دانلود فایل پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری مدیران

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری مدیران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری مدیران قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

یکی از عوامل مهم عدم استفاده از اطلاعات حسابداری توسط مدیران این است که اطلاعات کیفیت لازم را ندارند. بر اساس یافته های تحقیقی،اگر اطلاعات حسابداری دارای کیفیت لازم باشد،مدیریت در تصمیم گیریهای خود از آنها استفاده می کند. البته همه ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از حسابداری مدیریت موثر واقع نمی شوند.

ویژگیهای کیفی اطلاعات عبارت است از صفت و کیفیتی از اطلاعات حسابداری که مفید بودن و اثر بخشی ان را افزایش می دهد.

ویژگیهای کیفی خصوصیاتی هستند که اطلاعات فراهم شده در گزارشات را برای استفاده کنندگان،قابل استفاده می سازند. ویژگیهای کیفی اطلاعات به شرح زیر می باشند:

.۱مربوط بودن

.۲صحت اطلاعات

.۳کامل بودن اطلاعات

.۴به موقع بودن اطلاعات

اسلاید ۲ :

ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

.۱مربوط بودن: اطلاعات برای اینکه قابل استفاده باشند،باید به نیازهای  تصمیم گیری استفاده کنندگان،مربوط باشند. اطلاعات انگاه دارای کیفیت مربوط بودن هستند که بتوانند از طریق کمک به استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته،حال یا آینده،یا از طریق تایید یا اصلاح ارزیابی گذشته آنها،تصمیمات اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار دهند. جهت مربوط بودن اطلاعات نه تنها باید آینده نگر باشد،بلکه باید مقایسه بین راهکارها را نیز فراهم آورد.

.۲صحت اطلاعات: اطلاعاتی که بر تصمیم گیری موثر می باشد،باید صحیح باشد. به موقع ترین و مربوط ترین اطلاعات در صورتیکه صحیح نباشند، نه تنها بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود،بلکه اثرات نامطلوب بر      تصمیم گیری داشته و مدیریت را گمراه می کند.

.۳کامل بودن اطلاعات: اطلاعات برای اینکه بتواند برای تصمیم گیری مفید باشد،باید تا آنجا که اهمیت امر و هزینه ان اجازه می دهد،کامل باشد.اطلاعات در صورت حذف بخشی از آن،نادرست یا گمراه کننده خواهد بود.

.۴به موقع بودن اطلاعات: اطلاعات مربوط،صحیح و کامل زمانی ارزشمند است که به موقع و در زمان تصمیم گیری در اختیار مدیریت قرار گیرد. بعضی مواقع بین صحت اطلاعات و به موقع بودن آن تعارض ایجاد       می شود. به عبارت دیگرافزایش صحت اطلاعات منجر به کاهش به موقع بودن آن می شود و یا بالعکس. در چنین شرایطی باید سعی بر آن باشد که توازن لازم برقرار گردد.

اسلاید ۳ :

نقش اقلام بهای تمام شده در تصمیم گیری

مجموعه متنوعی از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری به مدیران کمک می کند که اقلام بهای تمام شده از جمله این اطلاعات است.اما آیا همه اقلام بهای تمام شده همواره در تصمیم گیری مدیران نقش دارند؟

همه اقلام بهای تمام شده برای تصمیمات مدیریت دارای اهمیت یکسان نیستند و مدیران باید اقلامی از بهای تمام شده را در رابطه با یک تصمیم گیری خاص مرتبط هستند،مورد توجه قرار دهند که به این اقلام اصطلاحا“ اقلام مربوط بهای تمام شده می گویند.

اسلاید ۴ :

اقلام مربوط بهای تمام شده

اقلام مربوط بهای تمام شده عبارتند از اقلامی که انتظار    می رود در آینده اتفاق افتد و برای شقوق مختلف      تصمیم گیری،متفاوت باشند. بدین ترتیب هزینه های ریخته برای تصمیمی که امروز گرفته می شود،جز اقلام مربوط در نظر گرفته نمی شود.همچنین اقلامی که برای مثال در دو راه حل،یکسان هستند،نیز جز اقلام مربوط در نظر گرفته نمی شوند. اختلاف سایر اقلام بهای تمام شده که به آن اقلام تفاضلی گفته می شود،نقش اساسی را در     تصمیم گیری مدیران بازی می کند.

اسلاید ۵ :

رویکردهای تصمیم گیری مدیران

جهت تصمیم گیری ،یا دو راه حل پیش روی مدیران است که باید یکی از ان دو را انتخاب کنند،که به این نوع مسائل، تصمیم گیری با دو راه حل گفته می شود یا اینکه در برخی تصمیمات پیچیده تر،چندین راه حل مورد بررسی قرار می گیرد تا یکی از آنها انتخاب شود که به اینگونه تصمیم گیریها، تصمیم گیری مرکب می گویند.

 مدیران برای تصمیم گیری بر اساس اقلام بهای تمام شده علاوه بر رویکرد اقلام تفاضلی ،از رویکردهای دیگری نظیر رویکرد گزارش مقایسه ای و همچنین رویکرد هزینه فرصت از دست رفته نیز استفاده می کنند که در ادامه در رابطه با هر کدام توضیحات و مثالهایی ارائه خواهد شد.

اسلاید ۶ :

مثال در رابطه با نحوه استفاده از اقلام تفاضلی در تصمیم گیری

در رابطه با جایگزینی ماشین جدید با ماشین قدیمی اطلاعات زیر را داریم:

اسلاید ۷ :

مثال در رابطه با نحوه استفاده از اقلام تفاضلی در تصمیم گیری

با توجه به جدول فوق به نظر می رسد که خرید ماشین جدید موجب افزایش سود خالص به میزان ۷٫۵ میلیون ریال خواهد شد. اما با استفاده از اقلام تفاضلی،هزینه استهلاک ماشین قدیمی که یک هزینه ریخته است و همچنین فروش و اقلام ثابت بهای تمام شده مانند بیمه و سایر هزینه ها،نامربوط هستند. بنابراین داریم:

اسلاید ۸ :

مثال در رابطه با نحوه استفاده از اقلام تفاضلی در تصمیم گیری

با توجه به جدول زیر،خالص صرفه جویی ناشی از جایگزینی ماشین قدیمی با ماشین جدید،سالانه ۵ میلیون ریال است و در واقع سود خالص شرکت در نتیجه این جایگزینی ۵ میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

اسلاید ۹ :

سایر رویکردهای تصمیم گیری

تصمیم گیری مطرح شده در اسلاید قبل را می توان با استفاده از رویکردهای دیگری نظیر گزارش مقایسه ای و هزینه فرصت از دست رفته نیز اتخاذ کرد.

در روش گزارش مقایسه ای ،کلیه اقلام درآمد و هزینه در شقوق مختلف مورد بررسی قرار می گیرند و بدیلی که بیشترین سود را نصیب موسسه کند،انتخاب می گردد. در گزارش مقایسه از حاشیه کمک به سود استفاده می شود.در رابطه با مثال قبل داریم:

اسلاید ۱۰ :

گزارش مقایسه ای

همانطور که مشاهده می شود،در اثر خرید و جایگزینی ماشین جدید با ماشین قدیمی،سود سالانه شرکت ۵ میلیون ریال افزایش خواهد یافت.همچنین توجه شود که اقلام ریخته در این روش منظور     نمی شوند(استهلاک ماشین قدیمی)

نکته مهم در اینگونه تصمیم گیریها این است که مدیریت صرفا“ با توجه به اقلام بهای تمام شده تصمیم گیری نمی کند،به عبارت دیگر در مثال قبل مدیریت باید قانع شود که افزایش ۵ میلیون ریال در سود شرکت برای سرمایه گذاری به مبلغ ۵۰ میلیون ریال؛قابل توجیه است که این توجیه با استفاده از مفهوم بازده سرمایه گذاری و با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول انجام می گیرد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 34 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد