دانلود فایل پاورپوینت ساختار سلولی

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ساختار سلولی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ساختار سلولی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

[ بیشتر بدانید : در طبقه بندی موجودات زنده انسان ها در گروه جانوران قرار می گیرند. انسان ها از گونه ی نخستی ها هستند. نخستی ها یکی از
گونه های زیست شناسی است که شامل انواع میمون، بوزینه و انسان می شود. ۳۵۰ گونه از نخستی ها شمارش شده است. نزدیک ترین موجودات در سیر
] Homo sapiens تکامل به انسان یعنی شامپانزه در این گروه است. نام علمی انسان می باشد. (نخستی اندیشه ورز)

اسلاید ۲ :

گوناگونی موجودات زنده به جهت تفاوت از لحاظ : شکل، ساختار، اندازه و رفتار می باشد.
• موجودات زنده ساختار سازمان یافته ای دارند.
• در طول زندگی سازمان و نظم خود را حفظ می کنند، و سازمان یافتگی را به نسل بعد منتقل می کنند.
• سازمان یافتگی هم در ساختار سلولی و هم در ساختار شیمیایی موجودات زنده وجود دارد.
• بدن همه ی موجودات زنده از سلول ۱ ساخته شدن است:
تک سلولی ۲: موجوداتی که فقط از یک سلول ساخته شده اند( باکتری ها، آغازیان و قارچ های میکروسکوپی)
پرسلولی ۳یا چند سلولی: موجوداتی که از بدنشان چندین سلول ساخته شده اند ( قارچ ها، گیاهان و جانوران

اسلاید ۳ :

نظریه ی سلولی امروزی :
-۱ پیکر همه ی موجودات زنده از سلول ساخته شده است.
-۲ سلول کوچکترین واحد سازنده ی موجودات زنده است و واکنش های شیمیایی اساسی درون آن انجام می شود.
-۳ هر سلول از تقسیم سلول های دیگر به وجود می آید

اسلاید ۴ :

دیواره ی سلولی
-۱ در سلول های گیاهان، باکتری ها و قارچ ها وجود دارد.
-۲ به صورت دیواره ی ضخیم و محکمی بر روی غشای پلاسمایی قرار دارد.
-۳ خاصیت نفوذ پذیری انتخابی ندارد( بسیاری از مولکول های از آن عبور می کنند).
سلول های جانوری دیواره ی سلولی ندارند ( بسیاری از بخش های گیاهان محکم تر از بخش های درون بدن جانوران است)

اسلاید ۵ :

سیتوپلاسم
-۱ یکی از سه بخش اصلی سلول است.
-۲ ترکیب اصلی سیتوپلاسم : آب و پروتئین های محلول در آب
-۳ درون سیتوپلاسم ساختار های مهمی وجود دارد که آنها را اندامک گویند.
-۴ محل انجام بسیاری از واکنش های زیستی در سیتوپلاسم و یا اندامک های سلولی است.

اسلاید ۶ :

پروتئین) اطلاق می شوند. برای مثال هنگامی که + DNA) نکته: کروماتین، کروموزوم و کروموزوم اصطلاحاتی هستند که به یک چیز
به همراه پروتئین ها به صورت رشته ای نازک و بلند دیده می شوند (DNA) سلول در مرحله ی قبل از تقسیم قرار دارد، ماده وراثتی
که در این حالت به آن کروماتین گفته می شود. ولی هنگامی که سلول برای تقسیم آماده می شود این رشته در مرحله ای مضاعف و
ضخیم شده و کروموزوم نامیده می شود. کروموزوم مضاعف شده از دو کروماتید تشکیل شده است که در ناحیه ای به نام سانترومر به هم
متصل می شوند. توجه داشته باشید کروموزوم می تواند به صورت تک کروماتیدی نیز دیده شود( برای مثال در سلول های جنسی).

اسلاید ۷ :

تعداد کروموزوم های موجود در هسته از ویژگی های هر نوع موجود زنده است.
مثلاً در هریک از هسته های سلول های سازنده ی بدن انسان ۴۶ کروموزوم وجود دارد( تخمک و اسپرم هر یک دارای ۲۳
کروموزوم تک کروماتیدی می باشند).

اسلاید ۸ :

تقسیم سلول
-۱ سلول تخم آغاز کننده ی زندگی موجودات زنده است.
-۲ همه سلول های بدن محصول سلول تخم است.
-۳ حاصل تقسیم سلول تخم = دو سلول بدست می آید.
-۴ از تقسیم دو سلول فوق سلول های دیگر به وجود می آیند.
-۵ حاصل این تقسیمات میلیارد ها سلول است.
-۶ هنگام تقسیم شدن سلول، سلول جدید تمام اجزای مورد نیاز از قبیل هسته
میتوکندری و غیره را دریافت می کند.
-۷ هم اکنون که در حال مطالعه ی این مطلب هستید در قسمت های مختلف شما
تقسیمات سلولی در حال انجام شدن است.

اسلاید ۹ :

خلاصه ای از مراحل تقسیم میتوز:
-۱ درون هسته کروموزوم ها مضاعف می شوند. هسته غشای خود را دارد.
-۲ کروموزوم ها متراکم شده و کروماتید های آن قابل روئیت است.غشای هسته در حال از بین رفتن است.
-۳ غشای هسته ناپدید شده، کروموزوم های مضاعف شده از ناحیه ی سانترومر ها در وسط سلول ( بر روی دوک
تقسیم) مرتب می شوند.
-۴ کروموزوم ها از یک دیگر جدا می شوند و به طور مساوی به دو قطب سلول می روند.
-۵ غشای هسته در دو قطب سلول دوباره ساخته می شوند( کروموزوم های تک کروماتیدی را احاطه می کند).
-۶ پس از تقسیم هسته نوبت تقسیم سیتوپلاسم سلول است.
-۷ جهت تقسیم سیتوپلاسم در سلول های جانوری، غشای پلاسمایی کم کم به درون سلول فرو می رود و در نتیجه سلول دو نیم
می شود.
-۸ پس از تقسیم سلول، دو سلول دختر به وجود می آید.

اسلاید ۱۰ :

سرطان، تقسیم غیر عادی سلول ها
• تقسیم سلول ها کاملاً کنترل شده می باشد.
• هنگامی که لازم باشد سلول تقسیم می شود. هنگامی که لازم نباشد سلول تقسیم نمی شود.
• در بدن عواملی باعث کنترل تقسیم سلولی می شوند.
علت های بروز سرطان :
عوامل ارثی
بعضی مواد شیمیایی موجود در غذا ها( مانند نیتریت ها در غذا های حاضری)
سیگار کشیدن – معمولاً تاثیرات سرطان زای سیگار در دوران پیری بروز پیدا می کند.
مصرف الکل
اشعه ی ماوراء بنفش خورشید

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 28 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد