دانلود فایل پاورپوینت قواعد عربی ۲

PowerPoint قابل ویرایش
80 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت قواعد عربی ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت قواعد عربی ۲ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

درس اول (معرفه و نکره)

اسم را از نظر شناختن به دو نوع تقسیم می کنند:

اسم معرفه و اسم نکره

اسم مَعرفه: اسمی شناخته شده است که بر  فرد یا چیزمشخّصی

دلالت می کند و یا برای بار دوم در جمله تکرار می شود.

اما اسم نَکره: اسمی ناشناس است که بر فرد یا چیز نامعلومی دلال

می کند.

مثال: دیروز پسری را در بازار دیدم: رأیتُ  ولداً  فـﻰ السّوقِ أمسِ.

                نکره        معرفه               نکره        معرفه

اسلاید ۲ :

در فارسی، معمولاً معرفه نشانه ندارد ولی نشانه نکره سه چیز است:

یک، یکی، ی، یک+ ی . مثال:

معرفه: مرد

        مردی

نکره   یک مرد

        یک مردی

معمولاً نشانه نکره در عربی تنوین است: ــًـ  ــٌـ ــٍـ

اسلاید ۳ :

آیا اسم خاص دارای تنوین نکره است؟

خیر اسم خاص حتی اگر تنوین داشته باشد؛ نکره نیست بلکه معرفه

است.

مثال: أشهَدُ أنَّ محمّداً رسولُ اللهِ.   

در این مثال، «محمداً» معرفه است.

اسلاید ۴ :

انواع اسم معرفه: در زبان عربی، اسم معرفه شش نوع  است:

۱- اسم معرفه به « ال » : الذِّئب: گرگ

۲- ضمیر: هو، أنتِ

۳- عَلَم: ناصرٌ، سوسنُ، بغدادُ

(اسم عَلَم یعنی اسم خاص. نامی که مخصوص یک فرد، یک مکان و یا یک چیز

است)

۴- موصول: الّذى، الّتـى، الّذینَ، اللّاتـﻰ، مَنْ، ما

۵- اشاره: هذا، هذه، هذانِ، هاتانِ، هؤلاءِ، ذلک، تلک، أولئک

۶- اسم معرفه به اضافه:  بابُ الغُرفه، محفظهُ جوادٍ.

(هر گاه اسمی به اسم معرفه ای دیگر اضافه شود؛ اسم اوّل از نکره بودن خارج شده

معرفه می گردد.)

اسلاید ۵ :

آیا به  نظر شما «ال» و «تنوین» با هم در یک اسم می آیند؟

خیر، زیرا ال نشانه معرفه و تنوین، نشانه نکره است و نمی شود با هم

بیایند.

مضاف « ال» و « تنوین» نمی گیرد.

اسلاید ۶ :

درس دوم و سوم (انواع اعراب)

                          ظاهری

علامت های اعراب    محلی

                          تقدیری

علامت های اعراب، عبارتند از: ــَـ ــُـ ــِـ ــًـ ــٌـ ــٍـ ــْـ

به این علامت ها اعراب ظاهری می گویند.

هرگاه اعراب کلمه ای ظاهر شد؛ می گوییم اعراب آن کلمه ظاهری است.

مثلاً در این کلمات می بینیم که اعراب کلمات، ظاهر شده پس اعراب آنها

ظاهری است.

القربهُ ثقیلهٌ للمرأهِ.   یرسمُ الطالبُ صورهَ جبلٍ علی اللوحِ.

اسلاید ۷ :

اعراب محلّی در کلماتِ مبنی است که در کلاس اوّل با آن آشناشده اید.

کدام کلمات مبنی هستند؟ ضمیرها، اسم های اشاره، اسم استفهام،

اسم موصول، فعل ماضی، فعل امر، دو صیغه جمع مؤنث در فعل

مضارع، حروف.

اعراب اسم های مبنی، محلی است. ضمناً اعراب جمله و شبه جمله

نیز محلّی است.

شبه جمله چیست؟ شبه جمله همان جار و مجرور است.

اسلاید ۸ :

اعراب ظاهری   اصلی

                    فرعی

اعراب ظاهری نیز دو نوع است: اصلی و فرعی

اعراب اصلی همان علامت های معروفِ اعراب است که عبارت است از:

نصب ﹷﹱ / رفع ﹹـٌ / جرّ ﹻـٍ / جزم ـﹿـ

امّا اعرابِ فرعی، مطلبِ جدیدی است که در این درس با آن آشنا می

شویم.

اسلاید ۹ :

گاهی علامت اعراب ــَـ ــِـ ــُـ ــًـ ــٍـ ــٌـ ــْـ نیست.

اعراب فرعی در  پنج مورد است:

۱- اسم  مثنّی

۲- اسم جمع مذکّر سالم

۳- اسماء خمسه

۴- اسم جمع مؤنّث  سالم

۵- اسم غیر منصرف

۶- فعل مضارع 

اسلاید ۱۰ :

علامت رفعِ جمع مذکّر سالم، حرف و در ونَ است.

علامت نصب و جرّ جمع مذکّرسالم ، حرف ی در ـِینَ است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 80 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد