بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

هدف كلي از برگزاري دوره

  بدون شك در آغاز منطقي هر كاري تبيين و كسب درك روشني از انجام كار اساسي ترين گام است. انجام تحقيق و پژوهش نيز از اين مهم مستثني نيست .

  اين دوره تلاش دارد با مروري بر كليات روش تحقيق و مراحل آن، شرايطي را ايجاد نمايد تا شركت كنندگان با مفاهیم پژوهش در سازمان آشنا شده و بتوانند برای موضوعات و مسائل پیش آمده در سازمان یک پژوهش جامع انجام دهند.

اسلاید 2 :

انتظارات از شركت كنندگان در دوره

  • در پايان دوره از شركت كنندگان انتظار مي رود تا:

.1مفاهيم وتعاريفپژوهش و طرح تحقيق را بيان كنند.

.2اطلاعات مورد نياز براي پيشنهاد يك طرح تحقيق را گرد آوري نمايند.

.3بتوانند از ميان مسائلي كه با آن مواجه هستند ضمن تبيين ،آن را به يك عنوان تحقيقي  تبديل وبيان كنند.

.4با ويژگي هاي انتخاب موضوع تحقيق آشنا باشند.

.5بتوانند فرضيه ها يا سوالات تحقيق را مشخص سازند.

.6منابع انتخاب موضوع تحقيق و شيوه هاي دسترسي به ادبيات تحقيق را بشناسند.

.7قادر باشند براي عنوان پژوهشي خود يك طرح پژهشي تنظيم نمايند.

.8با روشهای  تولید ، جمع آوری  و کاربرد و سازماندهی اطلاعات در فرایند یک تحقیق آشنا باشند.

اسلاید 3 :

با شنيدن واژه تحقيق چه مفهومي از

آن به ذهن انسان متبادر مي شود ؟

اسلاید 4 :

1) رسيدن ، بررسي ، مطالعه ، حقيقت و گاهي حقيقت يابي

2 ) فعاليت‌هاي منظمي كه به توليد و كشف دانش جديد و سازمان يافته منتهي شود.

3 ) فعاليت براي رسيدن به شناخت آنچه براي انسان ناشناخته است .

اسلاید 5 :

از چه راههايي مي توان

به شناخت دست يافت ؟

اسلاید 6 :

راههاي شناخت و كسب دانش

1)  تجربه

2 ) استناد به مقام صلاحيت دار

3)  منطق

4 ) روش علمي

اسلاید 7 :

1ـ تجربه

  ابتدايي ترين و در عين حال فراگيرترين روش كسب اطلاعات است .

در اين روش اطلاعات بي‌واسطه و به طور مستقيم توسط فرد استفاده كننده از اطلاعات حاصل مي‌شود .

 تجارب شخصي عمدتاً برخواسته از دانش حسي است .

اسلاید 8 :

محدوديتهاي تجربه

  دانش حسي به واسطه خطاي احساس غيرقابل اطمينان و ناقص است .

محدوديت در تجربه ـ همه امور را نمي‌توان تجربه كرد .

تجربه شديداً تحت تأثير ذهنيت افراد است .

اسلاید 9 :

2ـ استناد به مقام صلاحيت‌دار

  رجوع به كارشناسان ، متخصصان و مراكز ذيصلاح در زمينه‌هاي موردنظر

 

پذيرش قول و فعل مقامات ذيصلاح به عنوان واقعيتهاي قابل استناد

محدوديتهاي استناد به مقام صلاحيت‌دار

نحوه كسب دانش و اطلاعات از سوي مقامات صلاحيت‌دار « آيا آنان دچار اشتباه نمي‌شوند» ؟

 

اختلاف نظر صاحبنظران در امر واحد

اسلاید 10 :

3ـ منطق

  اگر به كمك عقل , دانش حسي توسعه داده شود دانش قابل اعتمادتري حاصل مي‌شود .

 

 منطق از دو طريق براي رسيدن به شناخت به انسان كمك مي‌كند :

الف) روش قياسي

ب) روش استقرايي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید