دانلود فایل پاورپوینت حسابداری پیشامدهای احتمالی

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسابداری پیشامدهای احتمالی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسابداری پیشامدهای احتمالی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دامنه کاربرد

الزامات این استاندارد برای حسابداری و افشای پیشامدهای احتمالی به کار گرفته می شود.

موضوعات زیر که ممکن است منجر به پیشامدهای احتمالی شود، در دامنه کاربرد این استاندارد قرار نمی گیرد:

  الف . تعهدات شرکتهای بیمه بابت بیمه نامه های عمر صادر شده،

  ب . تعهدات صندوق های بازنشستگی بابت مزایای بازنشستگی، و

  ج . تعهدات ناشی از قراردادهای اجاره.

ابهام مرتبط با برآوردهای حسابداری که مشخصه بارز محیط عملیاتی واحد تجاری است، در دامنه کاربرد این استاندارد واقع نمی شود.

اسلاید ۲ :

پیشامد احتمالی

به وضعیتی اطلاق می شود که در تاریخ ترازنامه وجود داشته است و نتیجه آن، تنها در صورت وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی تعیین خواهد شد.

اسلاید ۳ :

شناخت یا افشای پیشامدهای احتمالی

ابهام مرتبط با رویدادهای آتی می تواند به صورت طیفی از نتایج احتمالی بیان شود. طیف مزبور می تواند به صورت کلی و به ترتیب افزایش میزان احتمال، بر حسب واژه های “بعید” ، “ممکن” و “محتمل” توصیف شود.

نحوه عمل در مورد پیشامدهای احتمالی موجود در تاریخ ترازنامه با توجه به نتایج مورد انتظار از آن تعیین می شود. شناخت یا افشای اثرات مالی پیشامدهای احتمالی، تحت تاثیر ابهام مرتبط با رویدادهای آتی و مستلزم توجه بیشتر به خصوصیت احتیاط است.

اسلاید ۴ :

شناخت یا افشای پیشامدهای احتمالی

اسلاید ۵ :

تعهداتی که انتظار نمی رود منجر به انتقال منافع اقتصادی شود باید در یادداشتهای توضیحی افشا شود.

مثال:

ضمانتنامه ها و تعهدات ناشی از فروش دین

اسلاید ۶ :

اندازه گیری پیشامدهای احتمالی

پیشامدهای احتمالی در تاریخ ترازنامه در هنگام تنظیم صورتهای مالی مد نظر قرار می گیرد.

نتایج و آثار مالی آنها توسط مدیریت برآورد می شود.

برآورد انجام شده توسط مدیریت مبتنی بر بررسی اطلاعات موجود در تاریخ تصویب صورتهای مالی و نیز رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه می باشد.

اسلاید ۷ :

چنانچه ماهیت پیشامد احتمالی مربوط به یک معامله و نیز ابهاماتی که برآن اثر گذارد بین تعداد زیادی از معاملات مشابه مشترک باشد، نیازی به برآورد میزان آثار مالی پیشامد احتمالی به طور جداگانه نخواهد بود، بلکه می توان برآورد را بر اساس مجموعه معاملات مشابه انجام داد.

مثال:

بدهی احتمالی مربوط به تضمین محصولات فروش رفته.

اسلاید ۸ :

در مواردی که یک پیشامد احتمالی با یک ادعای متقابل مرتبط، ادعا توسط شخص ثالث یا علیه شخص ثالث توام شود،در برآورد آثار مالی ناشی از این پیشامد احتمالی باید نتایج احتمالی ادعا و ادعای متقابل مزبور نیز در نظر گرفته شود.

با این حال، در موارد مقتضی، احتمال موفقیت ادعا و مبالغ احتمال مربوط به ادعا و ادعای متقابل به طور جداگانه برآورد و افشا می شود.

اسلاید ۹ :

افشا

در مورد هر پیشامد احتمالی که در صورتهای مالی افشا می شود، باید اطلاعاتی به شرح زیر در یادداشتهای توضیحی ارائه گردد:

الف . ماهیت پیشامد احتمالی،

ب . ابهاماتی که انتظار می رود بر وضعیت نهایی پیشامد احتمالی اثر گذارد، و

ج . برآورد محتاطانه ای از آثار مالی پیشامد احتمالی در تاریخ تصویب صورتهای مالی توسط مدیریت یا ذکر این نکته که انجام برآورد غیر عملی است.

اسلاید ۱۰ :

چنانچه آثار مالی برآوردی یک پیشامد احتمالی افشا گردد، مبلغی که افشا می شود باید بیانگر میزان آثار مالی بالقوه پیشامد احتمالی باشد. در برآورد میزان یک بدهی احتمالی، اقلام زیر باید کسر و بدهی احتمالی مربوط به صورت خالص افشا شود:

الف . مبالغی که به حساب ذخیره مربوط منظور شده است، و

ب . مبالغ مربوط به قسمتهایی از بدهی احتمالی که امکان ایجاد آن قسمت بعید است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 14 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد