دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک)

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدفهای کلی درس

آشنایی با:

فیزیک ، مفهوم، مدل ، قانون ونظریه

بردارها: ضرب نرده ای وبرداری

ا نواع حرکت: یک بعدی و دوبعدی

حرکت سقوطی آزاد و دایره ای

حرکت نسبی

دینامیک ذره : قوانین نیوتن و اصطکاک

مفاهیم کار ، انرژی وتوان

پایستگی انرژِ ی : نیروهای پایستارو غیر پایستار

انرژی جنبشی و پتانسیل

تکانه خطی و قانون پایستگی تکانه خطی

سیستم ذرات : مرکز جرم ، حرکت مرکز جرم

دوران جسم صلب حول محورثابت : سینماتیک دورانی

دینامیک دورانی :تکانه زاویه ای و پایستگی آن

گرانش : قانون گرانش نیوتن

حل مسائل فیزیک مکانیک

 

اسلاید ۲ :

مرور…

بحث روی دینامیک

مرور قنون سوم نیوتن 

دیاگرام جسم آزاد

ابزار ایجاد و حل مسئله :

»طناب و قرقره ( کشش)

»قانون هوک (فنرها)

اسلاید ۳ :

مرور قرقره ها

برای تغییر جهت نیرو بکار می رود

یک قرقره بدون جرم جهت نیرو را بدون تغییربزرگی کشش نخ تغییر می دهدو کشش در هردو طرف نخ یکسان است .:   

اسلاید ۴ :

مرور فنرها

قانون هوک: نیرویی که یک فنر وارد می کند متناسب با طول کشیده و متراکم شده فنر نسبت به وضعیت آرامش آن :

FX  = -k x                                  

کهx جابه جایی فنر از وضعیت آرامش فنر است و     k ثابت سختی یا تناسب فنر است.

اسلاید ۵ :

فنرها

فنری با سختی  ۴۰ N/m دارای درحالت آرامش     ۱ m است.وقتی فنر تا طول  

 ۱٫۵ m کشیده شودچه نیرویی به جسمی که به آن بسته شده است وارد می کند؟     

اسلاید ۶ :

پاسخ:

قانون هوک را به خاطر بیاورید:   

FX  = –kx     که x جابه جایی نسبت به وضعیت تعادل است.

اسلاید ۷ :

مسئله شتاب سنج

وزنه  m به وسیله طناب بدون جرمی به سقف ا تومبیلی بسته شده است این اتومبیل روی جاده افقی باشتاب a درجهت       x حرکت می کند..  طناب زاویه   q با وضعیت قائم می سازد      q    . (y) را برحسب  a و g   دست آورید

اسلاید ۸ :

شتاب سنج…

دیاگرام جسم آزاد را برای جسم آویزان بکشید:

چه نیروهایی وارد می شوند؟

اسلاید ۹ :

شتاب سنج…

قانون دوم نیوتن را در مورد مولفه نیروها بکار ببرید:

 iFX   = TX  = T sin = ma

 j:  FY   = TY mg

           = T cos q mg = 0

اسلاید ۱۰ :

با استفاده از مولفه های نیروها :

 iT sin = ma

 j:  T cos q – mg = 0

را بین دو رابطه فوق حذف کنید T

                                                        

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 36 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد