بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دستگاه گردش خون

1- گردش ريوي
مقاومت کم و فشار کم( 25 – 10 میلیمتر جیوه )
2-  گردش سيستميك
مقاومت بالا و فشار بالا( 80 – 120 میلیمتر جیوه )

 

اسلاید 2 :

عروق خونی

 • شریان یا آرتریول: داراي ديواره قوي است كه خون تازه را با سرعت زياد به سمت بافتها هدايت مي كند.
 • شریانچه: شاخه هاي كوچك سيستم شرياني هستند كه ديواره عضلاني قوي دارند و مي توانند آرتريول را كاملا مسدود كرده يا چندين برابر گشاد كنند.
 • مویرگ: تبادل مايعات؛ مواد غذايي ؛ الكتروليت ها و گازهاي تنفسي بين خون و مايع ميان بافتي در مويرگها انجام مي گيرد. مويرگها ديواره بسيار نازك و نفوذپذيري دارند.
 • وریدچه: خون را از مويرگها جمع كرده و بتدريج به يكديگر مي پيوندند.
 • ورید: دیواره نازک و غیر عضلانی دارند و بعنوان منبع ذخیره خون مطرح هستند.

اسلاید 3 :

اصول پایه ای دستگاه گردش خون

 • جريان خون در هر بافت رابطه مستقيم و دقيقي با نيازهاي همان بافت

   دارد.

 • برون ده قلبي توسط مجموع تمام خونهاي موضعي بافتي كنترل مي شود،

  بطوريكه هرچه ميزان خون وريدي كه به قلب باز مي گردد بيشتر باشد

  برون ده قلب نیز افزايش مي يابد. 

 • فشار شرياني توسط مكانيسم هاي خاصي و بطور مستقل از كنترل جريان

  خون موضعي يا كنترل برون ده قلبي كنترل مي شود.

اسلاید 4 :

جريان تيغه اي يا لامينر

جريان خون در رگ هايي با سطح هموار معمولا بصورت لايه لايه است و هر لايه در فاصله ثابتي از جدار رگ باقي مي ماند.  

اسلاید 5 :

اثر هماتوكريت بر ويسكوزيته خون

با افزايش هماتوكريت، ويسكوزيته آن نيز افزايش مي يابد، بدين ترتيب سرعت جريان خون كاهش مي يابد.

 ويسكوزيته خون طبيعي (با هماتوكريت طبيعي40 درصد) حدود 3 برابر

 ويسكوزيته آب است.

اسلاید 6 :

تاثير اعصاب خودمختار بر فشار خون

 • سمپاتیک: با تحريك اعصاب سمپاتيك تنوس عضله صاف ديواره رگها افزايش يافته و فشار خون را در شريانها يا وريدها زياد مي كند.

 

 • پاراسمپاتیک: سيستم عصبي پاراسمپاتيك نقشي در گشاد شدن عروق ندارد.

اسلاید 7 :

دريچه هاي وريدي

 • دريچه هاي وريدي چنان قرار گرفته اند كه جهت جريان خون فقط ميتواند به سوي قلب باشد، در نتيجه هر بار كه شخص پاهايش را حركت مي دهد يا عضلاتش را سفت مي كند مقداري خون بسوي قلب رانده مي شود و فشار در وريدها كاهش مي يابد .
 • نارسايي دريچه هاي وريدي باعث افزايش فشار در وريدهاي پا مي شود و بدين ترتيب برآمدگي درشت پيازي شكل در وريدهاي زير پوست سراسر پا و مخصوصا ساق پا بوجود مي آيد و معمولا با خيز يا ادم پا همراه است اين اختلال را واريس مي گويند.

اسلاید 8 :

منابع ذخيره خون

 • وريدها: با ديواره نازك و قابلیت اتساع بالا، بيش از 60 درصد تمام خون را در خود ذخيره مي كنند.
 • طحال: مي تواند محلي براي ذخيره خون و بويژه گلبول هاي قرمز باشد.
 • كبد: سينوسهاي كبدي مي توانند صدها ميلي ليتر خون را در خود ذخيره كنند.

اسلاید 9 :

ساختار سيستم مويرگي

 • در محل تلاقي متاآرتريول و مويرگ يك فيبر عضله صاف(اسفنگتر پيش مويرگي) وجود دارد.
 • ديواره مويرگها از يك لايه نازك تك سلولي تشكيل شده كه توسط يك غشاءي پايه در طرف خارج احاطه شده است.
 • تبادل مواد بين مويرگها و مايع ميان بافتي ميتواند از طريق شكافهاي بين سلولي و همچنين از طريق وزيكولهاي پلاسمايي سلولهاي آندوتليال انجام شود.

اسلاید 10 :

تبادلات مویرگی

فاكتورهای اصلي حركت مايع بين دو سوي غشاء مويرگي

 • فشار مويرگي
 • فشار مايع ميان بافتي
 • فشار اسمزي كلوئيدي پلاسما
 • فشار اسمزي كلوئيدي مايع ميان بافتي

تعادل استارلينگ در مبادلات مويرگي:

 • مقدار مایعی که از انتهاي شرياني مويرگها به خارج فيلتره مي شود با مقدار مايعي كه به وسيله بازجذب به گردش خون باز گردانده مي شود برابر است.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید