دانلود فایل پاورپوینت رج بندی

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت رج بندی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت رج بندی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

رج بندی چیست؟

رج بندی جوامع یکی از بخش های اکولوژی آمارغیر کلاسیک می‌باشد و اصطلاحی است که برای توصیف مجموعه ای از فنون بکار می رود که این فنون واحد های نمونه را براساس ارتباطشان با یک یا چند محور مختصاتی، در موقعیت مختصاتی خاصی در دستگاه مختصات قرار می دهند که این گونه مرتب شدن، اطلاعات فراوانی را در باره تشا بهات اکولوژیکی گونه ها مهیا می سازد با استفاده از این روش ها گروه بندی بر اساس داده های پوشش منجر به تشکیل گروه گونه های اکولوژیک گیاهی می گردد. . اصلی ترین هدف رج بندی خلاصه سازی (Summarization) است که در واقع با فشرده و خلاصه کردن مجموعه انبوه داده ها شناخت روابط اکولوژیک مقدور می گردد.

 

 

اسلاید ۲ :

انواع روش های رج بندی

الف) رج بندی مستقیم (Direct ordination)

۱- تجزیه عامل ها (Factor analysis)

۲- تجزیه مولفه های اصلی (Principal componant analysis)

۳- آنالیز کاهشی (Redundancy Analysis)

۴- آنالیز تشخیصی (Discriminant Analysis)

۵- آنالیز تطبیقی متعارفی (Cononical Corespondance Analaysis)

 

 

 

اسلاید ۳ :

انواع روش های رج بندی

ب) رج بندی غیر مستقیم (Undirect ordination)

۱- میانگین گیری وزنی (Weighted a eraging)

۲- رج بندی قطبی (Polar ordination)

۳- آنالیز تطبیقی (Corespondance Analaysis)

۴- آنالیز تطبیقی قوس گیری شده (Detrended Corespondance Analaysis)

۵- مقیاس بندی چند بعدی (MS)

۶- مقیاس بندی غیر پارامتریک (Non-Metrice Multidimentional scaling)

اسلاید ۴ :

تجزیه مولفه های اصلی با استفاده از    Pc-ordورود  داده ها
 برای ساخت ماتریس داده ها باید تعداد ردیف ها (واحدهای نمونه برداری) و ستون ها(تعداد گونه ها) و نوع داده هایی ورودی مشخص باشد. اگر نمونه برداری از یک متغیر کمی باشد علامت Qو اگر متغیرهای کیفی یا رتبه ای باشد علامت C استفاده می شود).

اسلاید ۵ :

برای انجام تجزیه مولفه های اصلی  از داده های موجود در فولدر Exerciseپوشه    Soil factor  استفاده نمایید .ماتریس داده های خام  پس از ساخته شدن در اکسل با فرمت۱-۲-۳) )۱ WK ذخیره شده و سپس فایل اصلی را در اکسل بسته و مراحل زیر را برای باز نمودن فایل مورد نظر انجام می دهیم.

اسلاید ۶ :

تجزیه مولفه های اصلی با استفاده از    Pc-ord

ورود  داده ها

اسلاید ۷ :

خروجی تحلیل PCA :    RESULT-RESULT.TXT

جدول بردارهای ویژه

بردارهای ویژه ارتباط هر کدام از متغیرها را با محورهای استخراجی نمایش میدهند. متغیری که بزرگترین ارزش ویژه را داردبدون علامت مثبت و منفی به عنوان مهمترین متغیری که بیشترین همبستگی را با محور اول دارد شناخته میشود و به همین ترتیب متغیرهای بعدی مشخص  میشوند

اسلاید ۸ :

رسم دیاگرام دوبعدی تجزیه مولفه های اصلی    (PCA)

Graph/ graph Ordination

اسلاید ۹ :

رسم دیاگرام دوبعدی تجزیه مولفه های اصلی    (PCA)

گونه ها و واحدهای نمونه برداری با توجه به خصوصیاتی که دارند مکان خاصی را در آن به خود اختصاص می دهند . واحدهای نمونه برداری نزدیک هر محور تحت تاثیر آن محور اند. واحدهای نزدیک هم از لحاظ ترکیب گونه ای شباهت بیشتری دارند.

اسلاید ۱۰ :

آنالیز تطبیقی با استفاده از Pc-ord

ورود  داده ها

برای انجام آنالیز تطبیقی از داده های موجود در فولدر Exercise پوشه چرای حیوانات استفاده نمایید. این داده ها مربوط به مطالعه تاثیر چرای حیوانات بر ترکیب گیاهی بوده که ۳۰ پلات اول آن مربوط به نمونه برداری از منطقه قرق ۳۰ پلات دوم مربوط به منطقه چرا شده می باشد. فایل را در محیط Pc-ord باز نموده و سپس مراحل زیر را انجام می دهیم.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 39 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد