بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 فرایند پژوهش
Research process

اسلاید 2 :

علم‌ چيست ؟ ‌

¨علّت‌ اينكه‌ دانشمندان‌ شاخه‌اي‌ از معرفت‌ را به‌ عنوان‌ علم‌ نمي‌پذيرند اغلب‌ به‌ سبب‌ روش‌شناسي‌ آن‌ است

اسلاید 3 :

رهيافتهاي‌ كسب‌ دانش‌

¨شيوه اقتداري‌ -1

¨شيوه شهودي-2

¨شيوه عقلاني‌ -3

اسلاید 4 :

مفروضهاي‌ بنيادين‌ علم‌

طبيعت‌ منظم‌ است‌..1

¨   2. ما مي‌توانيم‌ طبيعت‌ را بشناسيم‌

¨. همه پديده‌هاي‌ طبيعي‌ علل‌ طبيعي‌ دارند3

¨4. هيچ‌ چيز بديهي‌ نيست‌.  

¨  5. دانش‌ از راه‌ تجربه‌ كسب‌ مي‌شود

¨. معرفت‌ برتر از جهالت‌ است‌6

اسلاید 5 :

. اهداف‌ علوم‌

¨قياسي‌

¨احتمالي‌

¨پيش‌بيني‌

اسلاید 6 :

نقشهاي‌ روش‌شناسي‌

¨روش‌شناسي‌ در حكم‌ قواعدي‌ براي‌ ارتباط‌

¨روش‌شناسي‌ به‌ عنوان‌ قواعدي‌ براي‌ استدلال‌

¨روش‌شناسي‌ به‌ عنوان‌ قواعد بين‌ذهني‌

اسلاید 7 :

انقلاب‌هاي‌ علمي‌

¨علم‌ هنجاري‌

¨علم‌ انقلابي‌

اسلاید 8 :

علم‌ هنجاري‌

¨علم‌ هنجاري‌» يعني‌ پژوهشي‌ كه‌ قاطعانه‌ بر يك‌ يا چند دستاورد علمي‌ گذشته‌ استوار است‌، دستاوردهايي‌ كه‌ براي‌ مدتي‌ اساس‌ عمل‌ جامعه علمي‌ خاصي‌ واقع‌ مي‌شدند.

اسلاید 9 :

علم‌ انقلابي‌،

¨برخلاف‌ علم‌ هنجاري‌، پيشرفت‌ ناگهاني‌ پارادايم‌ رقيبي‌ است‌

اسلاید 10 :

منطق‌ اكتشاف‌ چيست‌؟ براساس‌ نظر كوون‌

¨، هيچ‌ منطقي‌ براي‌ اكتشاف‌ به‌ جز روان‌شناسي‌ اجتماعي‌ كشف‌ وجود ندارد: نابهنجاري‌ها و ناسازگاري‌ها هميشه‌ در علم‌ به‌ وفور وجود دارد، اما پارادايم‌ مسلط‌ فعاليتهاي‌ حل‌ مسائل‌ را تا اينكه‌ با بحران‌ مواجه‌ نشده‌ باشد، حفظ‌ مي‌كند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید