بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حفره(مری،دئودنوم،پیلور)              UGI  زخم مخاطی وعمیق

.درصورت پیشرفت درلایه عضلانی گشترش و به پریتوئن میرسد

شیوع اولسردوازدهه 4برابراولسرمعده

در افراد40-60سال شایع

شیوع درمردان بیشتراززنان

درکودکان وحتی شیرخواران هم مشاهده شده است.

اسلاید 2 :

qعفونت ناشی ازباکتری گرم منفی هلیکوباکترپیلوری

qاسترس(stress ulcer)، ژنتیک(شانس خانوادگی3برابر)

qگروه خون D.U              o Group

qارتباط باغذا(شیر،موادکافئین دار، شاید ترشح اسید معده)

qسایر عوامل:مصرف طولانی مدت NSAID،الکل وسیگار

qG.U           A Group یاسایرگروهها بجزO

اسلاید 3 :

q

q :Stress ulcer زخم حاد در مخاط دوازده ومعده به دنبال شوک،سپتی سمی،کارسینوم پیشرفته،ARDS (کاهش مقاومت مخاطی)، سوختگی

qCurling Ulcer :72ساعت بعدسوختگی شدید در معده یا دوازده

q :Cushing Ulcerصدمات سر،نسبت به زخم های ناشی از تنیدگی عمیق ترند.

q

q

اسلاید 4 :

vعدم درد           ناشناخته  تاپرفوراسیون وخونریزی

vدرد مبهم ومالشی یا احساس سوزش درقسمت میانیاپی گاستر یا پشت

vتسکین درد باخوردن غذا ومواد قلیایی

vسایر علایم: سوزشمری،استفراغ،

یبوست یا اسهال ،خونریزی

v

اسلاید 5 :

زخم معده:

وقوع:معمولا50سالگی وبالاتر

نسبت مردان به زنان 1به1

15%زخم های پپتیک درمعده

احتمال بدخیم شدن:گاهی

 علائم ویافته های بالینی:

 ترشح اسیدمعده درحدطبیعی یاکمتر

 احتمال کاهش وزن

 درد1-5/0ساعت بعدازغذا

(باخوردن غذادردتسکین نمی یابد)

عوامل خطر:هلیکوباکترپیلوری

 گاستریت ،مصرف الکل،

 دخانیات NSAID -،تنیدگی

زخم دوازدهه:

وقوع:سن 60-30سالگی

نسبت مردان به زنان3به1

80%زخمهای پپتیک دردوازدهه

احتمال بدخیم شدن:به ندرت

علایم ویافته های بالینی:

افزایش ترشح اسیدمعده

احتمال افزایش وزن

درد3-2ساعت بعدازغذا

(باخوردن غذادردتسکین می یابد)

عوامل خطر:هلیکوباکترپیلوری گاستریت،مصرف الکل،دخانیات،سیروزکبدی، تنیدگی

اسلاید 6 :

Øمعاینه جسمی :درد ، تندرنس ، نفخ شکم

Øآندوسکوپی(روش ارجح)

Øباریم

Øآزمایش مدفوع

Øمطالعات ترشحی معده

Øبیوپسی(هلیکوباکترپیلوری)

Øتست تنفسی

Øسرولوژی

Øدردی که باخوردن غذاکاهش می یابد           وجود

یک زخم؟

Ø

Ø

اسلاید 7 :

  • اولسر د ئودنوم یا ژوژنوم در اثر گاسترينوما(تومورهای سلول های جزیره ای) بیشتر در سلولهای پانکراس،دئودنوم،معده،قوس طحال،غدد لنفاوی
  • اکثرا یک تومور دارند 70-50 % بدخیم هستند
  • 50- 20سال شایعتر است.

اسلاید 8 :

تشخیص


اندازه گیری سطح گاسترین سرم (رادیو ایمنواسی)

2.
CTscanبرای تشخیص محل تومور

علائم:

1-شایع ترین شکایت بیمار:درد اپی گاستر

2-اسهال 3-استئاتوره همراه اسهال در نتیجه عبور مقادیر زیاد اسید به دئودنوم

  • در نتیجه به علت موارد بالا :اختلال الکترولیتی بخصوص در Na- K
  • هلیکو باکتر پیلوری عامل خطری برای بروز این سندرم به شمار نمی آید.

اسلاید 9 :

  • ترکیبی ازآنتی بیوتیک+نمک های بیسموت(برای ازبین بردن هلیکوباکترپیلوری)
  • آنتاگونیست رسپتورH2مهارترشح اسید (سایمتدین، رانیتیدین،فاموتیدین:احتمال تجویزطی 1سال)
  • مهار کننده های پمپ پروتون اجازه ی ترمیم به زخم (6-4هفته)
  • عوامل محافظ سلولی پیشگیری از خطر خونریزی  سوکرالفيت(پوشاندن اولسر)

اسلاید 10 :

.1واگوتومی ترونکال یا تنه ای((Truncal: قطع اعصاب راست وچپ واگ درمحلی که انها ازقسمت انتهایی مری وارد معده می شود.،

.2واگوتومی انتخابی(Selective): قطع اعصاب  واگ به طور انحصاری در معده با حفظ عصب دهی به سایر قسمت های شکم

  1. واگوتومی پروگزیمال(Parietal Cell V.سلول دیواره ای): قطع عصب بربوط به سلول های دیواره ای ترشح کننده اسید باحفظ عصب دهی به آنتروم معده وپیلور
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید