دانلود فایل پاورپوینت حرکت و سکون نفسانی اعراض نفسانی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حرکت و سکون نفسانی اعراض نفسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حرکت و سکون نفسانی اعراض نفسانی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  رویدادهای نفسانی

« اعراض نفسانی شادی است وغم و خشم و لذت و ایمنی و ترس و خجلی و اندیشهای کارهای مهم و علمهای باریک و هر یک را  اندر تن مردم اثری ظاهر است فزون از اثر طعام و شراب و غیر آن از بهر آنکه طعام و شراب و دیگر اسباب بدان زودی اثر نکند که اعراض نفسانی کند، نبینی که اثر سخنی یا چیزی خوش و یا نا خوش که مردم بشنود یا اندیشه که بر خاطر او بگذرد چگونه زود بی هیچ مهلت بر رنگ روی او پدید آید و حرکت و آواز مردم اندر حال بگردد»  (اغراض الطبیه و المباحث العلاییه)

 

اسلاید ۲ :

 • در ارواح وقوا
 • در امور روز مره
 • برای جلب منافع و دفع مضار
 • شهوت – غضب – غم وغصه – شادی

اسلاید ۳ :

 • روح = حار – لطیف – سریع التحلیل
 • تحلیل در اثر حرکت دائمی – فنا
 • نیاز به تقویت – سکون نفسانی

اسلاید ۴ :

 • ۱-حرکت شوقی =حرکت انبساطی :
 • بر خورد نفس با امور مطلوب و مرغوب
 • حرکت به سوی آن
 • (دیدن محبوب)
 • حالت انبساطی – حرکت به ظاهر
 • ۲-حرکت انقباظی:
 • مواجهه با امور نا مرغوب و نامطلوب
 • ایستادگی و مقاومت
 • پناه به پناهگاه – میل به باطن
 • حالت انقباظی روح- حرکت به داخل

اسلاید ۵ :

 • ۳- حرکت انبساطی ، انقباظی:
 • امور ذو وجهتین :
 • الف)بعضی محبوب :
 • جذب و اشتیاق به سوی وجه مطلوب-حرکت به ظاهر
 • ب) و بعضی مبغوض
 • تنفر و فرار از وجه نا مطلوب-حرکت به باطن
 • حالت خجالت – شنیدن مواعظ ونصایح
 • نفس لوامه-نفس ملهمه-نفس اماره بالسوء-نفس مطمئنه

اسلاید ۶ :

 • در حرکت انبساطی :
 • روح میل به ظاهر – قلب منبسط
 • تحرک روح حیوانی- حرارت غریزی –هجوم خون به
 • ظا هر-سرخی چهره
 • در حرکت انقباظی :
 • روح میل به باطن –قلب منقبض
 • خمودگی روح حیوانی – حرارت غریزی-گریز خون از ظاهر
 • رنگ پریدگی-سردی پوست

اسلاید ۷ :

 • ۱-حرکت دفعی به خارج :
 • الف):مواجهه دفعی روح با امر بسیار مطلوب
 • خروج از منبع خود به سمت خارج
 • تخلیه کامل باطن از روح
 • هلاکت
 • بخصوص در افراد کم ظرفیت وکمی سعه صدر
 • شادی مرگ

اسلاید ۸ :

 • ب):مواجهه دفعی روح با امر بسیار نا مطلوب
 • میل به خارج برای دفع فوری آن
 • فنا و زوال کامل در همان محل
 • هلاکت
 • هالک از غضب مغلوبیت
 • ۲-حرکت دفعی به داخل:
 • مواجهه روح با امری بسیار نامطلوب
 • فرار روح و هجوم به داخل
 • اجتماع و احتقان روح در قلب
 • هلاکت /    غصه مرگ

اسلاید ۹ :

 • مواجهه تدریجی نفس با غم یا فرح وشادی
 • خجالت –ترکیبی از فزع وفرح
 • الف)در حالت فزع :
 • قبح امر واقع شده در نزد نفس
 • خجالت و انفعال روح
 • حرکت روح به باطن
 • حرکت روح و قوا و خون و حرارت به داخل
 • زردی رنگ وسردی بدن

اسلاید ۱۰ :

 • ب)در حالت فرح :
 • تلقی نفس وعقل از بی اهمیتی موضوع
 • تشجیع نفس
 • سعی در اصلاح
 • حرکت نفس و روح و خون وحرارت به خارج
 • گلگونی رنگ چهره – گرمی بدن
 • رنگ به رنگ شدن فرد خجالتی
 • فراموشی موضوع وزایل شدن حالت خجالت
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد