whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت دستگاه گردش خون

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دستگاه گردش خون توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دستگاه گردش خون قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

— ۱٫قلب- تلمبه ی خون:قلب ،ماهیچه ایی تو خالی است.ماهیچه ی قلب بسیارقوی است ووقتی بسته می  شود،خون داخل خودرا ازراه رگ ها با فشاربه همه جای   بدن می فرستد.قلب درهردقیقه حدود۷۰ بارپروخالی می شودوهربار،مقداری خون را به داخل رگ ها می فرستد.

اسلاید ۲ :

—۲٫رگ ها،لوله های حمل کننده ی خون:به رگ هایی که ازقلب خارج می شوند وبه همه ی اندامها میروند، سرخرگ می گویند.سرخرگهای که ازقلب خارج می شوند،قطرزیادی دارند امّا وقتی به داخل هراندام میرسند ، باریکتر وبیشتر می شوند.ازقلب دوسرخرگ خارج می شوندکه اوّلی به شش ها دومی به اندامهای گوناگون میرود.         

اسلاید ۳ :

—به رگ های بسیارباریکی که در کنار سّلول ها وجود دارند،مویرگ گفته می شود.مویرگ ها ان قدرباریک اندکه فقط بامیکروسکوپ دیده می شوند.            

اسلاید ۴ :

ترکیب خون                

—۱٫قسمت مایع خون ،پلاسما نام دارد.بیشترپلاسما آب است امّا موادّدیگری هم دارد.موادّغذایی گوناگون،بصورت حل شده درپلاسما،به سّلول ها میرسند.پلاسما ،زردکم رنگ است.                               

اسلاید ۵ :

—۲٫گلبول های قرمز:درپلاسما معّلق اند.قرمزی خون به عّلت وجودهمین گلبول هاست ،زیراتعدادآنها بسیارزیاداست.گلبول  های قرمز، اکسیژن راازشش هابه سّلول های بدن میرسانندودرعوض ،کربن دی اکسید را ازآن ها می گیرند وازشش ها برمی گردانند.               

اسلاید ۶ :

—۳٫گلبول های سفید:دربرابرمیکروب ها ازبدن دفاع می کنند.تعداد گلبول های سفید،بسیار کمترازتعداد گلبول های قرمز است.                       

اسلاید ۷ :

تصفیه کردن خون              

—سّلول های بدن،بعدازگرفتن اکسیژن وموادّغذایی،چندنوع مادّه ی دفعی تولید می کنندکه کربن دی اکسید،آب،اوره ومقداری نمک،مهم ترین آن هستند.اوره یک ماده سمّی است واگردربدن بماند،مارامسموم می کند.       

اسلاید ۸ :

کلیه                        

—اعضایی هستند که وظیفه تصفیه  کردن خون رابعهده دارند.بدن انسان دارای دوکلیه است .کلیه هادرداخل شکم،درپشت معده وروده ها  قرارگرفته اند. به هرکلیه ،یک سرخرگ بزرگ واردمی شود.تعدادمویرگهای کلیه زیاداست .سّلول های کلیه ،آب اضافی،اوره ومقداری ازنمک ها راازخون می گیرند.به مجموعه ی این مواد ،ادرارمیگویند.ادرارکم کم در اندامی به نام مثانه جمع می شود.وقتی که مثانه پر شد،شخص احساس دفع ادرار می کند.         

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 11 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد