دانلود پاورپوینت فیزیک پایه ۱

PowerPoint قابل ویرایش
242 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت فیزیک پایه ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت فیزیک پایه ۱ قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 1. تحلیل ابعادی

  ►بعد جزء خصلت طبیعی یک کمیت فیزیکی است

  ►تکنیکی برای صحت یک معادله فیزیکی

  ► ابعاد (طول، جرم، زمان، ترکیب آنها) می تواند به صورت کمیتهای جبری رفتاز کند

  • جمع، تفریق، ضرب و تقسیم
  • کمیتهایی که واحدهای یکسان دارند خاصیت جمع پذیری (جمع و تفریق) دارند

  ►هر دو طرف معادله باید از نظر ابعادی، یکسان باشد

اسلاید ۲ :

خطاها در اندازه گیریها

► امکان خطا در هر اندازه گیری به واسطه محاسبات وجود دارد (خطای ابزار)

 • این خطاها در اندازه گیری بوسیله دقت سنجش ابزارها

قابل تعیین است

► با استفاده از قواعدی برای اعداد با عدد با معنی می توان خطا را در نتایج محاسبات مشاهده کرد

اسلاید ۳ :

اعداد با معنی

► یک عدد با معنی از نتیجه اندازه گیری قابل اطمینان می باشد 

► تمام اعداد غیر صفر با معنی هستند

► وقتی صفرها با معنی می شوند که

 • بین اعداد غیر صفر باشند
 • بعد از ممیز اعشاری باشند
 • به صورت نوتاسیون علمی بیان شوند

اسلاید ۴ :

کار کردن با اعداد با معنی

► دقت: تعداد رقم های با معنی

► در ضرب و تقسیم، گرد کردن نتیحه باید تا حداقل دقت اندازه گیری در هر عامل انجام شود

► در جمع یا تفریق، گرد کردن نتیحه باید تا عددی که کوچکترین رقم ممیز اعشار را در هر جمله جمع دارد، انجام شود

اسلاید ۵ :

مروری بر ریاضیات

فصل ۲ (مروری بر ریاضیات- بردارها)

Ø چارچوب و دستگاها

Ø کمیتهای اسکالر و برداری

Ø  نمایش بردارها

Ø خواص بردارها (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)

Ø مولفه های یک بردار

Ø خواص جبری بردارها

اسلاید ۶ :

سیستم مختصات کارتزین

► سیستم مختصات راست گوشه نیز نامیده می شود

► محورهای x- و y-

► نقاط با  (x,y)برچسب

 زده می شوند

اسلاید ۷ :

سیستم مختصات قطبی

 • مبدا و خط مرجع باید مشخص شود
 • فاصله نقطه از مبدا با r و جهت گیری زاویه ای آن نسبت به خط مرجع درراستای مثلثاتی با q نشان داده می شود
 • نقاط با (r,q)برچسب زده می شوند

اسلاید ۸ :

کمیتهای اسکالر و برداری

►کمیتهای اسکالر فقط با مقدار مشخص می شوند

 (دما، طول،…)

►کمیتهای برداری با مقدار (اندازه) و راستا مشخص می شوند

 (نیرو، جابجایی، سرعت، …)

 

 • کمیتهای برداری را با یک بردار که مقدارش متناسب با طول است نشان می دهند
 • راستای پیکان جهت بردار را نشان می دهد

اسلاید ۹ :

► تساوی دو بردار

 • دو بردار وقتی با مساوی هستند که مقادیر و راستای یکسانی داشته باشند

 

►حرکت بردارها در یک دیاگرام

 • هر بردار می تواند موازی با خودش بدون اینکه مشکلی ایجاد شود حرکت کند (همسنگ)

اسلاید ۱۰ :

► بردارهای منفی

 • وقتی دو بردار هم طول جهتشان با هم ۱۸۰ اختلاف داشته باشند (راستاهای مخالف) دو بردار منفی می گویند

 A = –B

► بردار برایند

 • مجموع بردارهای داده شده را بردار منتجه یا برایند می گویند
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 242 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد