجیـرة تـأمین لارج به عنوان روشیتقریباً جامع، به راهبرد هاي ناب، چابـک، تـاب آوري و سـبز در صـنعت سـیمان به طورهم زمان توجه شـود. درنتیجـه، بـا ...

مقاله تبیین الگوی خلاقانه تصمیم گیری سطل زباله ای

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تبيين الگوي خلاقانه تصميم گيري سطل زباله اي چکيده : امروزه سازمان ها با ويژگي هايي همچون آشفتگي، ترديد، عدم قطعيت ، نامعلومي، عدم ثبات ، غيرقابل پيش بيني بودن و پيچيدگي روبرو هستند که اثرات آن رادر تمامي زمينه هاو فعاليت هاي سازمان از جمله در فرايند تصميم گيـري و حـل مسـاله مـي تـوان مشاهده نمود،بر اين اسا ...

مقاله رویکرد جدید برای تجزیه و تحلیل سیستم های صف با زمان سرویس قابل انعطاف پذیر با استفاده از درخت تصمیم گیری فازی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** رویکرد جدید برای تجزیه و تحلیل سیستم های صف با زمان سرویس قابل انعطاف پذیر با استفاده از درخت تصمیم گیری فازی چکیده کنترل درخت تصمیم گیری فازی صف یک روش جدید برای کنترل هزینه سیسـتم، تعـدادی از مشـتریان در حـال انتظـار در صف و بسیاری از ...

مقاله یک مدل فازی ارزیابی و انتخاب شایسته مدارانه نیروی انسانی در سازمان بر مبنای تکنیک تصمیم گیری TOPSIS

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
یک مدل فازي ارزیابی و انتخاب شایسته مدارانه نیروي انسانی در سازمان بر مبناي تکنیک تصمیم گیري TOPSIS چکیده : فرآیند ارزیابی، انتخاب و استخدام نیروي انسانی، یکی از فرآیند هاي پیچیده و بسیار مهم در سـازمان هـاي دولتـی- خـصوصی است. بسیارمهم، بدین علت که بهره وري سازمان به بهره وري نیروي انسانی آن یستگی دارد ...

مقاله شناسائی و تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم گیری پیمانکاران ساخت در رویارویی با مناقصات

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناسائی و تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم گیری پیمانکاران ساخت در رویارویی با مناقصات چکیده از آنجا که تصمیم گیری پیمانکاران در رویارویی با مناقصات عموماً از روی نوعی قضاوت تجربی و احساسی صورت می پذیرد، شناخت کلیه عوامل و متغیرهایی که می بایست در این تصمیم گیری در نظر گرفته شود و میزان اهمیت هر عامل، گاهی ست به س ...

مقاله سیستم حسابداری بهای تمام شده بر مبنای کایزن و نقش آن در ارتقاء نظام تصمیم گیری مدیران

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
سیستم حسابداری بهای تمام شده بر مبنای کایزن و نقش آن در ارتقاء نظام تصمیم گیری مدیران چکیده امروزه شرکتها در محیط رقابت شدید تجاری به وسیله نوآوریها موقعیت خود را مدیریت و پشتیبانی میکنند. در نتیجه عامل نوآوری در سیستم حسابداری مدیریت یک ضرورت تعیین کننده در اداره سازمانهای مدرن میباشد. در این بین حسابداری ...