دانلود فایل پاورپوینت دیکدرها و مولتی پلکسرها

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دیکدرها و مولتی پلکسرها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دیکدرها و مولتی پلکسرها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دیکدر

دیکدر یک مدار ترکیبی است که اطلاعات باینری حاصل از n ورودی را به ۲n خروجی مجزا تبدیل می کند.

کاربردها:

حافظه اصلی میکروپروسسور: انتخاب بانکهای مختلف حافظه

ورودی و خروجی میکروپروسسور: انتخاب دستگاههای مختلف

دیکد کردن دستورات میکروپروسسور: انتخاب واحدهای مختلف

حافظه: دیکد کردن آدرسهای حافظه

اسلاید ۲ :

جدول درستی دیکدر ۳ به ۸

اگر مقدار ورودی دیکدر با مینترم mi معادل باشد، خروجی i ام تنها خروجی است که با بقیه خروجیها تفاوت دارد.

اسلاید ۳ :

دیکدر ۲ به ۴ با ورودی توانا ساز

وقتی که E=0 باشد دیکدر فعال خواهد شد و خروجی متناظر با مینترمی که توسط A و B انتخاب شده است مقدار ۰ خواهد داشت.

اما اگر E=1 باشد دیکدر کار نخواهد کرد و مقدار تمام خروجیها ۱خواهد بود.

یعنی D0 … D3 = 1

اسلاید ۴ :

دیکدر ۴ به ۱۶

وقتی که E=0 است دیکدر بالایی فعال و دیکدر پایینی خاموش خواهد بود.

دیکدر بالایی مینترمهای ۰۰۰۰ تا ۰۱۱۱ را تولید خواهد کرد.

همه خروجیهای دیکدر پایینی ۰ خواهند بود.

 

وقتی که E=1 است دیکدر پایینی فعال خواهد بود

  1. . دیکدر پایینی مینترمهای ۱۰۰۰ تا ۱۱۱۱ را تولید خواهد کرد.

همه خروجیهای دیکدر بالایی ۰ خواهند بود.

اسلاید ۵ :

Encoder

بر عکس دیکودر. تبدیل m بیت ورودی به n بیت خروجی

 

ورودی:۲n  

خروجی: n

اسلاید ۶ :

مثال  از انکودر

A decima -to-BCD encoder

Inputs: 10 bits corresponding to decima digits 0 through 9, (D0, …, D9)

Outputs: 4 bits with BCD codes

Function: If input bit Di is a i, then the output (A3, A2, A1, A0) is the BCD code for i,

 

بدست آوردن خروجی بدون جدول کارنو

اسلاید ۷ :

Input Di is a term in equation Aj if bit Aj is 1 in the binary va ue for i.

Equations:

A3 = D8 + D9

A2 = D4 + D5 + D6 + D7

A1 = D2 + D3 + D6 + D7

A0 = D1 + D3 + D5 + D7 + D9

F1 = D6 + D7 can be extracted from A2 and A1 Is there any cost saving?

اسلاید ۸ :

انکودر با اولویت

 

خطا در صورتی که بیش از یک بیت وردی انکودر یک باشد.

 

انکودر با اولویت می تواند بیش از یک بیت یک در ورودی را بررسی کند و جواب درست دهد

در صورتی که بیش از یک بیت یک شود، بیت با اولویت بالاتر موثر خواهد بود

اسلاید ۹ :

مثال انکورد با اولویت

  • بدست آوردن نتیجه بدون جدول کارنو

A2 = D4

A1 =      D3 +           D2 =       F1,  F1 = (D3 + D2)

A0 =      D3 +                D1 =       (D3 +      D1)

V  = D4 + F1 + D1 + D0

  

اسلاید ۱۰ :

تمرین

یک مدار ترکیبی با استفاده از توابع زیر مشخص شده است، با استفاده از دی کدر، مداری برای پیاده سازی توابع زیر رسم کنید، فرض کنید که خروجی دیکدر در زمان انتخاب یک خط به صورت High در می آید

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 28 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد