دانلود فایل پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

PowerPoint قابل ویرایش
254 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

انحلال پذیری

žفرایند انحلال و انحلال پذیری :

žچنانچه مولکولها یا یونهای ترکیب حل شونده بین مولکولهای حلال پخش شود، فرایند انحلال صورت پذیرفته است.

اسلاید ۲ :

žبه عبارت دیگر اگر نیروهای بین ذرات حلال و نیروهای بین ذرات  ماده حل شونده از نظر مقدار تقریبا برابر باشد، از اختلاط حلال و حل شونده به هر نسبتی به یکدیگر مخلوط همگن حاصل می شود.

žموادی را که به هر نسبتی در یکدیگر حل می شوند، قابل امتزاج می گویند.

ž مثل آب و الکل

ž

اسلاید ۳ :

žو موادی که به مقدار جزیی در یکدیگر حل می شوند غیر قابل امتزاج می نامند.

žمثل آب و نفت و آب و کربن تتراکلرید

žدور شدن یونها در محلولها به دلیل بالا بودن ثابت دی الکتریک حلال (آب) است.

اسلاید ۴ :

بنابراین در آب با ثابت دی الکتریک حدود (۸۰) سدیم کلرید به سهولت حل می شود، اما سدیم کلرید در اتر با ثابت دی الکتریک ۴/۴ و یا هگزان با ثابت دی الکتریک ۹/۱ انحلال پذیر نیست.

اسلاید ۵ :

اثرات الکترونی

žثابتهای تفکیک اغلب اسیدهای آلی در حدود ۱۰-۱۰ است بنابراین، با بازهای قوی نظیر هیدروکسید (در محلول ۵%) ترکیب می شوند و نمک می دهند.

R-COOH + NaOH                 R-COONa + H2O

اسلاید ۶ :

žوجود استخلافهای الکترون کشنده قدرت اسیدی را افزایش می دهد. برای مثال، قدرت اسیدی تری فلورواستیک اسید (ka=0.59) از استیک اسید (ka=1.8*10-4)، ۳۰۰۰ بار بیشتر است.

ž

اسلاید ۷ :

žاز آنجا که تفکیک شدن کربوکسیلیک اسیدها فرایند تعادلی است، هر عاملی که سبب پایداری آنیون کربوکسیلات نسبت به کربوکسیلیک اسید گردد، باید تعادل را بسمت تفکیک بیشتر سوق دهد که نتیجه آن افزایش قدرت اسیدی است و برعکس آن هم صدق می کند.

ž

اسلاید ۸ :

žبنابراین استخلاف های دارای الکترونگاتیوی زیاد نظیر هالوژنها از طریق الکترون کشندگی القایی کربوکسیلات را پایدار می کند.

žاثرات القایی به شدت فاصله بستگی دارد یعنی هر چه استخلاف از کربوکسیل دور تر باشد اثر القایی آن کمتر است. و بر قدرت اسیدی اثر کمتری دارد.

ž

ž

اسلاید ۹ :

žدر مورد اسیدهای آروماتیک نیز گروههای الکترون کشنده از طریق تثبیت کردن بار آنیون کربوکسیلات قدرت اسیدی را افزایش می دهند.

žگروههای الکترون دهنده سبب کاهش قدرت اسیدی می شوند. 

اسلاید ۱۰ :

žدر بررسی حلالیت در آب به ترکیبی «محلول» گفته می شود که ۳ گرم آن در ۱۰۰ میلی لیتر حل شود که در مقیاس کوچکتر روی نمونه مجهول در آزمایشگاه برای نمونه های مایع ۰٫۲ میلی لیتر در ۳ میلی لیتر حلال و برای نمونه های جامد ۰٫۱ گرم در ۳ میلی لیتر حلال می باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 254 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد