دانلود مقاله دستگاه گردش خون (قلب)

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

دستگاه گردش خون (قلب)
مقدمه:
وظیفه دستگاه گردش خون رساندن اکسیژن و مواد مغذی به سلولهای بدن و تخلیه مواد زاید این سلولها می باشد.
دستگاه گردش خون از دو جزء اصلی قلب و عروق خونی تشکیل شده است.
قلب درون کیسه پریکارد (آبشامه) در قفسه سینه و عروق تا اقصی نقاط بدن گسترش یافته است. 

قلب یک عضو آویزان و عضلانی در مرکز قفسه صدری است که به طور مایل در پشت تنه استرنوم و غضروفهای دنده ای واقع شده است. وزن آن در مردان ۳۰۰ گرم و در زنان در حدود ۳۵۰ گرم می باشد.
البته وزن قلب با توجه به جنس، سن، وزن، ورزش و سایر شرایطی که موجب بیماری می شوند متفاوت خواهد بود.

قلب خون را به داخل بافتهای بدن پمپ می کند و از این طریق اکسیژن و مواد غذایی را به بافتها می رساند. فعالیت پمپ قلب به وسیله انقباض و انبساط دیواره عضلانی قلب به طور منظم ایجاد می شود.
در طی سیستول (انقباض عضله) حفرات قلب کوچکتر شده و خون را پرتاب می کند. در طی دیاستول (انبساط عضله) حفرات قلب مجداً از خون پر شده و برای پرتاب بعدی آماده می شود.
ضربان قلب به طور طبیعی در یک فرد بالغ تقریباً ۸۰-۶۰ در دقیقه خواهد بود هر یک از بطنها تقریباً ۷۰ سی سی خون در هر ضربه خارج می کنند و لذا در طی ۶۰ دقیقه حدود ۵ لیتر خون را به گردش در می آورند.

آناتومی قلب:
قلب توسط ۳ لایه تشکیل شده است:
– آندوکارد که داخلی ترین لایه می باشد از بافت آندوتلیال پوشیده شده است که سطح داخلی قلب و دریچه ها را می پوشاند.
– لایه وسط یا میوکارد از فیبرهای عضلانی تشکیل شده است و مسئول پمپاژ قلب می باشد.
– اپیکارد که خارجی ترین لایه می باشد.
– قلب توسط یک ساک فیبری نازک به نام پریکارد پوشانده می شود که توسط دو لایه تشکیل شده است.

– لایه ای از پریکارد که به اپیکارد قلب چسبیده است لایه ویسرال یا احشایی نام دارد.
– پریکارد قشری یا پارتیال: که پریکارد احشایی توسط پریکارد قشری یا پارتیال پوشانده شده است
– پریکارد قشری به عروق بزرگ، دیافراگم، جناق سینه و ستون فقرات متصل شده است و قلب را در قفسه صدری یا مدیاستن نگهداری می کند.

– فضای حاصل ما بین دو لایه پریکارد توسط مایه ای به حجم تقریباً ۳۰ سی سی پر شده است.
– اعمال پریکارد:
– تسهیل حرکات و ضربان قلب و جلوگیری از اصطکاک.
– محافظت قلب از عفونت های ساختمانهای مجاور نظیر عفونت های مربوط به ریه ها مدیاستن، مری و غیره.
حفرات قلب:
۴ حفره قلب دو بخش چپ و راست سیستم پمپاژ را تشکیل می دهند.
قلب راست:
از دهلیز راست و بطن راست تشکیل شده است و خون کم اکسیژن را به داخل ریه ها برای اکسیژن گیری مجدد پمپ می کند. دهلیز راست خون بازگشتی بدن را از دورگ عمده دریافت می کند:
– ورید اجوف فوقانی که خون سر، گردن، اندام فوقانی را به سمت قلب می آورد.
– ورید اجوف تحتانی که خون اندام تحتانی را به قلب باز می گرداند.

قلب چپ
از دهلیز چپ و بطن چپ تشکیل شده است و وظیفه آن پمپاژ خون سرشار از اکسیژنه به داخل آئورت و گردش خون سیستمیک می باشد.
دهلیز چپ خون اکسیژنه را گردش ریدی از طریق وریدهای ریدی تحویل می گیرد.
ضخامت هر یک از این حفرات چهارکانه متناسب با فعالیت هر یک از ایشان است.
بطن راست در مقابل یک سیستم کم فشار (عروق ریوی) باید منقبض شود در حالی که بطن چپ باید در مقابل یک سیستم پرفشار (عروق سیستمیک) منقبض شود لذا ضخامت بطن چپ ۵/۱ تا ۲ برابر بطن راست.

 

شکل ۱-۱ ساختمان قلب، علامتها، مسیرجریان خون در حفرات قلب

دهلیز دارای دیواره ای نازک است چرا که خون بازگشتی به هر دو دهلیز دارای فشار اندکی است. در عوض، دیواره عضلات دارای ضخامت بیشتری است چرا که باید متحمل فشار سنگینی هنگام سیستول بشود.
از آن جایی که موقعیت قرار گرفتن قلب در داخل قفسه صدری به صورت چرخشی و فضا است بطن راست از تمام حفرات قدامی تر قرار گرفته است و دهلیز چپ خلفی ترین حفره چپ می باشد. بطن چپ مسئول ضربه نوک قلب است.

دریچه های قلبی:
چهار دریچه قلب اجازهعبور خون از هر یک حفرات به حفره دیگر تنها در یک جهت را می دهند این دریچه ها به طور منظم در هنگام انقباض و انبساط قلب باز و بسته می شود و به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند دریچه های دهلیزی بطنی و دریچه های نیمه هلالی.
دریچه های دهلیزی بطنی:
دریچه های که دهلیزها و بطنها را از جدا هم جدا می سازند. دریچه تریکوسپید که دهلیز راست و بطن راست را از هم جدا می سازد.دریچه متیرال یا بایکوسپید که دهلیز چپ و بطن چپ را از هم جدا می سازد.

دریچه های نیمه هلالی:
– دریچه پولمونیک: حائل ما بین بطن راست و شریان پولموئر می باشد.
– دریچه آئورت: حائل مابین بطن چپ و شریان آئورت می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد