دانلود فایل پاورپوینت حرکت شتابدار

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حرکت شتابدار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حرکت شتابدار قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

درجه معادله حرکت جسم در حرکت شتابدا ر ثابت نسبت به زمان (۲) می باشد.

در حرکت شتابدار ثابت، جهت ویا اندازه سرعت ویا هر دو می تواند تغییر کند.

در حرکت شتابدار ثابت ،شتاب لحظه ای با شتا ب متوسط برابر است.
 
شیب نمودار مکان زمان در حرکت شتابدار ثابت برا بر سرعت لحظه ای متحرک می باشد.

اسلاید ۲ :

در حرکت شتابدار تند شونده قدر مطلق سرعت متحرک رو به افزایش می باشد :

V2>V1    یا    av>0

—

حرکت شتابدار ثابت با شتاب کند شونده :

V2<V1    یا    av<0

 

—

اسلاید ۳ :

  • چون معادله حرکت شتابدار ثابت از درجه ۲ است لذا نمودار آن یک سهمی می باشد . این حرکت به دو بخش تقسیم می شود :

حرکت شتابدار ثابت تند شونده

حرکت شتابدار ثابت کند شونده

اسلاید ۴ :

—سهمی در نمودار مکان – زمان رو به پایین است .

—شیب مماس بر سهمی در نمودار مکان – زمان لحظه به لحظه کم     می شود تا اندازه آن به صفر برسد.

—سرعت اولیه هیج گاه  صفر نمی شود .

—

اسلاید ۵ :

—طبق   معادله سرعت زمان  می شود :v=at+v0  و نمودار آن یک خط راست است ، چون نسبت به زمان از درجه یک می باشد .

نکته:

چون حرکت تند شونده است پس شیب نمودار همواره

 مثبت می باشد و یک عدد ثابت است .

اسلاید ۶ :

—نمودار سرعت –  زمان در حرکت شتابدار ثابت کند شونده یک خط راست است که مقدار سرعت در آن لحظه به لحظه کم می شود.

 

اسلاید ۷ :

—نکته: اگر نمودار سرعت زمان متحرکی منحنی باشد ، حرکت شتابدار متغییر خواهد بود .

—

—

—

—

           

             متغیر کند شونده                                             متغیر تند شونده

اسلاید ۸ :

—مقدار شتاب همواره مثبت بوده و نمودار آن یک خط افقی موازی با محور زمان می شود .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد