بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

هدف كلي : آشنايي با اشكال گسيختگي خانواده ، انواع ، علل و پيامد هاي طلاق

اسلاید 2 :

  شكستن واحد خانواده و تجزيه نقش هاي اجتماعي در نتيجه آن ، كه يك يا تني چند از اعضاء خانواده به طور ارادي يا غير ارادي تكاليف ناشي از نقش خود را آن طور كه بايد و شايد انجام ندهند .

اسلاید 3 :

گونه اي از گسيختگي خانواده كه ازدواج بدون آنكه نيازي به طلاق باشد از هم مي گسلد .

اسلاید 4 :

 طلاق تشريفات خاص دارد ولي در فسخ با اثبات وجود عيوب انجام مي شود .

 از نظر پرداخت مهريه طلاق و فسخ با هم فرق دارند .

اسلاید 5 :

  • در طلاق اختيار مرد بيشتر است ولي در فسخ نسبت به مورد زن و مرد از اختيار مساوي برخوردارند .

 در طلاق حق برگشت وجود دارد ولي در فسخ رابطه كاملا قطع مي شود .

اسلاید 6 :

عوامل اجتماعي :

 

توسعه شهر نشيني

صنعتي شدن

افزايش خانواده هاي هسته اي

بيداري و اشتغال زنان

بحرانها و انقلاب هاي اجتماعي

 بيكاري و فقر اقتصادي

عوامل فردي :

 

ستروني و نداشتن اولاد ذكور

سن ازدواج

اعتياد

نبودن تفاهم

خيانت

 عشق ظاهري

اسلاید 7 :

-در بعد فردي : پريشاني رواني و به هم خوردن سامان خانواده و شخصيت افراد

- در بعد اجتماعي : كژروي هاي اجتماعي ناشي از طلاق و تاثير آنها در رفتارها و روابط اجتماعي

اسلاید 8 :

پيامد طلاق براي زنان بيشتر از مردان است .

 به دليل عدم اشتغال كافي ، پايين بودن سطح سواد ، آگاهي ، سلطه پدر سالاري و ... براي زنان

اسلاید 9 :

اثر طلاق در زوج هايي با طول عمر ازدواج بيشتر ، عميق تر است .

جوانان امكان و آمادگي بيشتري براي تشكيل خانواده دارند .

اسلاید 10 :

در جوامعي كه ازدواج مجدد مجاز است ، نتايج طلاق حاد نيست ولي در جامعه برعكس آن ، نتايج طلاق شديد مي شود .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید