بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف مسئله

حجم زیاد اطلاعات روی وب

جستجوی نامناسب ، عدم تبادل اطلاعات توسط عامل ها

وب معنایی: افزودن متاداده  به وب فعلی

نحوه درج متا داده ها؟

استفاده از روش های متفاوت  حاشیه نویسی

 

اسلاید 2 :

تعریف مسئله(1)

آنتولوژی:

توصیف فرمال مفاهیم

عناصر تشکیل دهنده آنتولوژی:

مفاهیم

روابط

خصوصیات

نمونه ها

اسلاید 3 :

تعاریف حاشیه نویسی

Merriam-Webster:

یک تذکر که به روش توضیح یا توصیف اضافه می شود.

HCI:

یک a otatio به شکل توضیحی روی یک شی که حاشیه نویس تمایل دارد از هر شی دیگری مجزا باشد،بررسی می شود.  

استخراج مفاهيم دامنه از صفحات وب با استفاده از آنتولوژي و درج آن ها با ساختار هاي معنايي درون صفحه هاي وب يا سرورهاي خاص مي باشد.

اسلاید 4 :

زیر فرایند های ایجاد یک حاشیه نویسی

انتخاب (قسمتی از) سند ی که باید حاشیه نویسی شود(منبع)

انتخاب عنصر نمایش که نتیجه  تابع است(هدف)

تعریف نوع و خصوصیات تابع

 

در اتوماتیک همگی نرم افزاری

در نیمه اتوماتیک حداقل یک مورد نرم افزاری

در دستی همگی  توسط عامل انسانی انجام می شود

 

اسلاید 5 :

موضوعات بررسی شده

.1تعریف مسئله

.2تعاریف حاشیه نویسی

.3بررسی روش های حاشیه نویسی

روش دستی

روش نیمه اتوماتیک

روش اتوماتیک

.4جمع بندی روش های موجود

.5ایده های ما برای حل مساله

.6فهرست منابع

اسلاید 6 :

حاشیه نویسی دستی

اسلاید 7 :

ابزارهای حاشیه نویسی دستی

مفاهیم اصلی که در توسعه A otea منظور شده است:

استفاده از تکنولوژی باز

فقط پشتیبانی از اسناد ساختاریافته از قبیل HTML&XML

حاشیه نویسیها باید دارای URI باشند.

حاشیه نویسیها باید دارای نوع باشند(که توسط کاربر مشخص می شود.)

حاشیه نویسیها در پایگاه داده های عمومی RDF ذخیره می شوند.(سرورها)

استفاده از RDF Schema قابل توسعه

Clie t-less

هر دونوع حاشیه نویسیهای محلی(خصوصی) و راه دور(اشتراکی)را پشتیبانی می نماید.

از سرورهای متعدد برای حاشیه نویسی استفاده می نماید.(برای مقیاس پذیری )

اسلاید 8 :

A otea(2001)

بر اساس تکنولوژی های W3C بنا شده است:

XPoi ter:چه قسمتی از سند حاشیه نویسی شده است.

XLi k:پیوند محتوا به بدنه حاشیه نویسی

GET a d POST the metadata :HTTP

 

اسلاید 9 :

معایب ابزار A otea:

عدم استفاده از ابزارهای استخراج متن

مبتنی بر آنتولوژی مشخصی نمی باشد.که این به نوبه خود امکان اشتراک داده های سایتهای مختلف را نمی دهد.

اگر کاربر یک سند حاشیه نویسی را ویرایش نماید،Xpoi ter یک حاشیه نویسی ممکن است به محل اشتباه اشاره نماید ،بنابراین می تواند A otatio گمراه کننده شود.(تا حدودی جبران شده است.)

اسلاید 10 :

Sema tic Word(2003)

محیطی برای تالیف اسناد متنی مبتنی بر MS WORD می باشد که هدفش کاهش بار تالیف حاشیه نویسیهای معنایی می باشد.

دامنه کاربرد Sema tic Word در موارد زیر مناسب تر  است:

سندی که می خواهد تالیف شود به موضوعات کم تری محدود باشد.در این حالت تلاش برای راه اندازی محیطی که مناسب این موضوعات باشد ،مناسب می باشد.

درجه بالای از استفاده مجدد از محتوا هست.امکان استفاده حاشیه نویسیها در محتوا می باشد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید