بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف برسی گازهای خون شریانی

-اکسیژناسیون خون شریانی

-تعادل  اسیدوباز

-تبادلات گازی وتهویه آلوئولی

-تعیین نیاز مددجو به راه هوایی مصنوعی ویا تهویه مکانیکی

- کمک به دستیابی به تعادل اسید و باز

اسلاید 2 :

اندیکاسیونهای ABG :

 • مشکلات حاد تنفسی
 • اختلالات اسید و باز مثل شوک، نارسایی کلیه، مسمومیت
 • تعیین شنت های قلبی راست به چپ
 • ارزیابی کلی وضعیت تنفس جهت ارزیابی های شغلی و تحقیقات تنفسی
 • بررسی مددجویان نیازمند به راه هوایی مصنوعی
 • بررسی وضعیت تهویه و تنفس بیماران تحت ونتیلاتور

اسلاید 3 :

موارد ممنوعیت ABG  :

 • ناهنجاری های شریانی
 • مشکلات انعقادی
 • وجود عفونت فعال در مسیر شریان
 • تست آلن منفی(در سالیان اخیر استفاده از داپلر عروقی جایگزین تست آلن شده است).

اسلاید 4 :

سرنگ هپارینه و دادن پوزیشن صحیح به محل نمونه گیری

اسلاید 5 :

Allen’s test

 • Step 1: tight fist x 20 sec
 • Step 2: Occlude radial and ulnar arteries

اسلاید 6 :

 • Step 3: open hand and look for blanching
 • Step 4: release ulnar artery and look for capillary refill (5-7 sec)

اسلاید 7 :

محل گرفتن نمونه خون شریانی

 • شریان رادیال
 • شریان براکیال
 • شریان فمورال

اسلاید 8 :

نکات مهم در گرفتن نمونه شریانی  

 • Radial Artery , 45° insertion angle

–Requires modified Allen’s test for collateral circulation

 • Brachial Artery, 60° - 90° insertion angle
 • Femoral Artery , 90° insertion angle
 • Dorsal is Pedi Artery
 • Site must be adequately compressed until clotted

–Approximately 5 minutes

–Patients receiving anticoagulation therapy take longer

اسلاید 9 :

خطرات و عوارض گرفتن نمونه شریانی

  Hazards

 • Hematoma
 • Arterial laceration
 • Hemorrhage
 • Vasovagal reaction

Sympathetic nervous system response to pain

 • Loss of limb

اسلاید 10 :

 • Blood gas specimen should collected an aerobically

Expel air bubbles immediately

 • Blood gas specimen must be adequately anti coagulated

Sodium heparin

Lithium heparin (electrolytes)

Sample volume should be 1 – 2 ml

Each laboratory has its own protocol

  Sample should be analyzed as soon as possible

If iced sample can be stored

»Glass syringe  – 1 hour

»Plastic syringe – 15 minutes

Remember: Blood is living tissue that continues to consume O2 and produce CO2  

 • Specimen should be adequately identified

Patient name / ID number

Date / Time

Ordering physician

Accession number

Puncture site

Oxygen adjunct and FiO2

Ventilator settings (if applicable)

 • Transport specimen to laboratory in a biohazard container
 • Analyze specimen on an instrument that has been recently calibrated
 • Temperature correct specimen in analyzer

Increase in patient temp:   ­PO2, ­PCO2, ¯pH

Decrease in patient temp:  ¯PO2, ¯PCO2, ­pH

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید