دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک)

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک) قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدفهای کلی درس

آشنایی با:

  فیزیک ، مفهوم، مدل ، قانون ونظریه

 بردارها: ضرب نرده ای وبرداری

  ا نواع حرکت: یک بعدی و دوبعدی

  حرکت سقوطی آزاد و دایره ای

 حرکت نسبی

  دینامیک ذره : قوانین نیوتن و اصطکاک

  مفاهیم کار ، انرژی وتوان

  پایستگی انرژِ ی : نیروهای پایستارو غیر پایستار

  انرژی جنبشی و پتانسیل

  تکانه خطی و قانون پایستگی تکانه خطی

  سیستم ذرات : مرکز جرم ، حرکت مرکز جرم

  دوران جسم صلب حول محورثابت : سینماتیک دورانی

  دینامیک دورانی :تکانه زاویه ای و پایستگی آن

  گرانش : قانون گرانش نیوتن

  حل مسائل فیزیک مکانیک

 

اسلاید ۲ :

۳- میله باریک و یکنواختی به چگالی خطی         کیلوگرم بر متر را خم کرده

  و به صورت نیمدایره ای به شعاع       R  در آورده ایم . مرکز جرم این میله را

پیداکنید:

اسلاید ۳ :

lدیسک شکل  (۱) بوضوح مرکز جرم  CM آن در مرکزش قرار دارد.

lفرض کنید که این دیسک را به دو قسمت تقسیم کرده و مطابق شکل (۲) روی هم قرار دهیم.

ç مرکز جرم  CM   (۲) در مقایسه با شکل  (۱) مطابق با کدام گزینه است ؟

اسلاید ۴ :

lمرکز جرم CM نیمه دیسک به قسمت تخت نزدیکتر از قسمت خمیده قرار دارد

lمرکز جرم CM این شیئ مرکب درنیمه راه بین مراکز دو نیمه دیسک قرار دارد

lواین مرکز جرم بالاتراز مرکز جرم دیسک قراردارد:

اسلاید ۵ :

lمرکز جرم  (CM) یک شیئ جایی است که آزادنه می توان شیئ را روی آن به طور متعادل قرار داد.

lنیروی جاذبه به مرکز جرم CM یک جسم وارد می شود (بعدا نشان خواهیم دارد)

lاگر جسم را روی محور دیگری غیراز مرکز جرم قرار دهیم

جسم طوری منحرف می شود که مرکز جرم پائین تراز آن محور قرار گیرد

lازاین خاصیت برای یافتن مرکز جرم یک جسم می توان استفاده کرد.

اسلاید ۶ :

lجسمی را از چند محور مختلف آویزان کنید و خط شاقولی که از آن محور ها می گذرد رسم کنید محل تقاطح این خطوط شاقولی مرکز جرم جسم است !

اسلاید ۷ :

سیستم ذرات : مرکز جرم

lجسمی را از چند محور مختلف آویزان کنید و خط شاقولی که از آن محور ها می گذرد رسم کنید محل تقاطح این خطوط شاقولی مرکز جرم جسم است !

اسلاید ۸ :

lجسمی از سه میله هم جرم که با هم زوایای مساوی تشکیل می دهند روی محوری مطابق شکل قرار می دهیم این جسم دارای چه نوع تعادلی است ؟  

اسلاید ۹ :

    مرکز جرم این شیئ دقیقا در مرکز و روی سیم قراردارد.

    اگر جسم را اندکی به راست یا چپ منحرف کنیم مرکز جرم آن بالای سیم قرار نداشته ونیروی جاذبه سبب افتادن آن می شود.  

اسلاید ۱۰ :

lسرعت و شتاب مرکز جرم سیستم میانگین وزنی سرعت و شتاب ذرات سیستم است

lاگر ذرات حرکت کنند مرکز جرم آن ذرات نیز حرکت خواهد کرد.

lاگر بردار موقعیت   ri   هر ذره از سیستم را بدانیم دراین صورت:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 52 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد