دانلود فایل پاورپوینت پاسخهای ایمنی سلولی

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پاسخهای ایمنی سلولی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پاسخهای ایمنی سلولی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف این جلسه:

انواع سلولهای T

نحوه فعالیت سلولهای T

مکانیسمهای ایجاد سیگنال توسط گیرنده TCR

فعالیت سلولهای  T CD4

فعالیت سلولهای  T CD8

نقش مولکولهای کمک تحریکی در فعالیت سلولهای T

تنظیم پاسخ سلولهای T

اسلاید ۲ :

پاسخهای ایمنی اختصاصی

هومورال:

مسئول مقابله با میکروبهای خارج سلولی و سمومی است که آنتی بادیها به آنها دسترسی دارند.

سلولی:

ایمنی با واسطه سلولی مکانیزم دفاعی علیه میکروبهای داخل سلولی است.

ایمنی سلولی در دفاع ضد توموری، رد پیوند و خود ایمنی نیز نقش دارد.

اسلاید ۳ :

Ce Mediated Immunity (CMI)

این پاسخها با محوریت سلوهای T و علیه آنتی ژنهای درون سلولی مانند باکتریهای درون سلولی و ویروسها ایجاد میشوند.

 

سایتوکینها، ماکروفاژها، سلولهای NK و TC از عوامل اجرایی این پاسخها هستند

اسلاید ۴ :

جمعیت های سلول T

سلولهای TH یا سلولهای CD4+T

سلولهای TC یا CD8+T

سلولهای T تنظیمی

اسلاید ۵ :

شناسایی آنتی ژن بوسیله TCR 

سلولهای  CD4

 

سلولهای CD8

اسلاید ۶ :

فعالیت سلول  T

برای فعالیت سلول T دو کلید نیاز است:

۱- شناسایی اختصاصی آنتی ژن بوسیله TCR و انتقال پیام به داخل سلول بوسیله مولکولهای   CD4 ، CD8 و CD3 .

۲- حداقل دوگیرنده کراس شود.

۲- اتصالات غیر اختصاصی بوسیله مولکولهای کمک تحریکی شامل      B7-CD28 و CD40-CD40

 

اسلاید ۷ :

راههای ایجاد پیام در سلول T

سه راه عمده وجود دارد:

۱- Ras-MAP kinase pathway

۲- protein kinase C (PKC) pathway

۳- ca cium-ca cineurin pathway

اسلاید ۸ :

اولین رخدداد در فعالیت سلول T  

فعال شدن پروتئینهای با خاصیت تایروزین کینازی همراه با گیرنده TCR و CD3 شامل CK و Fyn . این آنزیم تایروزینهای در ITAM را فسفریله میکنند. فعالیت این آنزیمها با فسفاتازها کنترل میشود شامل SHP-1,2

فراخوانی ZAP70

اسلاید ۹ :

مراحل پاسخ سلولهای TH

۲- فعالیت سلولTH  :

پس از شناسایی آنتی ژن مولکولهای CD3 و CD4 پیامهای فعالیت را بداخل سلول منتقل میکنند.

برای اینکه این پیامها کافی باشند باید حداقل ۲ گیرنده سلول T با آنتی ژن بهم وصل شوند واین اتصالات چند دقیقه تداوم داشته باشد.

نتیجه این پیامها فعالیت ژنهای سایتوکینها و گیرنده آنها ، فاکتورهای رشد  سلول T است از جمله    , CD25 I -2

بدین ترتیب سلول TH فعال میشود

اسلاید ۱۰ :

مراحل پاسخ سلولهای TH

۲- فعالیت سلولTH  :

سلول TH فعال شده سایتوکین I -2 تولید میکند.

در این مرحله گیرنده های سایتوکینهای I -2 یا CD25 ،I -4 وI -5 IFN-γ و TGF-β بر سطح سلول بیان میشود.

بدین ترتیب سلول TH فعال میشود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 52 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد