دانلود فایل پاورپوینت فرایند پرستاری در خانواده

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فرایند پرستاری در خانواده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فرایند پرستاری در خانواده قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فرایند پرستاری در خانواده یک روش سازمان یافته و پویا در جهت حفظ، تامین و بازگرداندن سلامت افراد، گروهها و جامعه می باشد. فرایند پرستاری در خانواده وابسته به سازگاری موفقیت آمیز خانواده جهت شناخت نیازهای مراقبتی و حل مشکلات می باشد و بر پایه فرایند پایه پرستاری ، پرستاری خانواده و تئوری خانواده می باشد.

اسلاید ۲ :

نکته : مددجویان، در پرستاری بهداشت جامعه، شامل فرد خانواده و اجتماع
می باشندو خانواده واحد اصلی خدمات می باشد. فرایند پرستاری نیز متمرکز بر خانواده است، گیرنده خدمات هم فرد و هم جامعه جامعه می باشد و خدمات بصورت خانواده محور ارائه می گردد.

فرایند پرستاری خانواده شامل پی گیری مراحل بخصوص در خانواده به عنوان یک گروه می باشد که شامل مراحل زیر می باشد که شامل مراحل زیر می باشد.

۱- بررسی Assessme

۲- تشخیص پرستاری ursi g Diag osis

۳- برنامه ریزی Pla i i g

۴- ارزشیابی Evaluatio

اسلاید ۳ :

اولین قدم در فرآیند پرستاری، مرحله بررسی می باشد که فرآیند جمع آوری داده ها بوده و یکی از گامهای حیاتی است زیرا مستقیماً به حل مشکل می انجامد، به همین دلیل جمع آوری اطلاعات دقیق و معتبر بسیار کمک کننده است. جمع آوری اطلاعات دقیق و معتبر بسیار کمک کننده است. جمع آوری اطلاعات به روش سازمان یافته و با استفاده از یک ابزار استاندارد انجام می شود سپس اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مشکل شناخته شود. هدف از بررسی، شناخت مشکلات و توانایی های خانواده می باشد. تا بتوان خانواده را به خودکفایی بهداشتی رساند

اسلاید ۴ :

منابع جمع آوری اطلاعات در خانواده عبارتند از؛ مصاحبه های ثبت شده، مشاهده اعضای خانواده و اشیاء و لوازم موجود در خانه، ارزیابی شخصی با توجه به پاسخهای افراد و اعضای خانواده، اطلاعات نوشته شده و منابع ارجاع دهنده و سایر اعضای گروه بهداشتی، استفاده از روشهای چندگانه اطلاعات موجب می شود که احتمال بررسی و شناخت صحیح خانواده در حد امکان افزایش یابد.

اسلاید ۵ :

ویژگیهای مرحله بررسی

ایجاد ارتباط مطمئن، باز و صادقانه با اعضا و اهمیت دادن به احساسات، عقاید و ارزشها و باورهای خانواده.

برقراری تعامل مداوم با خانواده

مشاهده دقیق و هدفدار پرستار بهداشت جامعه

تکمیل بررسی و شناخت، طی تماس چهره به چهره با هر یک از اعضاء

درک فعالیت های وظیفه ای (چه کسی، چه کاری را انجام می دهد و درک احساس اعضاء از آنچه که انجام می دهند).

اسلاید ۶ :

فعالیت پرستار گرچه خانواده محور است اما باید تمام اعضاء را بطور جداگانه مورد بررسی قرار دهد.

نکته: کارکردن با تمام خانواده مفید و مهم است زیرا عملکرد ناصحیح یا مشکل یک یا چند عضو، کل خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد.

نکته: در کار کردن با خانواده باید به تواناییهای خانواده توجه داشت زیرا در جهت کمک به حل مشکل به خانواده کمک کرده و باعث یک راه کمک به خانواده بمنظور ایجاد خانواده شروع از سطوح بسیار اولیه بسیار مهم است.

اسلاید ۷ :

جمع آوری اطلاعات با بررسی مشکل بالقوه که عامل ارجاع خانواده به پرستار بهداشت جامعه می باشد، شروع می شود. با تعامل پرستار و خانواده و احساس امنیت در خانواده و بررسی دقیق پرستار، مشکل اصلی خانواده شناخته می شود. گاهی مشکل اصلی خانواده همان مشکلی است که باعث ارجاع مددجو به پرستار بهداشت جامعه شده است و گاهی نیز مشکلات دیگری که ناشناخته است بروز می کند و بصورت مشکل دیگری خود را نشان میدهد، مثلاً مشکلات جنسی بین همسران می تواند بصورت مشکلات خانوادگی، عدم رضایت از همسر، پرخاشگری همسر و … بروز کند که با بررسی دقیق خانواده می توان به مشکل اصلی که مشل جنسی بین همسران است، پی برد.

اسلاید ۸ :

توانائیهای خانواده

۱) قدرت فراهم کردن نیازهای جسمی، روانی و عاطفی خانواده.

۲) قدرت برقراری ارتباط با یکدیگر.

۳) قدرت خانواده در احترام گذاردن به نظرات و تصمیم در مورد تربیت فرزندان.

۴) قدرت فراهم کردن حمایت، منیت و تشویق.

۵) قدرت توسعه رشد در خانواده.

۶) قدرت رشد همگام با کودکان.

اسلاید ۹ :

۷) قدرت برقراری روابط موثر در جامعه.

۸) قدرت خودیاری و پذیرش کمک از دیگران.

۹) قدرت انجام فعالیت ها و اجرای نقشهای مختلف در خانواده.

۱۰) قدرت رعایت احترام به فردیت.

۱۱) قدرت استفاده از تجارت بحرانی بمنزله رشد و تعالی.

۱۲) اهمیت دادن به یگانگی، وفاداری و هماهنگی اعضای خانواده

۱۳) انعطاف پذیری توانائیهای خانواده

اسلاید ۱۰ :

تعیین اولویت جهت نیازهای قسمتی از مرحله بررسی و شناخت می باشد که بر اساس شدت مشکل، ارتباط با سایر نگرانیهای خانواده و تجربه قبلی خانواده در ارتباط با نیازهای مشابه می باشد.

در بررسی خانواده بایستی ۵ جزء جسمی، روانی، اجتماعی فرهنگی، تغذیه ای و محیطی را در نظر گرفت و علاوه بر آن ارتباطات در خانواده، عملکرد خانواده، توانائیها و ضعفهای خانواده و تأثیر مستقیم جامعه بر خانواده نیز باید بررسی شود.

۱) بررسی جسمی: اطلاعات اساسی مورد نیاز برای هر یک از اعضاء شامل سن، جنس، قد، وزن، فشار خون، داروهای مصرفی، وضعیت سلامت فعلی و درک فرد از سلامت خود می باشد. نیاز یک خانواده عبارت است از مشکل، نگرانی خاص، محدودیت و یا ضعفی که در واحد خانواده یا هر یک از اعضای آن ایجاد مشکل می کند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 43 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد