بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عدم توانايي بسياري از مديران رويدادهاي ورزشي در كسب درآمد

عدم شناخت صحيح از رويداد و وجهه آن در جامعه

مقصر شناختن عوامل بيروني به جاي عوامل تحت كنترل

ارزان فروشي رويداد و تاثير مخرب آن بر وجهه رويداد

عدم اطلاع از وجود برخي منابع درآمدي بالقوه

و ..... 

 

 

اسلاید 2 :

در هر صورت :

درآمدزايي برای توسعه ، برنامه ریزی موثر و حفظ استقلال ضروری است.

اسلاید 3 :

Sport Spo sorship

O e of the powerful tools i order to promotio a d advertiseme t of corporatio s a d their products or services.

Attaches Sport Eve t to Eco omy . 

اسلاید 4 :

تعاريف حمايت مالي

ارائه تعاريف مختلف به دليل مواجه بودن با موقعيت هاي مختلف با ويژگي هاي متفاوت

4 موضوع مشترك در همه تعاريف :

  وسيله اي ارتباطي

ارتباط يك شركت با يك رويداد ورزشي ، فرهنگي و ...

به عنوان ارتباط اقتصادي بين موضوع مورد حمايت و شركت حمايت كننده

سود براي هر دو طرف قرارداد (Wi Wi Situatio )

اسلاید 5 :

تعريف حمايت مالي ورزشي

حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دوجانبه برای هر دو طرف قرارداد (كشاك ، 2004)

اسلاید 6 :

حمایت مالی از ورزش یک پدیده جدید به شمار نمی رود.

مشاركت يك شرکت استرالیایی به عنوان حامی مالی مسابقات کریکت انگلستان در سال 1850 ميلادي

 

 

اسلاید 7 :

تخمین میزان هزینه کرد در حمایت مالی  از ورزش در سراسر دنیا

سال 2001 : 7/21 بیلیون دلار آمریکا

سال 2002 : 4/24 بیلیون دلار آمریکا(11 درصد افزایش )

سال 2003 : 2/26 بیلیون دلار آمریکا(4/7 درصد افزایش)

اسلاید 8 :

Two types of eve t spo sorship

اسلاید 9 :

حمايت مالي شركتي
(Corporate Spo sorship)

 حمایت شرکتی عبارت است از شناساندن محصول ، نام یا آرم شرکت با استفاده از وجهه و تصویر بخشهای مختلف مرتبط با ورزش.   این عمل برای دستیابی به اهداف خود شرکت یا اهداف بازاریابی آن شرکت صورت می گیرد (هرناندز ،2003) .

اسلاید 10 :

Forms of spo sorship

Bra d ames o kit

Ba ers at grou ds a d i are as

Adverts i programmes, websites, TV

Use of players a d team i adverts

Perso al e dorseme t of products

Free tra sport, …cars, flights etc.

Free kit a d equipme t

Spo sorship of facilities

Achieveme t schemes i schools

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید