بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بررسی تفاوت ها و تشابهات در محیط

اسلاید 2 :

دلایل تحول دانش جغرافیا پس از جنگ جهانی دوم

 • 1-تکامل و شاخه دوانی علوم
 • 2-رشد سریع فناوری عکاسی و افزایش ماهواره های اطلاعاتی و تهیه نقشه از عکس های نگی ماواره ای
 • 3-پیشرفت های شگفت انگیز ابزارهای اندازه گیری و اطلاعات رایانه ای-نرم افزارها و سخت افزارها و داده پردازی-برنامه ریزی-نقشه سازی رایانه ای و به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی.
 • 4-نیاز روز افزون به برنامه ریزی فضایی(آمایش سرزمین در سطوح محلی-منطقه ای-کشوریو بین المللی)

اسلاید 3 :

انواع سیستم

اسلاید 4 :

فواید نگرش سیستمی در جغرافیا

 • 1-شناخت بهتر و دقیقتر
 • 2-آمادگی پذیرش تغییر و تحول در جهت مطلوب.
 • 3-نزدیکی با اندیشه ی توحیدی.
 • 4-برقراری رابطه ی صحیح با محیط(حفظ و نگهداری محیط)
 • 5-استفاده از روشهای کمی و آماری و آسانتر شدن پیش بینی و آینده نگری.

اسلاید 5 :

محیط جغرافیایی-سیستم جغرافیایی

اسلاید 6 :

اهداف جغرافیا

 • کسب مهارت بهره برداری بهتر از محیط
 • آموزش تفاهم بین المللی و برابری
 • شناخت جغرافیا ی جهان به عنوان خانه بزرگ
 • شناخت جغرافیای ایران به عنوان بخشی از جامعه جهانی

اسلاید 7 :

شیوه های شناخت جغرافیایی

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید