دانلود فایل پاورپوینت گردش خون در رگ ها

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گردش خون در رگ ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گردش خون در رگ ها قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

رگ ها عبارت اند از:
سرخرگ:رگ هایی که خون را از قلب خارج می کنند، شریان یا سرخرگ نام دارند.دیواره ی سرخرگ ها کلفت و ماهیچه ای است.
سیاهرگ:رگ هایی که خون را به قلب می آورند، ورید یا سیاهرگ نام دارند.دیواره ی سیاهرگ ها نازک است.
مویرگ:وقتی سرخرگ وارد اندامی می شود، مانند ریشه ی گیاه شاخه شاخه می شود و در آخر به رگ های بسیار باریکی که دیواره ی آن ها بسیار نازک است، تبدیل می شود. به این رگ های کوچک مویرگ می گویند.
در هر دو مسیر گردش بزرگ و گردش کوچک ،رگ ها شامل سرخرگ های بزرگ ،سرخرگ های کوچک ، مویرگ ها ،سیاهرگ های کوچک و سیاهرگ های بزرگ هستند.

اسلاید ۲ :

در سیستم گردش خون،خون از سرخرگ به مویرگ و از مویرگ به سیاهرگ منتقل می شود.
اما در این مسیر مواردی استثنا می باشد:
۱)در گردش خون روده ها خون سیاهرگ روده به کبد رفته و بین مویرگ های آن توزیع می گردد و پس از تغییرات لازم به صورت سیاهرگ فوق کبدی،خون خارج شده وبه سیاهرگ زیرین می ریزد.
یعنی مسیر به صورت مقابل است: سیاهرگ مویرگ سیاهرگ ۲)در گردش خون کلیه،خون سرخرگ کلیه به سرخرگ های کوچکی به نام سرخرگ آوران می رسد.این سرخرگ ها شبکه ی مویرگی گلومرول را می سازند وسپس خون به سرخرگ وابران منتقل می شود.یعنی مسیر به صورت مقابل است: سرخرگ مویرگ سرخرگ

اسلاید ۳ :

هر بافت می تواند به صورت موضعی میزان جریان خون خود را کنترل کند.سرخرگ های کوچک مهم ترین نقش را در تغییر مقدار خون بافت ها به عهده دارند.در دیواره ی سرخرگ های کوچک،ماهیچه های صاف حلقوی فراوانی وجود دارد که بر اثر مواد شیمیایی و یا تحریک عصبی می توانند به سرعت منقبض یا منبسط شوند وقطر رگ را زیاد یا کم کنند.کاهش قطر سرخرگ های کوچک یک بافت سبب کاهش جریان خون درآن بافت می شود و برعکس.در این جا به بررسی اثر مواد شیمیایی و تحریک عصبی بر قطر سرخرگ های کوچک می پردازیم:
الف)مواد شیمیایی:
۱-مقدار اکسیژن و دی اکسید کربن بافت ها:با کاهش مقدار اکسیژن یا افزایش مقدار دی اکسید کربن یک بافت،قطر سرخرگ های کوچک آن بافت زیاد می شود تا خون بیش تری به بافت موردنظر برسد.
تذکر:واکنش رگ های دیواره ی کیسه های هوایی شش ها در برابر کمبود اکسیژن با نواحی دیگر بدن متفاوت است.اگر غلظت اکسیژن درکیسه های هوایی کاهش یابد،رگ های خونی مجاور آن ها منقبض می شوند و به این ترتیب خون کمتری به کیسه های هوایی می رسد.
۲-هیستامین:در پاسخ التهابی،سلول های آسیب دیده هیستامین آزاد می کنند.هیستامین موجب افزایش قطر رگ ها و در نتیجه افزایش جریان خون در محل آسیب دیده می شود.بازوفیل ها نیز هیستامین آزاد می کنند.

اسلاید ۴ :

۳-اپی نفرین و نوراپی نفرین:هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین سبب انقباض بسیاری از رگ ها و در نتیجه افزایش فشار خون می شوند.توجه داشته باشید که انقباض رگ سبب کاهش میزان جریان خون در آن می شود،اما فشار خون درآن رگ افزایش می یابد.اپی نفرین سبب انبساط رگ های برخی بافت ها مانند رگ های کرونر می شود و به این ترتیب سبب افزایش جریان خون به ماهیچه ی قلب می شود.
ب)تحریک عصبی:دستگاه عصبی خود مختار در تنظیم عصبی گردش خون دخالت دارد:
۱-کاهش و یا افزایش تعداد ضربان های قلب توسط اعصاب پاراسمپاتیک و سمپاتیک
۲-کاهش و یا افزایش فشار خون:برای مثال در هنگام فعالیت و یا استرس فشار خون افزایش می یابد.در این حالت اعصاب سمپاتیک سبب انقباض سرخرگ های کوچک گردش عمومی خون می شوند و به این ترتیب فشار خون افزایش می یابد.در ضمن اعصاب سمپاتیک سبب افزایش تعداد ضربان قلب می شوند که این امر نیز سبب افزایش فشار خون می شود.
۳-نحوه ی توزیع جریان خون در یافت های مختلف بدن:همان طور که اشاره شد تحریک اعصاب سمپاتیک سبب انقباض سرخرگ های کوچک و در نتیجه کاهش میزان جریان خون در بافت ها می شود.
تذکر:تحریک اعصاب سمپاتیک سبب انبساط سرخرگ های کوچک ماهیچه های اسکلتی و در نتیجه افزایش میزان جریان خون در ماهیچه ها می شود.به این ترتیب اکسیژن و مواد غذایی بیشتری در اختیار ماهیچه ها قرار می گیرد.

اسلاید ۵ :

لایه خارجی:بافت پیوندی ارتجاعی(ضخیم) ساختار سرخرگ ها لایه میانی:بافت عضلانی صاف(ضخیم)
لایه داخلی:بافت پوششی سنگفرشی تک لایه

وظایف سرخرگ ها:
۱-انتقال خون از قلب به اندام ها و بافت های مختلف بدن
۲-حفظ پیوستگی جریان خون در رگ ها
۳-تغییر مقدار خون بافت ها

اسلاید ۶ :

۱-تبدیل جریان خون منقطع به پیوسته:سرخرگ ها با دیواره قابل ارتجاع خود بخشی از انرژی سیستول قلب را در دیواره ی خود ذخیره می کنند و در دیاستول به خون بر می گردانند.به این ترتیب پیوستگی خون در رگ ها تامین می شود.
۲-ایجاد نبض:موج حاصل از باز و بسته شدن جدار سرخرگ ها بر اثر خاصیت ارتجاعی آن ها
۳-فشارخون:فشار وارد بر جدار رگ ها از طرف قلب
فشار خون سرخرگ ها را به دو قسمت می توان تقسیم کرد:
الف)فشار حداکثر(پایان سیستولی):ناشی از فشار قلب ۱۲۰ میلی متر جیوه
ب)فشار حداقل(پایان دیاستولی):ناشی از خاصیت ارتجاعی سرخرگ ها ۸۰ میلی متر جیوه

اسلاید ۷ :

نکته:فشار خون در رگ ها هیچ گاه صفر نمی شود.
نکته:سرعت حرکت خون در وسط رگ بیشتر از کنارهای آن است و سرعت متوسط خون در آئورت و رگ های دیگر بیشتر است.
نکته:در انتهای سرخرگ های پیش مویرگی یک اسفنگتر وجود دارد.
نکته:اندام هایی که به طور طبیعی متابولیسم شدیدی دارند و یا به طور موقت فعال ترمی شوند،خون بیشتری را به سوی خود می کشند.زیرا افزایش متابولیسم سبب کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن در مایع میان بافتی می شود.کاهش اکسیژن،افزایش دی اکسید کربن و گرما مستقیما بر دیواره رگ ها اثر می کند و باعث گشاد شدن رگ ها می شود.
نکته:هر چه قطر رگ کم تر شود،مقاومت در برابر جریان خون بیش تر می شود.
نکته:هر چه غلظت پروتئین های پلاسما بیشتر شود،مقاومت در برابر جریان خون نیز بیش تر می شود. نکته:هر چه درصد حجم سلول های خونی به حجم خون(هماتوکریت)افزایش یابد،مقاومت در برابر جریان خون نیز افزایش می یابد.

اسلاید ۸ :

ساختار:دیواره ی مویرگ ها از یک لایه بافت پوششی سنگفرشی تک لایه تشکیل شده است.اغلب مویرگ ها در دیواره ی خود منافذ زیادی دارند که باعث افزایش نفوذ پذیری آن ها می شود.از این منافذ آب،اکسیژن،دی اکسیدکربن،مواد غذایی ساده و مولکول های ریز عبور می کنند،ولی گلبول های قرمز و پروتئین های درشت نمی گذرند.حداقل منافذ بین سلولی در مغز ونخاع وحداکثر آن در کبد است.
تذکر:مویرگ های مغز فاقد منفذ هستند؛با این حال موادی چون گلوکز،اکسیژن،دی اکسید کربن و آب می توانند به سرعت از دیواره ی میرگ ها عبور کنند.
در ابتدای هر مویرگ،یک ماهیچه ی صاف حلقوی وجود دارد که به صورت یک دریچه عمل می کند و با انقباض و انبساط خود دهانه ی مویرگ را بسته یا باز می کند.در هر لحظه در اغلب بافت ها تنها تعدادی از مویرگ ها باز هستند.

اسلاید ۹ :

تولید،گردش و بازگشت مایع بین سلولی
جابجایی مایع در مویرگ ها به تقابل دو نیرو بستگی دارد:۱-فشار تراوشی۲-اختلاف فشار اسمزی
۱-فشار تراوشی(فشار هیدرواستاتیک):فشار تراوش نتیجه یفشار خون است.فشارخون در مسیر گردش خون به تدریج پایین می آید.بنابراین فشارخون در انتهای مویرگ،کم تر از ابتدای مویرگ است.فشارخون در سراسر طول مویرگ تمایل دارد مایع و مواد محلول در آن را از منافذ مویرگی به درون فضا های میان بافتی براند.
اختلاف فشار اسمزی:پروتئین های محلول در پلاسما و مایع میان بافتی سبب ایجاد فشار اسمزی می شوند.غلظت پروتئین های پلاسما بیش از غلظت پروتئین های مایع میان بافتی است.بنابراین فشار اسمزی پلاسما در سراسر مویرگ بیش از فشاراسمزی مایع میان بافتی است.تفاوت فشار اسمزی در سراسر طول مویرگ به نحوی است که مایع و مواد محلول درآن تمایل دارند از فضا های بین سلولی وارد مویرگ شوند. فشاراسمزی آب میان بافتی فشار اسمزی پلاسما اختلاف فشاراسمزی

اسلاید ۱۰ :

نیمه سرخرگی:
Pₒ ∆ <PH ورود < خروج ۱۰۰% مواد از مویرگ ها خارج می شوند .
نیمه سیاهرگی:
PH< Pₒ ∆ خروج < ورود ۹۰% مواد به مویرگ وارد می شوند.

۱۰ درصد باقی مانده به وسیله رگ های لنفی جذب می شود و سپس به گردش خون بازمی گردند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد