دانلود فایل پاورپوینت تعیین گرایش های اقلام بهای تمام شده

PowerPoint قابل ویرایش
69 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تعیین گرایش های اقلام بهای تمام شده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تعیین گرایش های اقلام بهای تمام شده قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

منظور از گرایش اقلام بهای تمام شده واکنش هر کدام از اقلام بهای تمام شده است که در قابل تغییرات حجم فعالیت صورت میگیرد.

اسلاید ۲ :

طبقه بندی رفتار اقلام بهای تمام شده براساس گرایش آنهااقلام ثابت بهای تمام شده
 
اقلام متغیر بهای تمام شده 
 
اقلام مختلط بهای تمام شده
 
اقلام نیمه متغیر بهای تمام شده
 
اقلام نیمه ثابت بهای تمام شده
 
 
 

اسلاید ۳ :

 
مثال)هزینه اجاره انبار،هزینه آب،برق اداری و …
 
 
 
اقلام ثابت گاهی
 
 
 
 
 
اقلام ثابت تعهد شده:
درکوتاه مدت وبه آسانی قابل حذف نیست.
استهلاک ساختمان کارخانه-تجهیزات-عوارض ومالیات برداراییها-اجاره بلندمدت وبیمه تاسیسات کارخانه
اقلام ثابت اختیاری:
بنابنظرمدیریت وبرحسب اقتضا درمدتینسبتا کوتاه تقلیل دادیاحذف نمود.
مخارج برنامه های بازاریابی-حقوق مدیران-مخارج تحقیق وتوسعه
در بهای تمام شده اقلام ثابت هزینه کل همیشه ثابت اما بنا به تعدادمحصولات هزینه هر محصول متفاوت است.

اسلاید ۴ :

 
مثال)مواد اولیه،هزینه برق و آب تولیدی و…
 
           
 
در بهای تمام شده اقلام متغییر هزینه کل همیشه متغییر اما بنا به تعدادمحصولات هزینه هر محصول ثابت است.
 
 

اسلاید ۵ :

 
به اقلامی اطلاق می شود که گرایش های آن را نتوان با الگویی یگانه تشریح کرد،و در این حالت مدیران ترجیج می دهند این اقلام را به ثابت و متغییر تقسیم کنند.
 
 
 
 
 
 
 
مثال)هزینه آب و برق،حقوق کارکنان و …

اسلاید ۶ :

 
 
این اقلام نیز با افزایش سطح فعالیت با افزایش هزینه کل مواجه است اما نه به یک نسبت مساوی بلکه:
 
۱-افزایش با نسبت نزولی
 
 
۲-افزایش با نسبت تصاعدی
 
 

اسلاید ۷ :

 
۱-افزایش با نسبت نزولی
 
 
 
 
 
نام دیگر آن منحنی یادگیری است.چرا؟
مثال)خرید کالا زیاد و کلی
 

اسلاید ۸ :

 
مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده:
۱-دامنه مربوطه:
 
 
 
 
 
۲-فرض زمان:گرایش مشخص شده برای اقلام تنها برای یک دوره زمانی صحیح است.
 

اسلاید ۹ :

مثال : Exotic Eats ، یک رستوران پر بازده، با ترکیبی از لیست غذاهای شرقی است بدلیل اینکه آن در بخش مالی از یک شهر قرار دارد، مدیران آنرا فقـط از ساعت ۱۱ صبـح تا ساعت ۲ عصـر روزهای دوشنبه تا جمعـه برای ناهار باز نگـه می دارند اگرچه این رستوران می تواند حداکثر برای۲۱۰ مشتری درروز سرویس ارائه دهد، بطور متوسط به ۲۰۰ مشتری در روز خدمات ارائه می کند هزینه ها و درآمـد های روزانه جریان عملیات آن بشرح زیر است: درآمدها 

۱٫۰۰۰ دلار کسر هزینه های متغیر

۴۰۰دلار کسر هزینه های ثابت

۳۵۰ دلار ۷۵۰ دلار سود عملیاتی

۲۵۰ دلار بر اساس این اطلاعات، مدیریت رستوران در نظر دارد ظرفیت را دو برابر کند رفتار هزینه برای دو برابرشدن ظرفیـت خـارج از دامنـه مربوط است محاسبات ابتدائی دلالت بـر دو برابـر شدن مشتـریان دارد مدیریـت می خواهد بداند که آیا سود عملیاتی نیز دو برابر می شود ؟

اسلاید ۱۰ :

یک قیاس ساده نشـان می دهد که ســود عملیاتی از دو برابر نیز بیشتر می شود نمودار ۲- ۵ آنـرا نمایش می دهد زیرا درآمد کل دو برابر شده اما هزینه کل دو برابر نشده است با استفاده از نمودار ۲- ۵ سود با وجود ۳۰۰ مشتری چقدر است؟ (پاسخ : ۵۵۰ دلار) در این مقیاس سـاده فـرض براین است که درآمـد کـل و هزینـه متغیر کل دو برابر و به ترتیب بـه ۲٫۰۰۰ و ۸۰۰ دلار می رسنـد درحالیکـه هزینـه های ثابت بدون تغییر در ۳۵۰ دلار باقــی می ماند زمانیکه ظرفیت تغییر می کنـد هزینـه های ثابـت هم احتمالاًً به همان انــدازه افزایش می یابد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 69 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد