بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 • خلاصه مطالب کتاب ولایت فقیه (ولایت فقاهت وعدالت )جوادی آملی علی (ع) «ارزش حکومت درپرتو احیای حق واماثه باطل است » دنیا متجر اولیا – مجد احیاء ولایت دینی مانع بزرگ بر سر چپاول زورمداران – تهدید های دشمن از دو طریق 1- از راه عملی مبارز فیزیکی
  2- تلاش فکری برای شکست ایدئولوژی – سرنامگذاری شخص حقیقی حاکم نیست بلکه شخصیت حقوقی حرکتهای اجتماعی او را عدالت تعیین می کند یا رهنمود حدیث علوی «اعرفوالله بالله والرسول بالرساله واولی امر بالمعروف والعدل والاحسان » یعنی شناخت خدا ورسول واولی امر .

اسلاید 2 :

آزادی :

 • چون انسان محدود است وصف ان هم باید (آزادی) محدود باشد وگرنه «تجاوزوصف از موصوف لازم آید که امر محال است »اراده محدود است نمی تواند هر چه می خواهد محقق کند فطرت انسان غیر طبیعت اوست وطبیعت انسان آزادی مطلق می خواهد .
 • محدوده آزادی راچه کسی مشخص می کند کسی که انسان را محدود آفریده خدا اندازه مشخصی برای هرچیزقرار داده «انا کل سی خلقنا ه بقدر» آزادی ملک انیان نیست بلکه امانت الهی است وحق ندارد کسی خود را بفروشد .

اسلاید 3 :

 • تفسیر تحریف نشده آزادی واعمال درست آن دو ودیعه الهی است وانسان متعهد امانت دار ان است . آزادی در جهان یعنی الهی ومادی : بر اساس دو جهان بینی الهی ومادی دوگونه تفسیر در باره آزادی پدی می اید آزادی مطلق که تفکر مادی معتقد است از نظر مکتب وحی ونبوت بندگی هوا وهوس است خداوند تکوینا ازاد افریده اما شرعا موظف است دین حق راکه خواسته فطرت اوست بپذیرد . انسان نمی تواند بگوید من حق دارم دین الهی رانپذیرم زیرا بانپذیرفتن از فطرت اصلی خود واز دایره انسانیت خارج می گردد .
 • انسان تکوینا آزاد است است که راه شقاوت را بپیماید یا راه سعادت را اما در شریعت وعقل هرگز ازاد ورها نیست .

اسلاید 4 :

آزادی عقیده :

 • مجموعه ای از اعتقادات ویژه است که هرگز برکسی تحمیل نمی شود .
 • انسان تنها به برهان سر می سپارد«ان الطن لایغنی من الحق شیئا »
 • اگر مبادی ومقدمات علمی عقیده در نقش انسان پیدا شود خوداونیز محقق می گردد نه خود انسان می تواند عقیده ای را برخود ودیگران تحمیل کند نه دیگران .
 • البته می شود با تصورات خیالی زندگی کند بدون اینکه با دلیل به دست آمده باشد مانند بچه های که غالبا باخیال خود زندگی می کنند به همین دلیل وظیفه انبیاء ابلاغ وعرضع دین است
 • ( ما علینا الا البلاغ المبین ) دین وایمان اجباری را سعادت نمی داند چون اثری در کمال انسان ندارد .

اسلاید 5 :

آزادی عقیده وجهاد ابتدایی :

 • جهاد دونوع است:دفاعی وابتدایی که علامه طباطبائی جهاد ابتدایی را به جهاد دفائی بازگشت می دهد جنک وجهاد ابتدایی برای تحمیل دین نیست بلکه برای ستیزی با سران بی منطق است.
 • قران وآزادی اندیشه: بدترین زنجیرها زنجیر جهل ونادانی وزنجیر بردگی است . آزادی در بیش از سیصد ایه مطرح شده است در ایاتی بی تدبران را توبیخ می کند وکسانی که مانع تدبر وتفکرند رانیز معرفی می کند بحث وجدل شیطان با خداوند گفتگوی هابیل وقابیل , مناظره ابراهیم با نمرود, مناظره موسی با فرعون وتشبهات مخالفان پیامبر همای مارا به اندیشیدن می خواند . یکی از تشبهات ملهدان در باره معاد است انچه در قرن پانزده وشانزده میلادی در کلیسا به عنوان تفتیش عقاید گذشت را جرم می دانستند . آزادی اندیشه را از دین جدا کردند ومردم را به دین گریزی وعلم پرستی سوق دادند .

اسلاید 6 :

 • انسانها برای ارتباط متقابل لازم است از فکر ومکتب وعقیده هم باخبر شوند یکی از بهترین تشویق ها برای تفکر وازادی اندیشه وتعامل فرهنگ ها درقران آمده .
 • آزادی در بیت عقیق امام باقر(ع) : کعبه بیت ازادی است که هیچگاه از ان کسی نبوده است ازاینرو ان را عقیق یعنی ازادی نامیده اند میتوان کعبه را سمبل را ازادی دانست به همین جهت قران خواندن به سوی او ونماز خواندن به سوی اوست وانجام دادن برخی کارهای نازل وناپسند به سوی او حرام است عده ای فکر می کنند که غریبان آزادی ودمکراسی را به ارمغان اورده اند در حالی که اسلام در هزار وچهارصد سال پیش ارزه نموده (علامه طباطبا ئی این سخن را حدود پنجاه سال پیش عنوان کرده در حالی که ازادی بیان در جامعه وجود نداشت .

اسلاید 7 :

آزادی وحیات انسانی:

 • اسلام آزادی را مقدمه حیات برین می داند یعنی برای دستیابی به حیات مادی ومعنوی که شایسته انسان است . روح انسان وقتی زنده است که از بردگی وشهوت وغضب برهد وپرستش گر هوایش نباشد وقتی می گوییم دلم می خواهد در حقیقت خود را بنده هوسهای خود قرار داده ای نه ازاد به همین دلیل قران مومنان را زنده وکافرا ن را مرده می پندارد .
 • بردگی روح انسان برای غرایز به دلیل اشتهای بی حدشان در کنترل عقل در نیایند. روح انسان را به بردگی می کشاند هوای نفس امیرمی شود وعقل انسان اسیر.«کم من عقل اسیر تحت هوای امیر» امام علی (ع): الدنیا دارممر لادار مقر فیها رجلال رجل باغ فیها نفسها وبقحا ورجل اتباع نفسها فاعتقها . دنیا دار مرور است نه خانه ثبات در این دنیا مردم دو گروهند گروهی جلال خود رابه هوا می فروشند وخودرا به هلاکت وگروهی جان خودرا از هوس خریده حقیقت خویش را آزاد می سازند .

اسلاید 8 :

بردگی و برده داری شیطان:

 • شیطان موجودی است که شش هزار سال عبادت خدا کرد. شیطان اول زحمات چندهزارساله خود را به آتش کشید سپس عدو مبین شد.کسی که به خودش رحم نمی کند چگونه به دیگران رحم کند.
 • برده داری مدرن در قرن اخیر: اشغال فلسطین توسط اسراییل، حمله و اشغال عراق به عنوان ایجاد دموکراسی، ازنمونه های بارز برده داری مدرن است. در جنگ جهانی دوم هفده شهر را از ایران گرفتند.
 • عبودیت وآزادی عبودیت انسان برای خدا او را نسبت به غیر خدا آزاد می سازد. انسان و هر موجودی مخلوق خداست و هر مخلوقی عبد خالق خود است. هر معلولی مطیع علتش و هرمخلوقی مطیع خالقش باید باشد. خدا این بزرگواری ، بس که بنده تو باشم و این افتخار مرا بس که تو پروردگار منی.

اسلاید 9 :

 • ضرورت نظم و قانون در جامعه: انسان مدنی بالطبع است، قانون صحیح آن است که همه جنبه هستی انسان در آن لحاظ شده، هم جنبه الهی و هم جنبه مادی.
 • قانون الهی یا قانون بشری: قانون گذاری زمانی حق است که هماهنگ با تکوین آفرینش انسان و جهان باشد، چنین قانونی از خود انسان برنمی خیزد و از طبیعت هم بر نمی خیزد، فقط کسی که جهان وانسان را آفریده ،قانون گذار است. انسان ذاتا فقیر در ذات،وصف،فعل و اثر نیازمند خداست.
 • نبوت وقانون الهی: خداوند حکیم الاطلاق است انسان را هرگز ریا نمی کند. شناخت خدا برای اثبات نبوت کافی است. انسان وقتی به کمال می رسد که در راه صحیح حرکت کند.

اسلاید 10 :

 • برهان متکلمین و حکما برای نیوت،بشر زندگی اجتماعی دارد و باید با دیگران مرتبط باشد و معاملات متقابل با همنوعان دارد برای جلوگیری از تعدی و هرج و مرج قانون لازم است. بشر در علم و عمل ناقص است،خودش نمی تواند قانون گذار باشد. خداوند قانونش را به دست انسان کامل معصوم برای بشر فرستاده است.
 • برهان قرآن کریم بر نبوت «الاضطرار الی الحجه» انسان اگر یک نفر هم که باشد برای رسیدن به کمال نیاز به قانون الهی است.
 • بیان محقق طوسی نسبت به برهان بوعلی. رفتار فردی و اجتماعی انسان باید بر اساس قانونی باشد که علاوه بر تنسیق نظام طبیعی و اجتماعی او نظام ابدی و جاودانش را تامین کند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید