دانلود فایل پاورپوینت ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف: شناخت، اندازه گیری و افشای ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

دامنه کاربرد: موارد زیر در دامنه کاربرد استاندارد قرار ندارد:

قرار‌داد‌های اجرایی، مگر در مواردی که قرار‌داد زیانبار باشد؛ و

مواردی که در دامنه کاربرد سایر استانداردها قرار دارد. مانند ذخایر مرتبط با مالیات بر درآمد، مزایای کارکنان، اجاره ها، قراردادهای بیمه و …

تاریخ اجرا: اول جولای ۱۹۹۹

اسلاید ۲ :

ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه یا مبلغ آن توأم با عدم اطمینان است.

بدهی احتمالی تعهدی غیرقطعی است که از رویداد‌های گذشته ناشی می‌شود و وجود آن تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل در کنترل واحد تجاری نیست، تأیید خواهد شد؛ یا تعهد فعلی است که از رویداد‌های گذشته ناشی می‌شود اما به دلایل زیر شناسایی نمی‌شود.

١. خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل نیست.

٢. مبلغ تعهد را نمی‌توان با قابلیت اتکای کافی اندازه‌گیری کرد.

دارایی احتمالی یک دارایی غیر‌قطعی است که از رویداد‌های گذشته ناشی می‌شود و وجود آن تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل تحت کنترل واحد تجاری نیست، تأیید خواهد شد.

اسلاید ۳ :

ذخایر به عنوان بدهی شناسایی می‌شود (با فرض اینکه مبلغ آن به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد)، زیرا تعهد فعلی است و ضرورت خروج منافع اقتصادی برای تسویه این تعهدات محتمل است.

بدهیهای احتمالی به عنوان بدهی شناسایی نمی‌شود، زیرا:

qتعهدات احتمالی است و وجود تعهد فعلی واحد تجاری که منجر به خروج منافع اقتصادی می‌شود، باید تأیید گردد، یا

qتعهدات فعلی است که معیار‌های شناخت مندرج در این استاندارد را احراز نمی کند.

اسلاید ۴ :

ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

qواحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است؛

qخروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد؛ و

qمبلغ تعهد به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

اسلاید ۵ :

تعهد فعلی در پایان دوره گزارشگری می تواند در قالب موارد زیر باشد:

qتعهد قانونی: تعهد ناشی از قرارداد یا الزامات قانونی

qتعهد عرفی: تعهد ناشی از اقدامات واحد تجاری در پذیرش مسئولیتهای خاص نسبت به سایر اشخاص با توجه به:

qنحوه عمل خود در گذشته؛

qسیاستهای اعلام شده؛ یا

qآئین‌نامه‌های جاری کاملاً مشخص.

اسلاید ۶ :

رویداد گذشته‌ای که منجر به تعهد فعلی شود، رویداد تعهدآور نامیده می‌شود. برای اینکه رویدادی تعهد‌آور تلقی شود، لازم است واحد تجاری هیچ راهکار عملی جز تسویه تعهد ایجاد شده ناشی از این رویداد نداشته باشد.

این وضعیت تنها در موار زیر واقع می‌شود:

qالزام قانونی برای تسویه تعهد وجود داشته باشد؛ یا

qدر مورد تعهد عرفی، هنگامی که رویداد موردنظر (که ممکن است ناشی از اقدام واحد تجاری باشد) انتظاراتی بجا مبنی بر ایفای تعهد واحد تجاری در اشخاص دیگر ایجاد کند.

اسلاید ۷ :

برای اینکه یک بدهی شرایط شناخت را احراز کند نه تنها وجود تعهد فعلی، بلکه محتمل بودن جریان خروج منافع اقتصادی برای تسویه آن تعهد نیز ضروری است. در این استاندارد، خروج منافع اقتصادی در صورتی محتمل تلقی می‌شود که احتمال وقوع رویداد بیش از عدم وقوع آن باشد.

چنانچه وجود تعهد فعلی محتمل نباشد، واحد تجاری آن را به عنوان بدهی احتمالی افشا می‌کند مگر اینکه امکان خروج منافع اقتصادی بعید باشد.

اسلاید ۸ :

استفاده از برآورد در تهیه صورتهای مالی امری اساسی است و اتکا‌پذیری آن را خدشه‌دار نمی‌کند. این امر به ویژه در مورد ذخایر مصداق دارد که در مقایسه با سایر اقلام صورت وضعیت مالی عدم اطمینان بیشتری دارد. به جز در موارد بسیار نادر، واحد تجاری قادر است طیفی از نتایج ممکن را مشخص کند و بنابراین می‌تواند برای شناخت ذخیره، تعهد را به گونه‌ای اتکا‌پذیر برآورد نماید.

در موارد بسیار نادر که تعیین مبلغ بدهی از طریق برآورد اتکا‌پذیر میسر نیست، این بدهی به عنوان بدهی احتمالی افشا می‌شود.

اسلاید ۹ :

بدهی احتمالی به عنوان بدهی شناسایی نمی‌شود. بدهی احتمالی افشا می‌شود، مگر اینکه امکان خروج منافع اقتصادی بعید باشد.

واحد تجاری نباید دارایی احتمالی را شناسایی کند زیرا ممکن است منجر به شناخت درآمدی ‌شود که هرگز تحقق نیابد. داراییهای احتمالی معمولاً از رویداد‌های برنامه‌ریزی نشده یا غیر‌منتظره‌ای ناشی می‌شود که ورود منافع اقتصادی به واحد تجاری را ممکن می‌سازد. دارایی احتمالی زمانی افشا می‌شود که جریان ورود منافع اقتصادی محتمل باشد.

اسلاید ۱۰ :

بهترین برآورد

ریسک و ابهام

استفاده از ارزش فعلی

رویدادهای آتی

واگذاری مورد انتظار داراییها

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 26 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد