دانلود فایل پاورپوینت روستــای پشتیــر(معماری,موقعیت,جغرافیا و محیط زیست)

PowerPoint قابل ویرایش
63 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روستــای پشتیــر(معماری,موقعیت,جغرافیا و محیط زیست) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روستــای پشتیــر(معماری,موقعیت,جغرافیا و محیط زیست) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی ، راههای ارتباطی ونحوه استفاده از خدمات با ارائه روش :

روستای پشتیراز امکانات وخدمات اولیه مناسبی برخورداراست . اما بسیاری از خدمات مورد نیاز ساکنین این روستا درسطح بالاتراز روستای گوراب زرمیخ ( مرکز بخش ) شهرصومعه سرا وشهرفومن تأمین می گردد . به عبارتی امکانات وخدمات موجود روستای پشتیررتنها نیازهای اولیه ساکنین این روستا را تأمین می نماید . از اینرو نمی توان برای روستای مذکورروستاها حوزه نفوذ مشخص نمود . بلکه این روستا وروستاهای اطراف آن تحت پوشش مراکز برتراطراف خود از جمله مرکز بخش وشهرستان می باشند .

اسلاید ۲ :

معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی :

روستای پشتیردردهستان گوراب زرمیخ از بخش میرزا کوچک جنگلی شهرستان صومعه سرا قراردارد . این روستا از سمت شمال به روستای گوراب زرمیخ ، از جهت شرق به روستای کمامردخ ، از سمت جنوب به روستای خشک نودهان واز جهت غرب به روستاهای تطف وچالکسرمحدود می گردد .

این روستا در۴۹ درجه ، ۱۲ دقیقه طول جغرافیایی و۳۷ درجه ۱۶ دقیقه عرض جغرافیایی واقع گردیده است .

اسلاید ۳ :

روستای مذکورنسبت به مرکز دهستان ( گوراب زرمیخ ) ونسبت به مرکز بخش ( میرزا کوچک جنگلی ) ۳ کیلومتر ، نسبت به مرکز شهرستان ( صومعه سرا ) ۱۶ کیلومتروسبت به مرکز استان ( شهررشت ) ۴۲ کیلومترفاصله دارد .

اسلاید ۴ :

تعیین محدوده اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی روستا :

بیشترین درصد اراضی کشاورزی روستای پشتیربه کشت برنج اختصاص یافته ، همچنین درصدی از اراضی مذکوربرای کشت محصولاتی نظیرسبزی وصیفی مورد استفاده قرارمی گیرد . علاوه برموارد فوق قسمتی از زمینهای روستا برای کاشت محصولات باغی که عمدتاً چای می باشد بکارمی رود . زمینهای کشاورزی روستای پشتیرتوسط اراضی کشاورزی روستای گوراب زرمیخ از سمت شمال ، کمامردخ ازسمت شرق ، خشک نودهان از قسمت جنوب وتطف وچالکسراز طرف غرب احاطه شده اند .

اسلاید ۵ :

۱-۳- آب آشامیدنی :

روستای پشتیردروضع موجود از تأسیسات آب آشامیدنی بهداشتی برخوردارمی باشد . آب آشامیدنی این روستا از طریق چاه عمیقی که درمرکز روستا حفرگردیده به منبعی که درسطح روستا ایجاد گردیده انتقال وذخیره شده ودرنهایت به وسیله شبکه های فرعی به خانوارهای این روستا انتقال داده می شود . البته تأسیسات آب آشامیدنی این روستا قدیمی بوده از اینرونیاز به بهسازی وتقویت دارد .

اسلاید ۶ :

آب کشاورزی :

نهرهای متعدد وکانالهای آبرسانی درسطح روستا تأمین کننده آب مورد نیاز کشاورزی ساکنان آن می باشند . این آبهای سطحی موجب رونق اقتصاد کشاورزی شده وفعالیت ساکنین روستا دراین بخش تولیدی متمرکز گردیده است .

علاوه برنهرهای موجود درسطح روستا ، درصدی ازاراضی کشاورزی آن از طریق پمپاژ آبیاری می شوند . البته درفصول کشاورزی معمولاً نهرها وکانالهای آبرسانی بدلیل عدم وجود نزولات جوی کم آب می شوند وبلعکس درفصول غیرکشاورزی نزولات جوی فراوان است به عبارتی تقویم زراعی با تقویم ریزشهای جوی هماهنگی ندارد .

اسلاید ۷ :

جمع آوری اطلاعات جمعیتی وتجزیه وتحلیل درمورد پارامترهای مربوط به آن یکی از اساسی ترین موارد برنامه ریزی درهرمجتمع زیستی محسوب می گردد . بنابراین دراین زمینه باید مطالعات دقیقی صورت پذیرد .

اسلاید ۸ :

۱-۴- تعداد جمعیت وتحولات آن :

با توجه به موارد فوق وطبق سرشماری سالهای ۴۵،۵۵،۶۵،۷۵ تعداد جمعیت روستای پشتیربه ترتیب ۲۲۲۲،۲۹۷۷،۳۳۲۸،۳۱۵۱ نفرگزارش شده است . درصد نرخ رشد جمعیت روستا دردهه ۵۵-۴۵ ، ۶۵-۵۵ ، ۷۵-۶۵ به ترتیب برابر۰/۳ ، ۱/۱ ، ۵/۰ – درصد بدست آمده است .

مقایسه درصد نرخ رشد جمعیت روستا با مناطق روستایی استان وشهرستان صومعه سرا نشان می دهد که دردهه ۷۵-۶۵ نرخ رشد جمعیت مناطق روستایی استان ۷۴/۰ درصد ، مناطق روستایی شهرستان ۷۹/۰ – درصد وروستای ۵/۰ – درصد بوده است .

اسلاید ۹ :

برپایه اطلاعات اخذ شده از خانه بهداشت روستای مورد مطالعه جمعیت این روستا درسالهای ۷۸ و ۷۹ به ترتیب ۳۲۵۵ ، ۳۲۱۸ نفرگزارش شده که نرخ رشد یکساله آن درسالهای فوق ، ۱/۱- درصد بدست آمده است .

اسلاید ۱۰ :

برپایه آمارسالهای ۴۵،۵۵ ، ۶۵ ، ۷۵ تعداد خانوارروستای مورد مطالعه به ترتیب ۳۸۴ ، ۴۶۱ ، ۵۴۷ ، ۶۶۱ خانواربوده وبعد خانوارنیز با توجه به تعداد جمعیت وخانوارطی همین سالها به ترتیب ۸/۵ ، ۵/۶ ، ۱/۶ ، ۸/۴ نفر بدست آمده است .

بعد خانوارمناطق روستایی شهرستان ومناطق روستایی استان درسال ۷۵ ، به ترتیب ۵/۴ و ۵/۴ نفربوده است . بعد خانوارروستا ، مناطق روستایی شهرستان واستان طی سالهای گذشته درحال کاهش بوده واین امرنشان دهنده تبدیل شدن خانوارهای گسترده به خانوارهای هسته ای می باشد .

براساس آمار اخذ شده از خانه بهداشت روستای پشتیردرسال ۷۹ تعداد خانواراین روستا به ۵۷۰ خانواررسیده است . ( جدول شماره ۲۱و۲۲ )

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 63 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد