دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک)

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک) قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدفهای کلی درس

آشنایی با:

فیزیک ، مفهوم، مدل ، قانون ونظریه

بردارها: ضرب نرده ای وبرداری

ا نواع حرکت: یک بعدی و دوبعدی

حرکت سقوطی آزاد و دایره ای

حرکت نسبی

دینامیک ذره : قوانین نیوتن و اصطکاک

مفاهیم کار ، انرژی وتوان

پایستگی انرژِ ی : نیروهای پایستارو غیر پایستار

انرژی جنبشی و پتانسیل

تکانه خطی و قانون پایستگی تکانه خطی

سیستم ذرات : مرکز جرم ، حرکت مرکز جرم

دوران جسم صلب حول محورثابت : سینماتیک دورانی

دینامیک دورانی :تکانه زاویه ای و پایستگی آن

گرانش : قانون گرانش نیوتن

حل مسائل فیزیک مکانیک

 

اسلاید ۲ :

دوران

تاکنو ن صحبتی از دوران اجسام به میان  نیاوردیم.

لغزش اجسام را مورد بررسی قراردادیم ولی ا ز غلتش صحبت نکردیم

فرض کردیم که قرقره ها فاقد جرم هستند

دوران بسیا ر مهم است و ما باید توجه کافی به آن مبذول داریم   !

معادلات مربوط به دوران شباهت زیادی به معادلا ت سینماتیک و دینامیک یک بعد ی حر کت انتقالی   دارند .

اسلاید ۳ :

پیش آزمون: مهرداد روی لبه یک سکوی گردان و علی درمیانه خط واصل از مرکز به لبه این سکو نشسته است . این سکو هردو دقیقه یک دور کامل می چرخد..

سرعت زاویه ای علی برابر است با:

الف – سرعت مهرداد          

ب- دوبرابر سرعت مهرداد  

ج- نصف سرعت مهر  داد 

اسلاید ۴ :

سرعت زاویه ای  w هر نقطه از یک جسم صلب که به دور محوری می چرخد یکسان است.

مهرداد وعلی هردو یک دور کامل  (۲p radians) در یک دقیقه می چرخند.

(سرعت ”خطی“ آنها v باهم متفاوت است زیرا    v = wr    است  ).

اسلاید ۵ :

متغییرهای دورانی

دورا ن حول یک محور:

دیسکی را درنظر بگیرید که حول محور ش می چرخد:

ابتدا آنچه را که در مورد حرکت دورانی یکنواخت آموختیم بیاد بیاورید:

 

 

که مشابه است با:               

 

اسلاید ۶ :

سرعت زاویه ای متوسط:

سرعت زاویه ای لحظه ای:

شتاب زاویه ای متوسط:

شتاب زاویه ای لحظه ای:

اسلاید ۷ :

متغییرهای دورانی

اکنون فرض کنید که w برحسب تابعی اززمان تغییرکند:

شتاب زاویه ای را چنین تعریف می کنیم::

حالتی را در نظر بگیرید که  a
ثابت است .

برای یافتن  w وq برحسب تابعی از زمان از این رابطه انتگرال می گیریم:

اسلاید ۸ :

بین دورابطه   t   را  حذف می کینم:

اسلاید ۹ :

متغییرهای دورانی

به خاطر بیاورید که در فاصله  R ازمحور دوران داریم :

x = qR                 

v = wR             

و با مشتق گرفتن از رابطه اخیر نسبت به زمان خواهیم داست:

a = a R             

اسلاید ۱۰ :

مثال : چرخ و طناب

چرخی به شعاع  R = 0.4 m حول محورش می چرخد.  طنابی به دور چرخ پیچیده شده است .  چرخش از حالت سکون شروع می شود t = 0, طناب را باشتاب   a = 4 m/s2 می کشیم .  بعداز ۱۰ ثانیه چرخ چند دور می زند؟

(یک دور   =   ۲p رادیان)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 40 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد