دانلود فایل پاورپوینت حسابداری سرمایه گذاری ها

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسابداری سرمایه گذاری ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسابداری سرمایه گذاری ها قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

دامنه کاربرد

.۱این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایه گذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط می پردازد.

.۲در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، در صورتیکه در استانداردهای حسابداری مربوط به سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی و وابسته نحوه  عمل دیگری مجاز شده باشد.

اسلاید ۲ :

موارد زیر در این استاندارد مورد بحث قرار نمی گیرد:

.۱مبانی شناخت درآمدهایی که به صورت سود تضمین شده، سود سهام و غیره از سرمایه گذاریها عاید می شود (استاندارد شماره ۳).

.۲سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی.

.۳سرمایه گذاری خاص از جمله ابزارهای مالی پیچیده.

.۴سرمایه گذاریهایی که توسط طرحهای مزایای بازنشستگی و موسسات بیمه عمر انجام می شود.

.۵سرمایه گذاری در املاک.

اسلاید ۳ :

سرمایه گذاری

نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمین شده واجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می کند.

اسلاید ۴ :

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار

نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذیر سازد،  دست یافت.

اسلاید ۵ :

سرمایه گذاری در املاک

عبارتست از سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاری سرمایه گذار یا شرکتهای همگروه آن، نگهداری می شود.

اسلاید ۶ :

شیوه های کسب منافع اقتصادی سرمایه گذاریها

دریافتهای ناشی از توزیع منافع سود سهام

  منفعت سرمایه ای مثل افزایش ارزش

منافع حاصل از سایر مزایا (مانند مزایای ناشی  

    از مناسبات تجاری)

اسلاید ۷ :

انواع سرمایه گذاری

اشکال و دلایل گوناگون سرمایه گذاریها:

در قالب اسنادی که بیانگر بدهی پولی به دارنده آنهاست (نظیر برخی اوراق مشارکت).این نوع اسناد متضمن سود تضمین شده حداقلی     می باشند.

در قالب مالکیت سهام یک واحد تجاری دیگر باشند که این سرمایه گذاریها بیانگر حقوق مالی است.

به صورت نگهداری داراییهای عینی مثل زمین و ساختمان و فلزات گرانبها باشند.

اسلاید ۸ :

طبقه بندی سرمایه گذاریها

چنانچه واحد تجاری طبق استاندارد شماره ۱۴ داراییهای خود را به جاری و غیر جاری تفکیک می کند

سرمایه گذاری جاری                    تحت سر فصل داراییهای  جاری

 سرمایه گذاری بلند مدت              تحت سرفصل داراییهای غیر جاری

چنانچه واحد تجاری طبق استاندارد شماره ۱۴ داراییهای خود را به جاری و غیر جاری تفکیک نمی کند

 به منظور تعیین مبلغ دفتری آنها بر اساس این استاندارد، خصوصیات سرمایه گذاری ازنظرجاری یا بلندمدت بودن مبنای کارقرارمی گیرد.

اسلاید ۹ :

سرمایه گذاری جاری

به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته می شودکه سرمایه گذاری بلند مدت نباشد.

اسلاید ۱۰ :

سرمایه گذاری بلند مدت

به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته می شود که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری شود. یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی می شود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیتهایی باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 38 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد