دانلود فایل پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت خلاقیت و نوآوری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت خلاقیت و نوآوری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف خلاقیت:خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری و ذهنی است.

گیلفورد خلاقیت را با تفکر واگرا(دست یافتن به رهیافهای جدید برای حل مسائل) در مقابل تفکرهمگرا(دست یافتن به پاسخ صحیح) مترادف می دانست.

تعریف نوآوری:نوآوری بیشتر جنبۀ عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی خلاقیت است و نوآوری می تواند در خط مشی ها،فرآیندها وفنون نیزمانندفعالیتها و رفتارهای افرادرخ دهد.نوآوری مهارتی است که با بسیاری از همکاریهای دیگر همراه است.

اسلاید ۲ :

– خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست(استپن رابینز-۱۹۹۱).

نوآوری ، فرآیند أخذ ایدۀ خلاق و تبدیل آن به محصول ؛ خدمات و روشهای جدید عملیات است.(استپن رابینز ،۱۹۹۱). .

– خلاقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است .

–درحالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است .

– به عبارت دیگر خلاقیت اشاره به ایجاد اندیشه های نو دارد و نوآوری بمعنای کاربردی ساختن آن افکار نو وتازه است .

– همانگونه که از تعاریف فوق نتیجه می شود خلاقیت لازمۀ نوآوری است،خلاقیت بستر رشد وپیدایی نوآوری است.

اسلاید ۳ :

 عصر ما عصر سرعت در تغییر و تحول، ارتباطات گسترده و رقابت شدید است.  که همزمان به گونه ای متعامل بر یکدیگر تأ ثیر می گذارند . و این هر سه بر مدیریت کارآمد ،ابتکار و خلاقیت وابسته است.

-رویکردی نوین به ابتکار و خلاقیت ، نه هدف بلکه فرآیندی است که نقش انسان در آن صرفاً نقش پردازشگری اطلاعات نیست ، بلکه آفرینشگری اطلاعات جدید است.

–نقطۀ شروع هر ابتکار وجود یک مسئله است از اینرو مهمترین لحظۀ پیدایش هر ابتکار همین لحظه است زیرا چگونگی طرح مسئله است که امکان کشف آنرا فراهم میکند و آفرینش اطلاعات جدید به سبب آن ممکن می شود .

— با نظر به اینکه در عصر حاضر هر سازمان و نهادی با انواع مسائل و مشکلا ت مختلف و پیچیده ای مواجه هستند لذا برای حل این مسائل پرداختن به موضوع خلاقیت و نوآوری ضروری به نظر می رسد.

اسلاید ۴ :

ایجاد پرورش ابداع و خلاقیت معمولاً دارای مراحلی است که نه بعنوان یک روش علمی و فرموله شده بلکه به عنوان یک راهنما می تواند برای افراد در همه جا مفید باشد.

دکتر الکس ، اس، اسبورن، فرآیند حل خلاق مسائل را در شرایط ایده آل به شرح زیر ذکر میکند:

۱- حقیقت یابی     ۲- ایده یابی       ۳- راه حل یابی

۱- حقیقت یابی : این مرحله خود شامل دو قسمت است ، یکی تعریف مسئله و دیگری آماده سازی است.

الف) تعریف مسئله : فرموله کردن یک مسئله بسیار اساسی تر از حل آن است که ممکن است صرفاً مستلزم مهارت در ریاضیات و علوم آزمایشی باشد. ویا به گفتۀ جان دیویی مسئله ای که به خوبی تعریف شده باشد ۵۰ در صد آن حل شده است .

ب) آماده سازی : این مرحله مستلزم جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به مسئله است .

اسلاید ۵ :

     الف) ایده سازی : که عبارت است از تدابیر ایده های موقّت به عنوان سر نخهای ممکن .                               

 

      ب) ایده پروری : که عبارت است از انتخاب بین ایده های حاصله ، افزودن ایده های دیگر و به جریان انداختن مجدد از طریق تغییر ، ترکیب و غیر (الکس،اس،اسبورن-۱۹۹۲ ص:۶۳).

اسلاید ۶ :

الف) ارزیابی : که به مفهوم وارسی ایده های موقت بوسیلۀ آزمایش و غیره می باشد .

ب) گزینش : که به معنای تصمیم گیری دربارۀ راه حل نهایی و پیاده سازی آن می باشد .

مراحل تفکر خلاق از نظر محقق دیگر:

۱- آماده سازی : این مرحله ای است که در آن همۀ جوانب مسئله مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد و در اصل دوره ای از شناسایی مسأله و جمع آوری حقایق به شمار می رود .

۲- دورۀ نهفتگی : در این مرحله فرد آگاهانه دربارۀ مسأله فکر نمی کند در اینجا نوعی فرآیند ذهنی درونی وجود دارد و اطلاعات تازه را با اطلاعات  گذشته مرتبط می سازد .

۳-اشراق : این مرحله ای است که طی آن ایدۀ فرخنده بوقوع می پیوندد . ایده ای که آن را پدیدۀ (آهان) نیز نامیده اند . در این مرحله فرد خلاق ، ایده ، مفهوم یا راه حل مسئله را به طور ناگهانی در می یابد .

۴- اثبات تحقیقی : این مرحله ای است که در آن ایده ای که در سه مرحلۀ قبلی بدست آمده مورد سنجش قرار می گیرد . تا معتبر بودن یا عدم اعتبار آن معلوم شود ( کالاگ ، جیمز ، ترجمۀ مهدی زاده ، ۱۳۶۹ ، ص ۳۵۴) .  

اسلاید ۷ :

ذکر نقطه نظرهایی که همۀ ابعاد معیارهای شناخت خلاقیت و نوآوری را در بر داشته باشد بسیار مشکل است .در اینجا به پاره ای از نظرات اشاره می کنسم :

– اوژان ، وان ، فانژه در کتاب هنر خلاقیت در صنعت و فن در مورد معیارهای فوق می نویسد :               “با وجود تمامی نقطه نظرهای متناقض و مختلف ، خوشبختانه معیاری در دسترس است و آن ((حد مفید بودن نوآوری )) است . “ همه در اینکه خلاقیت باید استفاده ای برای نوع یشر داشته باشد متفق القول هستند . اگر چنین نباشد در واقع خلاقیتی صورت نگرفته است .

— نویسندۀ دیگری اظهار می دارد : خلاقیت و نوآوری باید با تویعه ، پیشنهاد ، و انجام جوابهای جدید و بهتر انجام گیرد . پیشنهادات باید ملاکهای انجام هر دو مقولۀ (جدید) و (بهتر ) را داشته باشند . ( درک تورینگ تون – ۱۹۸۹ ص : ۱۲۲) .

– و بعضی دیگر سه معیار را برای شناخت خلاقیت ذکر می کنند که عبارتند از :                                     عدم محدودیت زمانی – مفید بودن و الویت یا عدم تقدم داشتن ، و سپس مواردی را به عنوان زمینل روشنگری ذکر می کند و ادامه می دهد ک شاید یکی از بهترین طرقی که از آن می توان در زمینۀ پیچیدۀ خلاقیت دست یافت بررسی چهار مورد : ۱- ویژگی های شخصی   ۲- فرآیند  ۳- فشار جامعه ۴- محصول  ( جک هالوران – دوگلاس نبتون – ۱۹۹۲ ص : ۲۹۳).

اسلاید ۸ :

 ۱- آموزش و پرورش عمومی خلاقیت و نوآوری : که بر روی استعداد همگانی آحاد بشر تکیه دارد .

       الف ) آموزشهای اختصاصی . 

      ب ) آموزشهای عمومی .

۲- آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان :از اینکه خلاقیت امری فطری و موروثی است یا اکتسابی ، و اگر اکتسابی است چگونه می توان آن را آموزش دادو پرورش آن چه تکنیکها و روشهایی را لازم دارد ، موضوع تحقیقات مختلفی بوده است . تا مدتها پیش برخی از محققان عقیده داشتند که خلاقیت امری فطری است . خشبختانه ، بر اثر تحقیقات دامنه داری که در این زمینه صورت گرفته است نشان دهندۀ این امر است که استعداد خلاقیت در همۀ افراد با شدت و ضعف مختلف وجود دارد و می توان آن را بر اثر آموزش رشد و گسترش داد و شکوفا کرد .

در نظامهای کنونی آموزش و پرورش ، متأسفانه ، تفکر همگرا محور و اساس کار است و تفکر واگرا نه تنها مورد عنایت نیست ، بلکه اغلب تضعیف هم می شود . در نتیجه وقتی که کودک به سن بزرگسالی می رسد خلاقیتی در خود احساس نمی کند .

یکی از کارهای مهمی که برای ـموزش خلاقیت در کودکان لازم است ، تغییر کلی در روش کار معلّم د انتظارات نظام آموزشی از دانش آموز است . وباید در تدریس و آموزش تمام دروس ، علاوه بر تفکر همگرا ، تفکر واگرا نیز مد نظر قرار گیرد .

اسلاید ۹ :

۱- معلّم باید مطالب درسی را بصورت مسئله و معمّا برای شاگردان طرح کند . (این روش همان روش علمی یا روش حل مسئله است ) .

۲- تأمین احتیاجات اساسی روانی بچه ها : معلم باید فرصت کافی برای همۀ شاگردان ایجاد کند تا بتوانند افکار و عقاید و هنر خود را آزاذانه بیان نمایند و به دیگران عرضه نمایند .

۳- اجرای روشهای گونا گون : معلم باید در اجرای جریان تدریس و فعالیتهای آموزشی و پرورشی روشهای متنوع را به کار برد .

۴- فعالیّتهای شاگردان : در جریان یادگیری ؛ شاگرد باید فعال باشد و نقش عمده به عهدۀ او واگذار شود . این کار سبب می شود که قدرت ابتکار و تفکر خلاق در دانش آموز رشد یابد .

۵- توجه به اختلاف فردی شاگردان : معمولاً معلمان مدارس تصور می کنند همۀ شاگردان در یک سطح از لحاظ علمی قرار دارند و باید مسائل مختلف را یکسان درک کنند . نتیجۀ این طرز تفکر محدود کردن رشد شاگردان و مجبور ساختن آنها به پیروی از اصول و قواعد معین است .

اسلاید ۱۰ :

سن آگوستین مطالب زیر را به عنوان راهنمای روز خلاق معرفی می کند :

۱- تمرکز با شجاعت .

۲- خود پردازی .

۳- هنر گوش دادن .

۴- مهر تأیید .

۵- نظم و ترتیب .

۶- تخیل .

۷- پیروزی .

۸- اشتیاق .

۹- رشد پیوسته .

۱۰ – تلاش برای پیشرفت .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد